Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Totala avkastningen faller trots "High-Grading"

Många av världens guld- och silverproducenter kämpar i motvind i dagens kraftigt manipulerade prismiljö. Vi har tidigare skrivit om hur fallande malmhalter (oregrades) gjort att många producenter har halverat sin EROEI (Energy Returned on Energy Invested) de senaste 10 åren. Detta innebär att många av de större producenterna kraftigt ökat förbrukningen av dieselolja, något som många gruvmaskiner förbrukar massiva mängder av. Uppskattningar pekar på att förbrukningen mycket riktigt i genomsnitt fördubblats på 10 år hos de större producenterna. Detta är logiskt då en halvering av malmhalterna innebär att man måste bryta och frakta dubbelt så mycket malm som för 10 år sedan. Således torde man förbruka dubbelt så mycket energi.

År 2005 förbrukades i snitt 47 liter diesel per ounce guld som producerades. Idag ligger siffran på 95 liter. 

För att kompensera för de minskande malmhalterna har producenterna börjat med något de kallar för ”High-grading” i några av deras gruvor. Detta innebär att man siktar in sig på högre malmhalter inom deras befintliga gruvoperationer vilket innebär att de tillfälligt kan minska kostnaderna och produktiviteten. Detta innebär att de tillfälligt kan förbättra sin lönsamhet till nackdel för framtida lönsamhet. Mycket pekar alltså på att framtida lönsamhet kan komma att få lida och att strategin är långsiktigt tveksam. 

Genom att prospektera och sikta in sig på malm med högre metallhalt idag riskerar man att skada den totala lönsamheten sett över en lägre period. Även om oljan sannolikt inte kommer att ta slut inom överskådlig tid riskerar priset att öka avsevärt i takt med att efterfrågan ökar, särklit från så kallade emerging markets i bland annat Asien, Sydamerika och även Afrika. Pennigninflationära utsikter talar också för att priset kan öka, i synnerhet för den som endast hållet sitt sparande i fiat-denominerade tillgångar. 

Nedan kan vi se en sammanställning från SRSRoccoreport.com som visar i vilka gruvor som de top 5 största guldproducenterna nyligen lyckats öka avkastningen respetive vilka som fortfarande minskar: 

En mera långsiktigt hållbar strategi för gruvbolagen torde vara att gräva upp malm med lägre guldhalt idag, medan oljepriset är lågt, och att sikta in sig på den mer lättillgängliga malmen i framtiden eftersom mycket talar för att energin för att gräva upp den kommer kosta betydligt mer då. Värt att notera är att den totala avkastningen hos de flesta guldbolagen faller, trots att man valt att ägna sig åt "high-grading"

För den som valt att investera i gruvaktier i guldbolag kan det vara svårt att sia om vad ovanstående innebär. På sikt kan det föstås betyda att de generellt rekordlågt värderade gruvbolagen tillfälligt kan öka sin avkastning, lönsamhet och därmed värdering. Men på längre sikt kan det innebära att deras kostnadspost för energi i form av dieselolja ökar eftersom de kommer att få bryta mer malm och således förbruka mer och dyrare diesel. 

För den som investerar i den fysiska metallen - guld och silver - är det förstås positivt att utvinningen på sikt riskerar att minska eftersom dessa ädla metaller då kommer att bli ännu mer sällsynta. När det gäller guld så är efterfrågan mycket hög i Asien i allmänhet och länder som Indien och Kina i synnerhet. Försäljningen av några av de mest populära investeringsmynten i silver (så som Amerikansk Silver Eagle och Kanadensisk Maple Leaf) har slagit rekord under föregående år och fortsätter att gå starkt i år. Samtidigt dyker det upp allt fler industriella användningsområden när det gäller silver, både inom elektronik i form av effektiva minneskretsar, men även inom solenergi för fotovoltaiska solceller. En marknad som spås öka kraftigt inom de kommande åren.

På en normal marknad hade förstås hög efterfrågan parat med ökade produktionskostnader inneburit ett stigande pris. Den kraftiga manipulationen på ädelmetallmarknaden, som nyligen även börjat belysas av gammelmedia, gör att så inte är fallet.

De olika ovanstående punkterna är en av många saker som talar för att man i första hand bör investera i den fysiska metallen, innan man övervägar att investera i gruvbolagen. 

Med vänlig hälsning
Gustav Andersson
Liberty Silver AB 

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 691,65 kr 1.47%
Silver 7,67 kr 1.46%
Platina 294,26 kr 0.22%
Palladium 318,48 kr 0.96%
Uppdaterat: 2024-03-01 18:45 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten