Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 61 Hyperinflationen är garanterad

Av: Torgny Persson

Färglada papperslappar med motiv av döda celebriteter kan möjligen ha ett konstnärligt värde men kan aldrig vara pengar om marknaden själv får välja.

Ädelmetall är stabilt och värdebevarande. När folk påstår att ädelmetall stiger och sjunker i pris har de missförstått hur pengar fungerar. Pengar uppstår på marknaden genom ett mänskligt behov att utbyta varor och tjänster. Pengar som sätts i cirkulation genom dekret från centralmakten kan aldrig fungera lika bra som marknadens pengar. Centralmakten gör sitt bästa för att övertyga folk om att deras pengar är funktionerliga. Om inte övertalningsförmågan fungerar instiftar centralmakten lagar om lagligt betalningsmedel där staten dikterar vad som skall vara pengar. Problemet är att staten aldrig kan diktera vad som är pengar, åtminstone inte under längre perioder. Ädelmetall har fungerat som pengar under tusentals år medan det är svårt att hitta någon pappersbaserad valuta som överlevt längre än några decennier. 

Guld och silver är den råvara med överlägsna egenskaper som pengar. Inte för att staten bestämt det utan för att människor kollektivt, under tusentals år av evolution, tillskrivit dem funktionen som pengar p.g.a. dess egenskaper. Fria pengar är centralmaktens största fiende. Utan kontroll över våra pengar kan inte eliten i form av stater, centralbanker och banker omfördela resurser och beskatta människor.  

Guld och silver har ett inneboende värde p.g.a. deras överlägsna metalliska egenskaper. De är hållbara, stabila och kan inte skapas ur tomma intet. Guld är dessutom den mest likvida metallen på så vis att endast en liten del konsumeras medan resten cirkulerar eller hamstras. Guldets primära funktion är att agera värdebevarare. Till och med centralbankerna medger implicit att guld är värdebevarande genom att de fortfarande håller guld som en tillgång.

Få inser är att våra fiat-valutor endast accepteras som pengar eftersom de är inväxlingsbara mot guld. Om det inte längre skulle gå att växla fiat-valuta mot guld skulle valutan bli värdelös. Förr eller senare blir alla fiat-valutor värdelösa. Papperspengar är ett bedrägeri som innebär att de som skapar pengarna kan stjäla från de som producerar. Medan vi andra måste arbeta för vårt uppehälle kan banker skapa pengar ur tomma intet utan kostnad och använda dem för att omfördela reala tillgångar till sig själva. Detta leder till kronisk inflation och kontinuerligt försämrad köpkraft.

Mer QE – Inflation

Om centralbankerna fortsätter finansiera de statliga underskotten fortsätter inflationen. Mängden skuld i jämförelse mot BNP ökar. Dessutom är marginalnyttan av ytterligare skuld negativ vilket innebär att tillväxten minskar för varje ny skuldkrona.

En av de bästa indikationerna på att vi har negativ marginalnytta av skuld är att undersöka vad folk jobbar med. Behöver vi verkligen de varor och tjänster som produceras? Är eventmarketing och mäklare framtiden? Felallokeringen av kapital har medfört att vi västerlänningar inte längre producerar något alls medan kineserna istället producerar skräp som fyller våra lager.

Samhället och staten är bankrutta. Denna utveckling kan inte förhindras när den väl påbörjats eftersom det är resultatet av flera decenniers felallokering av kapital p.g.a. för låga räntor som satts planekonomiskt. Hyperinflation inträder då de privata investerarna marginaliserats och centralbanken monetariserar nästintill alla statlig skuld. Ju mer skuld desto snabbare acceleration av den ofrånkomliga skuldimplosionen.

QE upphör - Inflation  

Om centralbankerna med amerikanska Federal Reserve i spetsen mot förmodan skulle sluta skapa pengar för att facilitera för finansieringen av budgetunderskott och statsskuld skulle obligationsauktionerna misslyckas och landet tvingas ställa in betalningarna. Räntan skulle stiga drastiskt. Detta skulle medföra ett massivt utflöde av kapital resulterandes i försämrad köpkraft och hyperinflation. Effekten skulle spridas och efterfrågan för reala tillgångar skulle öka dramatiskt.

Oavsett om centralbankerna fortsätter sitt pengaprintande eller inte får vi till sist en hyperinflation som raderar ut värdet på alla pappersdenominerade tillgångar. 

Deflation i guld – Hyperinflation i dollar

Att använda fiat-pengar med artificiellt låg planekonomisk ränta skapar konjunkturcykeln med dess felallokeringar av kapital. Dessa felallokeringar leder till onaturligt hög arbetslöshet och en förmögenhetsomfördelning där de tidiga mottagarna av nyskapade pengar gynnas på bekostnad av de sena mottagarna. Räknat i riktiga pengar, guld, har vi dock deflation. Mätt i köpkraft har guldet ökat i värde med 4-5x under det senaste decenniet.

De som tror på en längre tids bibehållen prisdeflation tror således att eliten kommer sluta stjäla och omfördela. Staten skulle i ett sådant scenario inte kunna beskatta den stigande köpkraft som prisdeflationen skulle innebära. Någon längre period av prisdeflation är högst osannolik då det skulle motverka själva syftet med ett fiat-valuta system. Även om den totala mängden kredit skulle minska under en begränsad tidsperiod när bostadsbubblan och övriga pappersbaserade bubblor imploderar kommer fiat-valutorna minska i köpkraft. Detta p.g.a. den accelererande socialismen i form av centralbankernas monetarisering som ytterligare ökar felallokeringarna i systemet. Som resultat ökar prisinflationen för essentiella varor som energi, mat och ädelmetall.

Det som slutligen kommer sätta stopp för det nuvarande systemet är att det kollapsar genom att ingen längre klarar att anta mer skuld utan att underhålla sina existerande skulder. Staten blir då den enda aktören kvar på marknaden medan privata pappersbaserade tillgångar har omfördelats eller stulits.

När systemet med fiat-pengar kollapsar genom hyperinflation, bankrutta stater eller revolution måste man söka sig utanför det etablerade finanssystemet. Guld och silver är den mest likvida formen av pengar som accepteras världen över. Papperspengar överlever endast så länge centralmakten lyckas manipulera eller tvinga människor till att använda dem.

Den kommande hyperinflationen är garanterad. Så länge centralbankerna printar pengar förlängs processen genom att undvika statsbankrutt samtidigt som de underliggande skuldproblemen förvärras ytterligare. Skuldbördan växer än mer samtidigt som omfördelningen från den privata sektorn till den publika sektorn ökar.

Först när fiat-valutan är död kan vi få deflation. När alla låtsaspengar rensats ur systemet till förmån för guld och silver som de enda accepterade pengarna inträder deflation. Alla som innehar ädelmetall vid denna tidpunkt kommer bli ytterst förmögna. Guld och silver är det enda alternativet för att skydda sig mot korrupta stater, centralbanker och banker.

På lång sikt - Guldbackad valuta

Så länge vi har fiat-valuta kommer eliten fortsätta stjäla tillgångar. När de stulit maximalt med egendom av de som fortfarande förlitar sig på fiat-valuta och pappersbaserade tillgångar kommer de börja rikta blickarna mot att stjäla ädelmetall. Detta kommer göras genom att introducera valutor som är backade eller illusionärt backade mot guld. IMF har redan börjat diskutera och introducera guldbackad valuta genom sina SDR’s.

I detta skede kommer det ligga i elitens intresse att fixera de nya fiat-valutorna mot guld. När den, vid det här laget, utfattiga befolkningen medvilligt lånar i de nya valutorna kräver eliten tillbaka guldet med guldränta och kan på så vis ackumulera allt tillgängligt guld. Eftersom de flesta individer vid det här laget är bankrutta kommer de vara måna om att få låna pengar (= guld)  för att generera vinst och ränta vilket leder till att eliten slutligen besitter allt guld i och med att såväl lån som ränta skall återbetalas i guld.

Exakt hur detta kommer förlöpa är det för tidigt att sia om men för den som besitter skuldfri ädelmetall finns åtminstone en chans att stå emot elitens kontroll.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 788,88 kr 0.00%
Silver 10,00 kr 0.00%
Platina 325,37 kr 0.00%
Palladium 303,16 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-06-15 09:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten