Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Avkastningen faller till lägsta nivå någonsin för de största guldproducenterna

Vi har tidigare skrivit om hur fallande malmhalter och ett minskande EROEI (Energy Returned on Energy Invested) är ett stort problem för många guld- och silverproducenter. Man använder allt mer energi, oftast i form av dieselolja, för att få ut en allt mindre mängd faktisk metall ur marken. Den genomsnittliga avkastningen för de 6 största silverproducenterna var 2005 ca. 13 troy ounce per ton bruten gruvmalm. 2013 var denna siffra nere på 7.6 troy ounce och förhållandet troy ounce silver/ton gruvmalm har fallit nästan varje år sedan dess. Läs mer om detta här.

För guldproducenterna är det på intet sätt ljusare. Avkastningen och därmed EROEI faller kraftigt år för år sedan 2005 och för att kompensera detta har producenterna börjat använda sig av så kallad ”High-grading” vilket innebär att man siktar in sig på malmhalter med högre metalinnehåll inom sina befintliga gruvoperationer. Man gör ofta detta när priset faller, vilket det gjorde under 2013, för att undvika förluster. Detta är dock till nackdel, dels för framtida avkastning, och dels för gruvbolagens balansräkning när de efter utvinning har mindre högavkastande malm kvar i marken att utvinna. I dagsläget förbrukar guldproducenternas runt 95 liter diesel för att få upp 1 troy ounce guld ur marken, en fördubbling sedan 2005.

Siffror för 2013 har nu kommit in och avkastningen hos de 5 största guldproducenterna (Barrick, Newmont, AngloGold, Goldfields & Goldcorp) föll under föregående år till de lägsta nivåerna någonsin. Som vi ser på grafen nedan (från srsroccoreport.com) var avkastningen år 2005 1,68 gram guld per ton utvunnen gravmalm. Detta förhållande är nu nere på 1.20 gram/ton - en 29 procentig nedgång på 8 år! 

Förutom detta processade man år 2005 “bara” 464 miljoner ton gruvmalm för att producera 25.2 miljoner troy ounce guld. År 2013 processade man 592 ton gruvmalm men producerade bara 22.9 miljoner troy ounce guld. Man processade alltså 27% mer malm men producerade ca. 10% mindre guld. 

De fallande malmhalterna i kombination med stigande energipriser fortsätter att tala sitt tydliga språk, nämligen att guld och silver i takt med stigande energipriser, och ökande energiåtgång vid utvinning, kommer att bli en allt mer sällsynt resurs. Alla detta i takt med att efterfrågan stiger.

Förr eller senare kommer detta att avspegla sig i priset på både guld och silver, som förutom att vara pengar är viktiga industriella metaller. 

Med vänlig hälsning
Gustav Andersson
Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 689,69 kr 1.18%
Silver 7,66 kr 1.32%
Platina 294,45 kr 0.28%
Palladium 318,28 kr 0.90%
Uppdaterat: 2024-03-01 17:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten