Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Liberty Silver's Guld- och Silveruppdatering v. 14

Guldprisets utveckling v. 10 - 14

Fram till runt mitten av mars fortsatte årets uppåttrend i guldpriset då guldet toppade på 283,93 kr/gram. Detta var månadens toppnotering såväl som årets hittills högsta notering. Därefter bröts trenden med en förhållandevis kraftigt nedgång som resulterade i att priset stängde på 267,65 kr/gram. I skrivande stund ligger priset på 270,81 kr/gram. I US dollar ligger priset på 1288,42 USD/Troy ounce. Under den gångna månaden har guldet tappat ca. 2,75% av sitt värde, mätt i SEK. Mätt från årsskiftet är utveckligen dock fortfarande positiv med en procentuell värdeökning i SEK på 8,72%.

Silverprisets utveckling v. 10 - 14

I skrivande stund ligger silverpriset på 4,18 kr/gram eller 19,81 USD/Troy ounce och har alltså rört sig ner under 20 USD-nivån. Silverpriset har följt guldprisets rörelser väldigt väl och priset nådde, i likhet med guldet, en topp den 14 mars vartefter en nedgång påbörjades i vilken priset tillslut bottnade vid 4,11kr/gram den 24 mars. Silver gick ner ungefär 5,45% under mars månad mätt i SEK. Från årskiftet räknat ligger silvrets uppgång på 3,71%.

Nedan ser vi den procentuella utvecklingen för perioden. Silver gick ner ungefär 5,45% under mars månad mätt i SEK. Från årskiftet räknat ligger silvrets uppgång på 3,71%. Guld gick ner 2,75% under den gångna perioden. Från årskiftet räknat ligger dock guldets uppgång på ca. 8,72%.

Prisförhållandet guld/silver

Prisförhållandet mellan guld och silver, på engelska "gold/silver ratio", är priset i silver för 1 ounce guld. I dagsläget kostar det ca. 64 ounce silver att köpa 1 ounce guld. Historiskt sett har detta förhållande legat på mellan 12 och 16. Detta pekar på att silver idag är historiskt undervärderat.

Vi upplever ganska stora svängningar på silvermarknaden och detta avspeglar sig i prisförhållandet mellan guld och silver som har studsat upp och ner i en tunnel mellan 60 och 65 sedan i november 2013. Utvecklingen under första delen av mars var att förhållandet ökade och silver blev alltså lägre värderat i förhållande till guld. Prisförhållandet nådde en topp den 26 mars på 65,9 men har sedan fallit en aning för att i skrivande stund ligga på 64,83.

Det kan även vara intressant att titta på prisförhållandet i ett lite längre perspektiv. Nedan ser vi utvecklingen sedan ett år tillbaka i tiden.  Som vi kan se sker en kraftig nedgång i förhållandet med start i slutet av juli månad då silver uppvärderades i förhållande till guld. Som lägst fick man alltså ”bara” 57,5 troy ounce silver för 1 troy ounce guld. Sedan dess har prisförhållandet rört sig nästan i form av en sinuskurva, med förhållandevis kraftiga svängningar upp och ner. Den långsiktiga trenden verkar dock vara uppåt, d.v.s att silvret blir mer och mer undervärderat i förhållande till guld. Viktigt att notera här är att en nedgång i prisförhållandet inte nödvändigtvis betyder en nedgång i silverpriset. Oftast betyder det snarare att silverpriset gått upp, men det behöver inte göra det. Eftersom det är förhållandet mellan guld och silver beror det helt på hur guldet har rört sig. Om silver går upp i pris kraftigt medan guldet står stilla kommer förhållandet minska. Faller de båda metallerna procentuellt lika mycket blir förhållandet oförändrat. Om både guld och silver stiger kraftigt, men guld stiger kraftigare än silver kommer förhållandet att minska, o.s.v. Man ska alltså vara försiktig med att dra slutsatser om prisutvecklingen i fiat-valuta utifrån prisförhållandet mellan guld och silver. Men baserat på tidigare mönster skulle utveckligen kunna tyda på att förhållandet kan komma att minska vilket kan indikera en period med ökande silverpriser.

Sammanfattning

Från årskiftet räknat (Year-To-Date) har guld och silver ökat ca. 8,72%% respektive 3,71% räknat i SEK. Efterfrågan i båda metallerna är fortsatt stark. Kollar vi på utveckligen i Kina kan vi se att efterfrågan på fysisk metall bland privata investerare inte verkar ha avtagit. Från årsskiftet har 488 ton guld tagits ut från SGE (Shanghai Gold Exchange), vilket är en ökning på 29% jämfört med samma period förra året. Kollar vi på efterfrågan på världens populäraste investeringsmynt i silver, den Amerikanska Silver Eaglen, ser vi att mars månad var en mycket stark försäljningsmånad med över 5,3 miljoner sålda 1 ounce Silver Eagles. Det är en ökning på över 59% jämfört med samma månad år 2013, då det amerikanska myntverket US Mint sålde ca. 3,35 miljoner Silver Eagles.

Efterfrågan i de båda metallerna är alltså fortsatt stark och i många avseenden ökande.

Att man som investerare i guld och silver sneglar på det fiat-denominerade papperspriset på guld och silver är fullt förståeligt. Men som alltid uppmanar vi våra kunder att inte blint stirra på prisfluktuationerna i kronor eller dollar då det är vår övertygelse att oavsett priset mätt i fiat så kommer guld och silver att uppvärderas i termer av köpkraft över tid. I den bemärkelsen är det på sätt och vis positivt om priserna inte hinner skena iväg allt för mycket innan dagens penningsystem kollapsar, då låga priser i termer av pappersvaluta ger oss som placerar våra besparingar i ädelmetaller mer metall för varje krona. Den dagen en hyperinflationär kollaps av penningsystemet väl sätter in kommer priserna på ädelmetaller definitivt att skena. Tyvärr är det inte lika sannolikt att din lön kommer att följa efter. Då är det skönt att redan ha gjort placeringar i ädelmetall som gör att man känner sig trygg.

 

Kommentarer

Christer 2014-04-08 18:59

"Historiskt sett har detta förhållande legat på mellan 12 och 16"

Dylikt vriden statistik är sånt som får folk att tycka illa om politiker. Det stinker ! Javisst denna ratio var korrekt under medeltiden och fram till början av 1800 -talet men de sista hundra åren har AU/AG ofta legat på ca 50 -55 och som mest legat på uppåt tresiffrigt. Med tanke på att ledande guldgruvor får upp ca 1-2 gr/ton och ledande silergruvor får ut ca 100- 200 gram/ton så är inte en 100 faktor orimlig.
Se där, där fick vi in lite objektivitet på denna sida.

Christer 2014-04-08 18:59

"Historiskt sett har detta förhållande legat på mellan 12 och 16"

Dylikt vriden statistik är sånt som får folk att tycka illa om politiker. Det stinker ! Javisst denna ratio var korrekt under medeltiden och fram till början av 1800 -talet men de sista hundra åren har AU/AG ofta legat på ca 50 -55 och som mest legat på uppåt tresiffrigt. Med tanke på att ledande guldgruvor får upp ca 1-2 gr/ton och ledande silergruvor får ut ca 100- 200 gram/ton så är inte en 100 faktor orimlig.
Se där, där fick vi in lite objektivitet på denna sida.
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 689,69 kr 1.18%
Silver 7,66 kr 1.32%
Platina 294,45 kr 0.28%
Palladium 318,28 kr 0.90%
Uppdaterat: 2024-03-01 17:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten