Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Liberty Silver's Guld- och Silveruppdatering

Den senaste veckan har priset på guld och silver spretat åt olika håll. Guld slutade på knappt 269 kr/g vilket innebar en uppgång med knappt 1 %. Silver stängde på 4,15 kr/g vilket var en nedgång med 1,88 %.

Guldpriset v. 27

Silverpriset v. 27

Alla marknader beter sig märkligt med kraftiga uppgångar följt av dito nedgångar. Varför guld- och silverpriset beter sig på samma sätt är det många som har en åsikt om. En del anser att det förebådar en kommande större händelse på de finansiella marknaderna och finner stöd för detta i fundamental data. En del köper medias rapporter om att guldprisets nedgång är ett resultat av en ekonomisk återhämtning. Vi har tagit upp detta i tidigare Guld- och Silveruppdateringar och det tål att nämnas igen; den rådande återhämtningen av den globala ekonomin som vi nu bevittnar är helt beroende av centralbankernas massiva kvantitativa penningpolitiska lättnader. Inflationen i form av en ökad penningmängd har stärkt vissa tillgångsmarknader som aktiemarkanden nominellt.

Siffror på tillverkning och arbetskraftdeltagande

Den senaste veckan rapporterades tillverkningssiffror från Kina, Tyskland och USA som visar på att den globala ekonomin knappast är på frammarsch. Även förra veckans arbetslöshetssiffror från USA borde anses vara avskräckande. Reallönerna har inte sjunkit så mycket sedan statistiska centralbyrån i USA började sina mätningar efter andra världskriget. Samtidigt så föll sysselsättningen för heltidsarbetande och antalet deltidsarbetande ökade kraftigt.

Guldets utveckling i perspektiv

Vissa misströstar efter det senaste prisfallet. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att efterfrågan på fysisk ädelmetall ökar varje gång priset går ned. En amerikansk silverinvesterare vid namn Drutter sammanfattar fenomenet i denna video som handlar om divergensen mellan priset och efterfågan på fysiskt silver.

I mitten på 70-talet förekom en liknande nedgång i ädelmetallpriser som den vi upplever idag. Även vid detta tillfälle basunerades det ut att guldet har förlorat sin attraktionskraft eftersom världsekonomin återhämtat sig. Mellan 1974 till 1976 halverades priset på guld för att sedan påbörja sin resa uppåt. 1980 nåddes sedan en ny topp då guldpriset hade stigit med 700 % sedan den lägsta nivån!

Den fysiska marknanden

Som tidigare rapporterats har vi få säljordrar där kunder säljer till oss. De som väljer att sälja sina ädelmetaller just nu är främst personer som har investerat på kort sikt och nu ser sig om efter andra investeringsalternativ. Vi uppmanar våra kunder att se den långsiktiga potentialen i ädelmetaller som sparande, värdebevarare och försäkring. Det är rimligt att anta att den globala expansiva penningpolitiken som har förts under 2000-talet, och som har medfört stora prisökningar på bl.a. guld och silver, kommer att fortsätta. Om sedelpressarna av någon anledning kommer att stoppas så kommer det att med säkerhet innebära en tvärbromsning i den globala ekonomin. De ädla metallerna är i ett sådant läge ytterst attraktiva när bank- och företagskonkurserna sätter marknaden och förtroendet i gungning. 

Ädelmetaller kommer även i fortsättningen att ha en ökande betydelse i staters, institutioners och privatpersoners liv.

Med vänlig hälsning,
Mikael From
Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 691,02 kr 1.37%
Silver 7,66 kr 1.33%
Platina 293,96 kr 0.11%
Palladium 318,11 kr 0.85%
Uppdaterat: 2024-03-01 18:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten