Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Liberty Silver's Guld- och Silveruppdatering v. 52

Guldpriset

Under den gångna månaden har guldpriset rört sig i förhållandevis stora svängningar. I slutet av november låg det på 262 kr/gram för att sedan falla ned till 250.87 kr/gram.

Bear-marknad och tapering

Vi kan nu med säkerhet säga att 2013 kommer att bli det första året med en bear-marknad (sjunkande pris) efter nästan 12 års bull-marknad. Under denna 12-årsperiod steg priset på guld med över 400% mätt från 1:a januari 2000. Toppnoteringen nåddes i juli 2011 då guldpriset i början av månaden nådde 395 kr/gram.

Det sjunkande priset på guld beror sannolikt på ett antal faktorer som har konvergerat under 2013. I förra periodens guld- och silveruppdatering rapporterade vi bland annat om Feds fortsatt vidlyftiga penningpolitik med pengaprintande genom kvantitativa lättnader och fortsatta nollräntor, vilket får folk att låna och slösa trotts att de borde spara och investera. Stödköpen är på längre sikt inflationära till sin natur men de kan de på kortare sikt innebära uppgångar i aktier och fastigheter då mycket av de nyskapade pengarna från Fed verkar ha lett till inflation i tillgångspriser. 

De flesta experter i media var överens i sitt antagande att Fed skulle påbörja en tapering i september. Man trodde då att Fed skulle trappa ned stödköpen från 85 miljarder dollar till 70 - 75 miljarder dollar. I motsats till de flestas gissning uteblev dock denna nedtrappning och Fed har fortsatt sina stödköp av stats- och bostadsobligationer med oförtruten takt. Dock kom man nyligen med beskedet att Fed tänker påbörja deras så kallade tapering i slutet av januari då man kommer börja skära ned obligationsköpen med 10 miljarder dollar. Det ska understrykas att man minskar dessa stödköp från en mycket hög nivå och att man alltså fortsätter att trycka 75 miljarder dollar i månaden. Hur marknaderna kommer att reagera långsiktigt på detta besked är svårt att säga. Initialt kan det leda till att papperspriset på guld sjunker då inflationsförväntningarna minskar. På lite längre sikt kan det dock leda till att nedtrappningen drabbar aktiemarknader och huspriser som genom Feds pengaprintande hålls uppe. Dessa marknader är det som i dagsläget bär upp dagens kreditbaserade inflationsekonomi. Innan dess är det tänkbart att ädelmetallinvesterare kan få reapriser på både guld och silver ett litet tag till innan flertalet investerare återvänder till guld som hedge mot en kollapsande aktie- och bostadsmarknad.

Feds balansräkning passerade runt den 18 december 4 biljoner dollar. Om stödköpen fortsätter med 75 miljarder per månad under hela 2014 kommer man ha ökat sin balansräkning till nästan 5 biljoner dollar. Detta skulle innebära en total ökning med nästan 2,2 miljarder dollar sedan september 2012 och en ökning med hela 4,1 miljarder dollar sedan september 2008 då stödköpen påbörjades.

Cirkulerar de nya pengarna?

Anledningen till att vi inte har sett någon storskalig inflation kan vara att det som kallas ”Money Velocity” har minskat sedan 2008. ”Money Velocity” är ett mått på hur mycket pengarna som skapas cirkulerar, det vill säga hur ofta de byter hand. År 2008 låg MV på närmare 11 men har nu kollapsat ner till under 7. Detta innebär att mycket av de nya pengarna som skapats ligger i bankernas valv. Skulle de dock släppas lös därifrån kommer detta att leda till inflation då alla nya pengar som strömmar ut på marknaden börjar buda upp priserna. Detta kommer i så fall vara mycket positivt för guldpriset.

Se nedan diagram över ”Money Velocity” för M1:

Fortsatt stark efterfrågan i öst

I övrigt är efterfrågan på fysiskt guld mycket stark i synnerhet i Asien där efterfrågan är särskilt stark i länder som Kina och Indien.

Kinas efterfrågan på fysiskt guld i alla dessa former, både smycken, mynt och tackor, har lett till enorma utflöden från både Hong Kong och Shanghai. På Shanghai Gold Exchange hade Kinesiska investerare den 20 december i år tagit leverans av totalt 2128 ton guld sedan årets början.

Indiens tullar har lett till omfattande guldsmuggling av de som är beredda att trotsa regerings försök att stävja Indiernas omättliga aptitt på smyckesguld. Som vi skrivit om tidigare är dock det mesta av det smyckesguld som Indierna köper att se som en form av investeringsguld. I alla fall om man lyssnar på vad Indierna själva har att säga.

Silverpriset

Silverpriset uppvisade under perioden mycket volatilitet med förhållandevis kraftiga upp- och nedgångar. Ovanstående graf löper från 2:a till 30:e december och priset stängde den 30 december på exakt samma nivå som det hade öppnat på den 2:e december, nämligen 4,07 kr/gram.

Prisförhållandet guld/silver

Prisförhållandet mellan guld och silver, på engelska "gold/silver ratio", är priset i silver för 1 ounce guld. I dagsläget kostar det ca. 61 ounce silver att köpa 1 ounce guld. Historiskt sett har detta förhållande legat på mellan 12 och 16. Detta pekar på att silver idag är historiskt undervärderat. 

Om vi tittar på prisförhållandet mellan guld och silver är utvecklingen under den gångna månaden svagt negativ med en öppning på 63,39 den 2:a december ned till en stängning på 60,86 den 30 december. 

Förutom ett ganska kraftigt fall i prisförhållandet i början av augusti, från ca 66 ned till ca 59, har den långsiktiga årstrenden varit uppåt från en öppning i början av januari på 55,23 upp till en stängning den 30:e december på 60,98. Uppåttrenden i prisförhållandet mellan guld och silver tillsammans med en kraftig nedgång i priset på silver pekar på att silver fortsätter att vara kraftigt undervärderat. 

Förluster hos producenter och ökande efterfrågan

Allt fler silverproducenter går med förlust då dagens silverpriser har svårt att hålla den mycket kapitalintensiva gruvproduktionen lönsam. De största silverproducenterna har uppvisat betydligt sämre siffror med betydande förluster och försämringar i kassaflödena vilket har gjort neddragningar i bland annat prospekteringen nödvändiga. Under Q3 2013 satsade man 62% mindre på prospektering jämfört med samma period förra året.

En annan faktor som talar för ett framtida stigande silverpris är den minskande avkastningen hos många silverproducenter. Mängden malm som tas upp ur gruvorna har sedan 2005 ökat, medan antalet ounce per ton minskat kraftigt. År 2005 utvann man i snitt 13 ounce per ton hos de största producenterna medan man under 2013 snittade på 8,1 ton. En minskning med hela 38% på 7 år. Samtidigt bröt och processade man 67% mer malm 2012 jämfört med 2005. Detta parat med stigande oljepriser gör den energi- och kapitalintensiva gruvdriften allt mer olönsam, något som förmodligen kommer leda till att allt fler gruvor kommer få stängas med minskande tillgång på silvermarknaden som följd.

The Silver Institutes Market Interim Report för 2013 visar även på ökande efterfrågan på fysiskt silver under det gångna året.

2013 blev även ett rekordår för US Mint och deras försäljning av världens populäraste investeringsmynt, American Silver Eaglen. Årstotalet landade på hela 42,675,000 präglade Silver Eagles á 1 troy ounce.

Sammanfattning

Sammantaget ser det ut som att vi just nu upplever en enorm diskrepans mellan den fysiska efterfrågan och priset på både guld och silver. De smarta investerarna köper förstås när priset är lågt och säljer när priset är högt. Med den fortsatt höga efterfrågan på både fysiskt guld och silver parat med låga priser kommer verkligheten förr eller senare komma ikapp marknaderna och priserna kommer tvingas stiga för att balansera tillgång och efterfrågan.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 681,41 kr -1.16%
Silver 8,23 kr -2.46%
Platina 325,65 kr -2.30%
Palladium 438,90 kr -2.45%
Uppdaterat: 2023-09-25 22:15 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten