Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Pyspunka på bostadsmarknaden - bostäder och ädelmetall

Både i bloggosfären och i media pågår en ganska het diskussion om den svenska bostadsbubblan. Man diskuterar huruvida det existerar någon bubbla alls och om den i så fall har punkterats eller ej. Många förnekar att det skulle råda en bubbla. Argumenten mot en bubblas existens är allt ifrån att det skulle råda bostadsbrist till att ett område är speciellt attraktivt och därför berättigar de höga priserna på villor och bostadsrätter. Oftast är det den klassiska marknadsbubblans anatomi och dess psykologi som spelar hjärnan ett spratt. Argumenten är att det är “annorlunda nu”, “en helt annan marknad”, och så vidare.

Vissa experter hävdar nu dock ändå att skuldmättnad på bostadsmarknaden snart är uppnådd och att vi därmed kommer att få se en krasch i Sverige på 20 - 25%. Efter år av stigande priser menar Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson att en "krasch snarare än pyspunka" är den mest sannolika utvecklingen.

I Norge rapporteras nu även bostadspriserna falla kraftigt och bankerna verkar var tagna på sängen.

Den holländska ekonomen Dirk Bezemer anser också att situtionen i Sverige är farligt lik den i Holland där många bostadsägare hamnat under vatten. Termen "under vatten" hänsyftar inte på den holländska marknivåns negativa höjd över havet. Istället betyder det att många av hushållens skulder överstiger värdet på bostaden. Eftersom värdet på bostaden utgör säkerheten för lånet är detta allvarligt och kan tvinga bostadsägaren till att sälja sin bostad och i värsta fall till personlig konkurs.

Nedan följer ett utdrag ur en dokumentär som sändes hösten 2012 på SVT där Dirk Bezemer annalyserar den svenska bostadsmarknaden. Bezemer anser att Sveriges bostadsmarknad tveklöst är i en bubbla.

?

Det är naturligtvis inte många som har råd att köpa en bostadsrätt eller villa kontant. Om så vore fallet skulle problemet vara extremt litet eller obefintligt. Pengarna är istället bankkrediter som givits ut med själva bostaden som säkerhet för dessa. Även kallat “lån”.

Sanningen är den att många svenskar är maxbelånade och alltså inte klarar av eventuella räntehöjningar eller andra ökade kostnader på sitt boende. Detta trots att den centralstyrda räntan är rekordlåg och enligt alla rimliga marknadsfundamenta måste upp. Ingen vill bli kallad på ett möte då banken förklarar att man måste avyttra sin bostadsrätt eller villa då värdet fallit med flera hundra tusen och boendet därmed inte längre utgör en fullgod säkerhet för lånet. Kanske krävs det nu att innehavaren av bostaden måste armortera på sitt lån i en mycket hög takt, eller sälja bostaden. Tillhör man den stora mängd svenskar som är maxbelånade, och lever ur hand i mun, har man således inget annat val än att lägga ut boendet på en stillastående marknad och hoppas på att förlusten blir så liten som möjligt. Kanske sitter man efter detta bostadslös och med en skuld till banken på flera hundra tusen. Denna skuld utgörs nu av ett blancolån som måste betalas av i hög takt och med ett högt månatligt ränte- och amorteringsbelopp.

Anledningen till denna situation, som tyvärr sannolikt snart kommer att bli verklighet för många av våra landsmän, är naturligtvis inte bostadsägande i sig. Att äga sitt boende är förstås inte alls fel, men sanningen är den att många av dem som idag anser sig äga sitt boende gör så på felaktiga grunder. Det är snarare så att de flesta som i Sverige “äger” sin bostad endast äger en “tillträdesrätt” (de har nyckeln) och inte en fullgod “äganderätt”. Om man fullt ut besitter äganderätten över något så har man rätt att göra vad man vill med det man äger, vad det nu än kan tänkas vara. Man har med andra ord den oinskränkta bruks- och tillträdesrätten för all framtid.

Detta står alltså i bjärt kontrast till den situation jag tidigare beskrev då banken en dag kan ringa och chockhöja “hyran” (amorteringar och ränta) eller tvinga innehavaren att avyttra sin egendom. När så sker kommer den som ansåg sig äga sin villa eller lägenhet inse att vederbörande inte alls äger lägenheten eller villan utan hyr den ifrån banken - den bank som ur tomma intet har skapat de krediter som krävdes för att köpa villan eller bostadsrätten.

Man ska också komma ihåg att det förvisso är sant att vissa områden alltid kommer att vara mer attraktiva än andra och således kommer bostäderna i dessa områden att betinga ett högre pris. De kommer alltså att fortsätta vara dyrare i förhållande till andra bostäder i mindre attraktiva områden, men det betyder inte att de inte kommer följa med i det prisfall som förmodligen måste ske över hela brädet när skuldmättnad uppnås den dag då den sedan många årtionden uppblåsta bostadsbubblan i Sverige spricker. 

Den som äger ett lågt belånat boende sitter förstås fortfarande tryggt även om priserna skulle falla kraftigt. Äger man dessutom inte boendet i spekulativt syfta utan för att faktiskt bo är egentligen priset mätt i papperspengar än mindre intressant. Man äger något med ett inneboende bruksvärde - en lägenhet eller villa - som kan fortsätta att nyttjas obehindrat. Man har full äganderätt utan att någon kan tvinga en att sälja. 

Ett boende idag är ett boende även om 10, 20 eller 50 år. Detta bruksvärde kan bytas mot ett annat bruksvärde av samma värde, och detta bruksvärde består oavsett eventuella fiktiva papperspriser som utgörs av inflationära bankrediter. Därmed har det skuldfria och oinskränkta ägandet av bostaden oändligt mycket mer likheter med ädelmetall än vad det högt belånade boendet någonsin kan ha.

Ädelmetaller är skuldfria och om du har dem i fysisk besittning har du även den fullständiga och oinskränkta äganderätten till dem.

Ädelmetaller har precis som det skuldfria boendet ett faktiskt bruksvärde och du kan precis som med lägenheten byta dem mot vad helst som har ett jämbördigt bruksvärde.

Den avgörande skillnaden mellan ädelmetaller och andra tillgångar, som t.ex. fastigheter, utgörs förstås av dess homogenitet och därmed delbarhet, vilket innebär att de uppfyller den klassiska definitionen av pengar.

Precis som att boendet är ett boende om 50 år så är ett gram guld ett gram guld om 50 år. Skillnaden är att guldet inte på något sätt har försämrat sina egenskaper då guld är oförgängligt. Boendet torde däremot ha blivit någorlunda slitet under 50 års tid.

Sensmoralen i detta är att det alltid är fördelaktigt att äga något med ett inneboende nytto och bruksvärde, oavsett vad det fiktiva papperspriset på en onaturlig marknad är. Ädelmetallers uppenbara fördel är att dessa kan införskaffas i små inkrement, månads eller årsvis, som ett slags sparande.

Att äga skuldfria tillgångar som guld & silver är en av de få sätten att skydda sig mot den briserande kredit- och bostadsbubblan. 

Ädelmetaller är unika i de egenskaper de besitter. De har ett inneboende industriellt nyttovärde samtidigt som de besitter traditionella monetära egenskaper vilket har gjort ädelmetaller till den mest likvida formen av pengar i tusentals år. När den globala ekonomins oundvikliga skuldnedväxling (eng. deleveraging) orsakat av dagens extremt elastiska papperspengasystem påbörjas kommer kapital leta sig neråt i riskpyramiden, från högrisk- till lågrisktillgångar.

Fysiskt guld och silver är tillskillnad från många andra skulderivat inte någon annans skuld till dig. Innehar du fysiska ädelmetaller behöver du inte bekymra dig över att någon annan ska bli bankrutt och inte kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot dig. Du är redan betald till fullo!  

Bemöt framtidens utmaningar genom att vara skuldfri men inte guldfri!

Med vänlig hälsning
Gustav Andersson
Liberty Silver AB 

 

Kommentarer

morr 2013-10-07 17:56

Vad heter dokumentären som klippet är ifrån?

morr 2013-10-07 18:07

http://www.svtplay.se/video/1340253/del-6-av-8-ekonomernas-skuld

https://www.youtube.com/watch?v=f_D75qxI7zI

Här var den.

morr 2013-10-07 17:56

Vad heter dokumentären som klippet är ifrån?

morr 2013-10-07 18:07

http://www.svtplay.se/video/1340253/del-6-av-8-ekonomernas-skuld

https://www.youtube.com/watch?v=f_D75qxI7zI

Här var den.
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 841,82 kr 0.40%
Silver 9,97 kr 0.13%
Platina 331,78 kr 0.14%
Palladium 360,04 kr -0.53%
Uppdaterat: 2024-04-19 07:15 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten