Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Öppet brev till Riksbanken

Detta brev har skickats till Riksbanken. 

Liberty Silver vill med detta brev uttrycka tacksamhet för att Riksbanken tillmötesgått Liberty Silver’s och allmänhetens krav på att offentliggöra vilka centralbanker som förvarar den svenska guldreserven på uppdrag åt Riksbanken. Offentliggörandet leder dock till ett antal följdfrågor som är av stort allmänt intresse att få svar på. 

Riksbankens Sophie Degenne meddelade i en TT-intervju nyligen att Riksbanken hädanefter kommer att genomföra egna inspektioner av den svenska guldreserven. 

Tysklands begäran om en revision av sitt guldinnehav hos den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, avslogs av Federal Reserve. Tyskland fick till svar att detta inte kunde genomföras p.g.a. säkerhetsskäl och utrymmesbrist. Sedermera fick Tyskland besöka valvets förrum där de blev visade en handfull guldtackor, men utan att få revidera sitt innehav fullt ut. Tyskland offentliggjorde tidigare i år att man önskade repatriera 300 ton guld av sitt guld från Federal Reserve men att det kommer ta sju år att fullgöra detta. Många har sedan Tysklands offentliggörande av repatrieringen frågat sig varför det skall behöva ta hela sju år att utföra en logistisk operation som rimligen inte borde behöva ta längre tid än ett par veckor.

Riksbankens Sophie Degenne uttalade i en intervju med Svenska Dagbladet tidigare i år att anledningen till varför den svenska guldreservens lokalisering inte avslöjats var att det inte fanns någon anledning att misstro de institutioner som förvaltar den. I samband med Finlands offentliggörande kring sin guldreserv i oktober framkom att hela 50 % av guldet var ”investerat” d.v.s. utlånat eller leasat. 

Med anledning av ovanstående ställer vi härmed följande frågor till Riksbanken:

1.    Hur kommer Riksbankens inspektioner att genomföras och hur ofta kommer de att ske? 
2.    Kommer en revision att göras på samtliga platser där guldreserven förvaras?
3.    Hur kommer resultatet av inspektionerna att redovisas? Kommer allmänheten i Sverige att få ta del av revisionsresultatet?
4.    Är guldet som Riksbanken äger fullt allokerat och segregerat i Riksbankens namn. Känner Riksbanken till guldtackornas specifika serienummer? 
5.    Är någon del av den svenska guldreserven utlånad eller leasad? I så fall, till vem och under vilka löptider?
6.    Kan Sverige när som helst med kort varsel repatriera det utomlands lagrade guldet till Sverige om Riksbanken så önskar?

Idag går det att probera guld med avancerad teknik, bland annat ultraljud, för att säkerställa guldets äkthet samt detektera eventuella håligheter. 

7.    Kommer Riksbanken i samband med revisionen testa guldet för att försäkra sig om att det innehåller utlovad renhet, vikt och kvalitet? Om ja, hur kommer dessa tester att utföras?

Liberty Silver ligger i framkant i Sverige vad gäller ädelmetallrelaterad information och kunskap kring ädelmetall. Vi erbjuder oss därför att vid behov utbilda Riksbanken i olika testmetoder inför Riksbankens revision. 

I Riksbankens offentliggörande av den svenska guldreservens placering framkom att 12 % av guldreserven, totalt 15,1 ton, förvaras i Sverige. Detta samtidigt som Finlands centralbank har redovisat att 20 % av Finlands guldreserv förvaras i Sverige.

8.    Att ej ha guld i egen besittning innebär en motpartsrisk. Varför förvaras hela 88 % av den svenska guldreserven utomlands? 
9.    Förvarar Riksbanken guld på uppdrag även av andra centralbanker än Finlands? I så fall, vilka? 

Guldreservens placering

I ekonomiskt osäkra tider med allt högre skuldsättning i de länder som förvarar Sveriges guld ökar riskerna för det monetära systemet.

Många länder, däribland Kina, Ryssland och Brasilien, ifrågasätter den amerikanska dollarns status som reservvaluta. I ett scenario där dessa länder börjar avyttra amerikanska statsobligationer kommer instabiliteten på valutamarknaden öka kraftigt. Den dag rådande valutasystem kollapsar kommer fysisk besittning av guld som support till valutan vara essentiellt för att återkapitalisera systemet. Det är därför Liberty Silver’s förhoppning att Riksbanken fortsätter på den inslagna vägen genom att utföra transparenta och fullgoda revisioner av den svenska guldreserven samt inleder en process för att repatriera det svenska guldet.

Med vänlig hälsning,
Mikael From
VD, Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Bettger 2013-11-08 14:31

Verkligen bra jobbat. Det här kan bli stort i fall Riksbanken är helt öppna och svarar upp till era frågor och krav. Det kan , om det ligger till så, blottlägga hur guldreserverna hanteras egentligen när det kommer till leasing, utlåning och förvaring. Förmodligen är det många som kommer blir bestörta och därför kräva hem guldet till Sverige.

Chefen 2013-11-08 14:39

Bra Mikael.Jag har själv skickat e-post till Sophie Degenne i
samma ämne.Det borde flera göra.

Snaken 2013-11-08 15:34

Kul initiativ :) Vantar spant på svar!

Eric 2013-11-08 21:42

Mycket bra initiativ av dig Mikael. Undrar om det stämmer som Cheviot Asset Managements Ned Naylor-Leyland säger att ingen någonsin kommer att få tillbaka sitt guld ifrån Federal Reserve eller Bank of England, för då skulle världens banksystem krascha.

http://mediamorkar.blogspot.se/2012/12/existerar-verkligen-usas-guldreserv.html

Christer 2013-11-09 13:40

Fråga 1 - 7 är mycket bra! Fråga 9 kommer de inte att svara på eftersom de inte får svara på den.

Adam 2013-11-11 09:03

Ni borde fråga, vem i Riksbanken som bär ansvaret om det visar sig att guldet inte finns där.
För nån tjänsteman måste ju stå ansvarig för svenska folket om man lyckats "sjabla" bort guldet
Förövrigt väldigt bra initiativ

Bettger 2013-11-08 14:31

Verkligen bra jobbat. Det här kan bli stort i fall Riksbanken är helt öppna och svarar upp till era frågor och krav. Det kan , om det ligger till så, blottlägga hur guldreserverna hanteras egentligen när det kommer till leasing, utlåning och förvaring. Förmodligen är det många som kommer blir bestörta och därför kräva hem guldet till Sverige.

Chefen 2013-11-08 14:39

Bra Mikael.Jag har själv skickat e-post till Sophie Degenne i
samma ämne.Det borde flera göra.

Snaken 2013-11-08 15:34

Kul initiativ :) Vantar spant på svar!

Eric 2013-11-08 21:42

Mycket bra initiativ av dig Mikael. Undrar om det stämmer som Cheviot Asset Managements Ned Naylor-Leyland säger att ingen någonsin kommer att få tillbaka sitt guld ifrån Federal Reserve eller Bank of England, för då skulle världens banksystem krascha.

http://mediamorkar.blogspot.se/2012/12/existerar-verkligen-usas-guldreserv.html

Christer 2013-11-09 13:40

Fråga 1 - 7 är mycket bra! Fråga 9 kommer de inte att svara på eftersom de inte får svara på den.

Adam 2013-11-11 09:03

Ni borde fråga, vem i Riksbanken som bär ansvaret om det visar sig att guldet inte finns där.
För nån tjänsteman måste ju stå ansvarig för svenska folket om man lyckats "sjabla" bort guldet
Förövrigt väldigt bra initiativ
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 841,58 kr 1.40%
Silver 10,01 kr 0.92%
Platina 333,13 kr 0.51%
Palladium 362,76 kr -0.04%
Uppdaterat: 2024-04-18 19:15 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten