Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Vad händer i världen av kryptovalutor: Bitcoin, bilar och bördig jord

Kryptovalutan bitcoin är hetare än någonsin. Den omnämns allt mer i media, det öppnas allt fler plattformar för handel med bitcoin och priset stiger allt mer. På bara 2 veckor har priset mer än fördubblas och nuddar i skrivande stund 450 dollar på handelsplattformen Mt. Gox

Det skrivs en hel del om bitcoin i media:

Taxichauffören Mats tar betalt i Bitcoin. Han säger att det handlar om frihet.

Världens första bitcoin-automat öppnade nyligen i Vancouver. Man kan byta kanadensiska dollar mot bitcoin.

Norrmannen Kristoffer Koch köpte 2009 bitcoin för 172 kronor - och glömde bort dem. När han i år kom på att han hade dem visade det sig att han var miljonär.

En libertariansk community ska köpa 7000 tunnland mark i en dal i Chile och skapa ett eget litet jordbrukssamhälle där. En av ledfigurerna är Jeff Berwick som leder podcasten Anarchast och nyhetsbrevet Dollar Vigilante. Betalning sker i bitcoin:

Det är förstås en intressant utveckling med en valuta som är decentraliserad, begränsad i mängd och potentiellt sätt anonym. Dess decentraliserade natur med peer-to-peer gör den svår för myndigheter att stänga ner. I praktiken skulle man behöva stänga ner internet för att stänga ner bitcoin eftersom det inte finns några centrala servrar att fysiskt gå in och beslagta, något svenska myndigheter ju gjorde med Pirate Bay's servrar år 2006.

Men att något potentiellt sätt skulle kunna funka som en valuta eller pengar betyder inte att det är en valuta eller pengar. I den moderna neoklassiska eller keynesianska ekonomiska doktrinen gör man gällande att deflation är något mycket skadligt för en ekonomi, i längden ohållbart. Och visst, så som dagens ekonomiska system är utformat - med fraktionella reserver och kreditpengar - skulle en deflationsstorm kunna slå hårt mot ekonomin när den oundvikliga kreditkontraktionen kommer efter det att kreditmättnad uppnåtts. Men i ett icke elastiskt penningsystem, byggt på till exempel ädelmetaller som guld och silver, skulle det naturliga vara en stadig deflation. Allt eftersom produktionsprocesser utvecklas i takt med en ökad arbetsdelning sjunker priserna och fler och bättre varor kan produceras på kortare tid. Om penningmängden är i det närmaste fast innebär detta att pengarna blir mer värda i förhållande till varorna i samhället. Att spara sina medel istället för att leva på kredit - något som är det gängse levnadssättet i dagens samhälle (köp nu, betala eventuellt sedan) - skulle vara mer vanligt förekommande. 

Bitcoin har faktiskt en inbyggd deflation i sig, då utgivningen sker enligt en förutbestämd takt och aldrig kan överstiga 21 miljoner.

Det som vi nu ser i bitcoin är dock ingen prisdeflation utan snarare en kraftig prisinflation byggd på spekulation. Det verkar som att asiatiska spekulanter i allt större utsträckning verkar varar villiga att hoppa på bitcoin-tåget, vilket förstås eldar på den uppåtgående prisspiralen.

Denna prisinflation gör det förstås mycket svårt för både handlare och konsumenter att använda bitcoin som en valuta i vilken man kan köpa vardagliga varor och tjänster. Det har knappast varit en spikrak väg uppåt för bitcoin. Prissväningningarna har varit kraftiga och bitcoin är nu inne i sin tredje bubbelfas. 

På bilden nedan ser vi den senaste bubblan som toppade på runt 250 dollar i april 2013, samt den nuvarande.

Många större handlare som valt att acceptera bitcoin använder sig dessutom av tjänster som gör att man "hedgar" i ifiat, dvs. man får en daglig inbetalning av dollar eller euro på sitt konto. Eftersom bitcoin svänger så kraftigt innebär detta förstås både en möjlighet till vinst på uppsidan och förlust på nedsidan. Jag är inte insatt exakt i hur dessa tjänster är utformade och om det finns någon stabiliserande funktion som försäkrar en handlare mot detta. Men instabiliteten känns problematisk. En valuta ska inte svänga så här kraftigt. Då kan den aldrig funka som pengar.

Ett annat problem, som är av teknisk karaktär ligger i bitcoins decentraliserade natur. Jag är inte i detalj insatt i hur bitcoin funkar och jag har inga djupgående kunskaper i varken matematik eller kryptografi, men om jag har förstått det rätt så funkar bitcoin så här, och jag redogör nu mycket svepande, grovt och metaforiskt och alltså inte i detalj:

Bitcoin kan beskrivas som "pengar i molnet" ("Money in the cloud"), fast det är ett decentraliserat moln. Informationen finns inte i en eller flera centraliserade servrar utan all info finns istället i närverket. 

Ett nätverk består som bekant av en mängd noder som är sammanlänkade via kablar, radiolänkar, mm. Informationen kan givetvis inte finnas i själva kablarna som utgör länkarna utan de måste finnas i de noder - de datorer -  som nätverket utgörs av. All info om alla transaktioner och om vilken "kontobalans" en enskild bitcoin-adress har finns alltså i den så kallade wallet-filen. En fil som varje användare har på sin dator i anslutning till sin bitcoin-klient. Denna fil är i dagsläget ett antal gigabyte i storlek och växer i oförtruten takt. Hur stor kommer wallet-filen vara om några år? Vad händer om bitcoin skulle få fäste som ett vedertaget transaktionsmedel? Filen växer för varje ny adress som registreras och för varje transaktion som görs. 

En lösning som presenterats på detta problem är att ha en light-version av wallet-filen på varje klient. Den stora wallet-filen skulle sedan kunna finnas på ett antal större servrar utspridda över världen. Detta ger förstås myndigheter eller diverse ogärningsmän möjligheten att stänga ner, konfiskera, eller skära av kommunikationen med servern och omvärlden.

I terorin skulle alltså bitcoins styrka - dess decentraliserade konstruktion - kunna bli spiken i dess kista.

Det som beskrivs ovan är en övergripande redogörelse och till viss del ren spekulation i olika egenskaper och scenarion gällande bitcoin. Inget av det ska ses som en uppmaning eller råd vad gäller att investera i bitcoin och ej heller som en exakt beskrivning i dess funktion.

Det är i vart fall en spännande utveckling med kryptovalutor i allmänhet och bitcoin i synnerhet. Bitcoin är dock i dagsläget, som jag ser det, inte långsiktigt värdebevarande. Ej heller har det något intrinsikalt inneboende värde. Det har inga industriella egenskaper eller användningsområden. 

Med detta sagt är det tveksamt om bitcoin uppfyller de klassiska egenskaper som brukar tillskrivas pengar. Detta är dock något ädelmetaller som guld och silver fortfarande gör på ett utmärkt sätt!

Med vänlig hälsning
Gustav Andersson
Liberty Silver AB
 

 

Kommentarer

mega_n 2013-11-15 14:55

Kul att ni tar upp detta med Bitcoin. Det finns en del rena felaktigheter i artikeln gällande tekniken men det är inte så viktigt i sammanhanget.

Bitcoin och Ädelmetaller har båda sin plats(enligt min mening). Bitcoin som en transaktionsvaluta och Guld som stabil värdebevarare. Båda har olika egenskaper som gör dem unikt användbara i olika sammanhang.

Här en video jag råkade på som bra beskriver Bitcoin kontra Guld : http://www.youtube.com/watch?v=_4QFErOdTag

/H


Äktavara 2013-11-15 18:28

Rusa inte åstad och lägg allt ni äger o har på Bitcoin, för så här kan det gå;
http://www.whitetv.se/sv/woergel/721.html
Stor risk, att lägga sina besparingar på BitCoin. Samtidigt stor potential att roffa åt sig en hacka.
Men, enorm fördel att kringgå banksterväldet, och dess parasitära småspelare d.v.s dom köpta politikerna.
Ädelmetaller är överlägset bäst på långsiktig och tryggt sparande, samt också enorm fördel att kringå banksterväldet etc.etc.
Konklusion: Använd BitCoin vid handel/transaktioner samt spekulation, och ädelmetaller för sparande och i vissa fall handel.
Då kringgås banksterna i bägge fallen, och man kan som fri människa leva vidare i en sund marknadsekonomi.

holographico 2013-11-16 02:30

ja tyvärr är spekulationshysterin ett hot mot bitcoin även om jag ser det som en i av många i raden av marketcorrectionbubblor.

hur vore det om enskilda individer, eller i alla fall på decentraliserad nivå vågade koppla bitcoin till den fysiska ädlametalliska världen med sina reela värden?

jag har funderat ett tag på hur vi ska göra med den lokalvaluta vi har som för stunden bara backas av honung. och det gör honungen bra. ungefärlig produktion varje år. om flera vågar backa upp en ekonomi med reelt värde annat än i utlovad reavinst vid spekulation. ja utlovad till den grad när du gör försäljning.

mer handel borde komma igång i bitcoin och då realkapitalsvaror. bruksvaror då samt mat.
egentligen så har jag svårt att se att guld har större värde än mat. men så är det.

holographico 2013-11-16 02:38

nu backas då inte bitcoinsystemet av walleten. där förvarar du dina coins. i plånboken förvarar du dina mynt. nej alla transkationer förvaras i det som kallas blockchain och finns att söka i på blockchain.info

alla transaktioner som gjorts gör som till ett problem som bakasihop med flera lösningar men bara en är den enklaste lösningen. när lösningen upptäckts genom att mina(brute force test av alla kombinationer) så konfirmeras detta av alla noder. detta är den stora styrkan i bitcoin, den som vill manipulera systemet måste äga minst 51% av alla noder och det ser jag som otänkbart idag då det är just decentraliserat till den grad att inte landsgränser eller avstånd spelar nån roll. när ett block är löst produceras ett par mynt i betalning frö att hålla systemet i ljuset och sant. sen fortsätter detta med ökande svårighetsgrad tills alla 21 miljoner mynt är skapade. vilket aldrig kommer ske då svårigheten blir för hög. men det beror också på vilket processorkraft vi kan lyckas uppbringa. så bitcoins stabilitet och framfart stor i direkt relation till våra framsteg inom informationstekonologi. om tio år kanske det inte alls är bitcoin som gäller utan någon änne bättre och mera sofistikerat.

Chefen 2013-11-17 14:09

Rent spontant så tror jag inte myndigheterna kommer att
tolerera bitcoin om det blir för omfattande.Dom blockera nog
dom aktuella servrarna.

mega_n 2013-11-15 14:55

Kul att ni tar upp detta med Bitcoin. Det finns en del rena felaktigheter i artikeln gällande tekniken men det är inte så viktigt i sammanhanget.

Bitcoin och Ädelmetaller har båda sin plats(enligt min mening). Bitcoin som en transaktionsvaluta och Guld som stabil värdebevarare. Båda har olika egenskaper som gör dem unikt användbara i olika sammanhang.

Här en video jag råkade på som bra beskriver Bitcoin kontra Guld : http://www.youtube.com/watch?v=_4QFErOdTag

/H


Äktavara 2013-11-15 18:28

Rusa inte åstad och lägg allt ni äger o har på Bitcoin, för så här kan det gå;
http://www.whitetv.se/sv/woergel/721.html
Stor risk, att lägga sina besparingar på BitCoin. Samtidigt stor potential att roffa åt sig en hacka.
Men, enorm fördel att kringgå banksterväldet, och dess parasitära småspelare d.v.s dom köpta politikerna.
Ädelmetaller är överlägset bäst på långsiktig och tryggt sparande, samt också enorm fördel att kringå banksterväldet etc.etc.
Konklusion: Använd BitCoin vid handel/transaktioner samt spekulation, och ädelmetaller för sparande och i vissa fall handel.
Då kringgås banksterna i bägge fallen, och man kan som fri människa leva vidare i en sund marknadsekonomi.

holographico 2013-11-16 02:30

ja tyvärr är spekulationshysterin ett hot mot bitcoin även om jag ser det som en i av många i raden av marketcorrectionbubblor.

hur vore det om enskilda individer, eller i alla fall på decentraliserad nivå vågade koppla bitcoin till den fysiska ädlametalliska världen med sina reela värden?

jag har funderat ett tag på hur vi ska göra med den lokalvaluta vi har som för stunden bara backas av honung. och det gör honungen bra. ungefärlig produktion varje år. om flera vågar backa upp en ekonomi med reelt värde annat än i utlovad reavinst vid spekulation. ja utlovad till den grad när du gör försäljning.

mer handel borde komma igång i bitcoin och då realkapitalsvaror. bruksvaror då samt mat.
egentligen så har jag svårt att se att guld har större värde än mat. men så är det.

holographico 2013-11-16 02:38

nu backas då inte bitcoinsystemet av walleten. där förvarar du dina coins. i plånboken förvarar du dina mynt. nej alla transkationer förvaras i det som kallas blockchain och finns att söka i på blockchain.info

alla transaktioner som gjorts gör som till ett problem som bakasihop med flera lösningar men bara en är den enklaste lösningen. när lösningen upptäckts genom att mina(brute force test av alla kombinationer) så konfirmeras detta av alla noder. detta är den stora styrkan i bitcoin, den som vill manipulera systemet måste äga minst 51% av alla noder och det ser jag som otänkbart idag då det är just decentraliserat till den grad att inte landsgränser eller avstånd spelar nån roll. när ett block är löst produceras ett par mynt i betalning frö att hålla systemet i ljuset och sant. sen fortsätter detta med ökande svårighetsgrad tills alla 21 miljoner mynt är skapade. vilket aldrig kommer ske då svårigheten blir för hög. men det beror också på vilket processorkraft vi kan lyckas uppbringa. så bitcoins stabilitet och framfart stor i direkt relation till våra framsteg inom informationstekonologi. om tio år kanske det inte alls är bitcoin som gäller utan någon änne bättre och mera sofistikerat.

Chefen 2013-11-17 14:09

Rent spontant så tror jag inte myndigheterna kommer att
tolerera bitcoin om det blir för omfattande.Dom blockera nog
dom aktuella servrarna.
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 837,91 kr 0.96%
Silver 9,96 kr 0.50%
Platina 332,97 kr 0.46%
Palladium 361,87 kr -0.28%
Uppdaterat: 2024-04-18 18:10 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten