Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Liberty Silver's Guld- och Silveruppdatering v. 48

Guldprisets utveckling v. 44 - 47

Sedan slutet av oktober och fram till mitten av november månad rörde sig guldpriset i stort sett sidledes. Runt den 14-15 oktober vände prisutvecklingen dock nedåt. Från en notering av 275,54 kr/gram den 14 november vandrade priset ner till 263,05 kr/gram vilket var det pris som noterades innan handeln stängde fredagen 22 november. Högsta notering under perioden ligger på 277,13 kr/gram

Nedgången på pappersmarknaden kan ha en rad olika orsaker. Dagarna innan prisfallet påbörjades kom Janet Yellen, tilltänkt ny ordförande för Federal Reserve, med ett uttalande som gjorde gällande att Feds extremt vidlyftiga penningpolitik, med nollräntor och kvantitativa lättnader, förmodligen kommer fortsätta under överskådlig framtid. Som bland annat Peter Schiff påpekat kan inte Federal Reserve i dagsläget avsluta sin penningpolitik, även fast de kanske borde, då detta skulle innebära en kollaps i aktie- och fastighetsmarknaden - marknader som hålls uppe av Feds pengatryckande. Det bästa för ekonomin i det långa loppet hade förstås varit om Fed börjat minska sin balansräkning som vuxit kraftigt sedan stödköpen påbörjades 2008.

Stödköpen är förstås inflationära då man i praktiken betalar med nytryckta pengar som inte fanns innan. Alla monetär inflation leder för eller senare till en ökning i den generella prisnivån. Priserna kommer rusa uppåt allt eftersom marknaden försöker nå jämvikt med den nya penningmängden. 

Feds indikationer på att de kommer fortsätta med pengaprintandet kan i det korta loppet eventuellt få papperspriset på guld att minska något. Detta då marknaderna tolkar löften om en fortsatt "ultra-easy" penningpolitik som positivt för tillgångsslag som aktier och fastigheter, till nackdel för de papperscertifikat som än så länge driver guld- och silvermarknaden. I det långa loppet är dock stödköpen inflationära då man i praktiken trycker pengar för att betala för de totalt 85 miljarder dollar av bostadsobligationer och amerikanska statspapper som Fed månatligen köper. Fed agerar oftast av politiska skäl och då är det de kortsiktiga målen som gäller till nackdel för de långsiktiga.

Globala trender Q3

Efterfrågan på fysiskt guld fortsätter dock att vara stark där öst har en allt större betydelse. World Gold Councils rapport "Gold Demand Trends" för tredje kvartalet 2013 visar på fortsatt stark efterfrågan på fysiskt guld i Asien. Oavsett om man tittar på investeringsguld, smyckesguld, eller efterfrågan från centralbanker så pekar siffrorna uppåt. Allt starkare händer verkar hålla metallen i Asien och dessa händer nöjer sig inte med papperslöften - de vill ha fysisk metall! 

Sammanfattningsvis pekar rapporten på:

- Smyckesguld: Smyckessektorn gav ännu ett kvartal av stabil tillväxt med en ökad efterfrågan på smycken med hög karathalt.

- Investeringsguld: Efterfrågan på tackor och mynt ökade med 6% upp till 304 ton med högst tillväxt i Asien och mellanöstern.

- Teknik: Q3 innebar ännu en period av stark efterfrågan från tekniksektorn där efterfrågan driven av konsumentelektronik visat sig mest resilient, understödd av ökningen av smarta telefoner och surfplattor.

- Centralbanker: Centralbanker fortsatte att ackumulera guld under Q3 men i en något långsammare takt än 2012 års höga nivåer.

- Tillgång: Tillgången på guld minskade under Q3 med 3% jämfört med samma period 2012. 

Silverprisets utveckling v. 44-47

Även silverpriset rörde sig i stora drag sidlänges i första halvan av perioden för att sedan vika av nedåt i mitten av perioden, från runt 4,58 kr/gram ned till en stängning fredagen 22 november på 4,21 kr/gram.

Trots en ökande efterfrågan på fysiskt silver, både i industriellt syfte och investeringssyfte, så har alltså papperspriset på silver fortsatt ned.

Den ökande investeringsefterfrågan syns tydligt i ett av världens mest populära investeringsinstrument när det gäller fysiskt silver - det amerikanska "Silver Eagle"-myntet. Försäljningen har ökat kraftigt och 2013 ser ut att bli ett nytt rekordår för försäljningen av Silver Eagles.

När det gäller industrin rapporterar The Silver Institute om en fortsatt växande industriell efterfrågan för silver, både inom elektronik, medicinteknik och energiområdet, där silver används till solpaneler.

Prisförhållandet guld/silver

Prisförhållandet mellan guld och silver, på engelska "gold/silver ratio", är priset i silver för 1 ounce guld. I dagsläget kostar det ca. 62 ounce silver att köpa 1 ounce guld. Historiskt sett har detta förhållande legat på mellan 12 och 16. Detta pekar på att silver idag är historiskt undervärderat. 

När handeln stängde fredagen den 22 november låg prisförhållandet på 62,45. Förutom en tillfällig topp på nästan 1 till 67 i slutet av juli i år får vi gå ända tillbaka till september 2010 för att hitta ett tillfälle då silver var så här pass undervärderat gentemot guld.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nedgångarna i de pappersmarknader som driver guld- och silverpriset har dåliga fundamenta om man kollar på den fysiska verkligheten. Den fysiska efterfrågan är fortsatt stark för de båda metallerna. I synnerhet silver ser ut att vara extremt undervärderat, både när man kollar på prisförhållandet mellan guld och silver och efterfrågan från investerare och industri.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 680,57 kr -0.03%
Silver 8,32 kr -0.10%
Platina 311,13 kr -0.18%
Palladium 343,26 kr -0.07%
Uppdaterat: 2023-11-30 01:50 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten