Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Fysisk ädelmetall i investeringsform har oftast ett högre pris än papperspriset det s.k. spot-priset eller världsmarknadspriset. Spot-priset är det pris till vilket man kan köpa pappersterminer och andra typer av certifikat på råvarubörsen. Det är en matematisk omöjlighet att allt papperssilver i form av terminer och certifikat har uppbackning av fysiskt silver. Läs mer om prismanipulationerna på silvermarknaden här.  

Det finns två komponenter i prispremien för fysiskt guld och silver. Den första och mest naturliga komponenten är smält- och präglingskostnaden. Denna del av prispremien kallas för den "naturliga premien". Den andra komponenten är en marknadspremie där utbud och efterfrågan, och därmed priset, på fysiskt silver ej stämmer överens med utbud och efterfrågan, och därmed priset, på spot-marknanden. Denna premie kallas för "marknadspremien".

Naturlig premie

Låt oss först titta på kostnaden för att producera guld och silver i investeringsform. Guld och silver i investeringsform består ofta av 1 oz mynt eller mindre tackor mellan 1 oz och 10 oz. Att smälta, prägla och certifiera metall med hög kvalitet och exakthet kräver avancerad teknologisk utrustning och är en avancerad process i många steg. Design och gravyr av myntstampen som används för att stämpla in designen i myntet sker exempelvis ofta manuellt och är en artistisk och tidskrävande process. Det är därför naturligt att ett 1 oz mynt kostar mer än själva metallkostnaden. Eftersom spot-priset för guld i skrivande stund är 54 gånger högre än för silver är det naturligt att premien, bestående av en fast präglingskostnad per mynt, blir procentuellt högre för silver jämfört med guld, antagit samma vikt.

Den naturliga premien torde dock inte skifta särskilt mycket över tid eftersom den motsvarar de kostnader som uppstår i samband med präglingen.

Marknadspremien

Den andra delen av prispremien över spot-priset består av marknadspremien. Denna premie avspeglar en skillnad mellan priset på pappersmetall på spot-marknaden och priset på fysisk metall på den verkliga fysiska marknaden. Marknadspremien varierar kraftigt och dess uppkomst beror på olika faktorer som exempelvis:

-  Leveransosäkerhet på råvarubörserna  (d.v.s. osäkerhet om det finns uppbackning i fysisk metall för det papperssilver som säljs på råvarubörserna)

- Brist på utstansade mynt (blanks) på vilka designstämplingen sker

- Bristande präglingskapacitet på mindre mynt/tackor

- Begränsad präglad upplaga

Under hösten/vintern 2008 när spot-priset på silver understeg USD 10 var marknadspremierna gigantiska och låg som högst på runt 100% över spot-priset på statspräglade mynt som Silver Eagles, Silver Maples och Silver Philharmonics i USA (som är en momsfri marknad för silver). Den kanske bästa källan för prispremier i en icke-momsbelagd marknad är amerikanska ebay där premierna för fysiskt guld och silver kontinuerligt uppdateras på denna sida

Pappersmarknadernas bluff

I en fungerande marknad skulle begrepp som marknadspremier på fysiskt silver inte existera. Själva begreppet vittnar om att ädelmetallpriserna sätts på en "marknad" som inte styrs av naturliga marknadskrafter. Råvarubörserna, som initialt hade till syfte att prissäkra producenters metall, kontrolleras idag av storbanker som JP Morgan och Goldman Sachs. Volymen på dessa bankers handel med papperscertifikat är överväldigande och kan matematiskt omöjligt överensstämma med den i jämförelse ytterst lilla fysiska silvermarknaden där omsättningen för fysiskt silver i investeringsform var blygsamma 12 miljarder 2008. Denna siffra kan jämföras med exempelvis Stockholmsbörsen som under 2008 omsatte 9700 miljarder.

I takt med att kunskapen om råvarubörsernas och råvaruhandlarnas bluff sprider sig kommer sannolikt marknadspremierna på fysiskt guld och silver att öka. Med vårt skuldbaserade pengasystem måste hela tiden skulden och därmed penningmängden öka för att systemet inte skall kollapsa. När mer och mer fiat-valuta (papperspengar) kämpar om samma mängd guld & silver blir resultatet brist på ädelmetall. Detta försöker storbankerna och råvarubörserna dölja genom att ge ut mer terminer och certifikat än vad det finns backning för. Papperscertifikat kan skapas ur tomma intet och köpas med pappersvaluta som också är skapad ur tomma intet. Fysiskt guld och silver kan inte skapas ur tomma intet utan är värdebestående över tid.    

En fördjupning av bankernas roll på
råvarubörserna finns i del 13 av Guld & Silverskolan där vi frågar oss hur en bank skulle kunna leverera en årsproduktion (för hela världen) i silver om köparen skulle begära leverans. Bankerna innehar nämligen ofta blankade positioner som motsvarar mer än en årsproduktion av silver i hela världen. En annan artikel om det fysiska priset jämfört med spot-priset på silver hittas här.
 

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 816,48 kr 0.19%
Silver 10,43 kr -1.78%
Platina 339,31 kr -0.33%
Palladium 328,31 kr -2.15%
Uppdaterat: 2024-07-12 21:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten