Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Biljonär eller "Bullionär"?

Av: Gustav Andersson

Miljonär?

Allt oftare hör vi belopp uttryckas i 100-tals miljarder eller till och med biljoner (eng. Trillion). USA:s statsskuld tangerar vid tidpunkten för författandet av denna artikel 14,4 biljoner dollar d.v.s. 14 400 miljarder dollar.

Utskrivet i siffror blir detta 14 392 404 400 000 dollar. Sådana här höga belopp är tämligen svåra att greppa. Vad betyder denna summa?

Sedan unga år får vi lära oss att sammankoppla ordet miljonär med finansiell framgång. Att vara miljonär, oavsett valuta, har ansetts eftersträvansvärt. Frågan är hur intressant denna siffra egentligen är?

Vad är pris?

För att få en uppfattning om huruvida innehavet av en miljon kronor är intressant måste vi ha en förståelse för begreppet pris. När vi tänker på priset på varor eller tjänster tänker vi ofta i termer av pappersvaluta. Låt oss, eftersom vi befinner oss i Sverige, ta den svenska kronan som exempel.

För att veta om det är eftersträvansvärt att äga en miljon måste vi känna till växelkursen gentemot olika varor och tjänster. 

Låt oss undersöka växelkursen på ett antal varor och tjänster i förhållande till en miljon kronor.

Listan ger ett antal exempel på växelkursen för 1 miljon kronor gentemot några olika varor och tjänster.

Alla dessa saker kan köpas för en miljon kronor i det givna antalet. Således borde det också - åtminstone i teorin - vara fullt möjligt att utbyta t.ex. 200 st. TV- apparater mot, låt oss såga 2 ton mjöl.

En ny lista med olika växelkurser kan därför göras.

200 st. TV- apparater 1 000 000 :-
2 ton mjöl; 1 000 000 :-
14 285 Kg fläskkarré 1 000 000 :-
5000 st hårklippningar 1 000 000 :-
158 730 dollar 1 000 000 :-
6 666 arbetstimmar 1 000 000 :-

I teorin borde således en innehavare av 14 285 Kg fläskkarré kunna gå ner till den lokala frisörsalongen och inhandla ca. 5000 hårklippningar. I praktiken blir detta opraktiskt, varför bytesekonomi inte är att föredra. Det var därför pengar uppstod spontant på den fria marknaden ursprungligen. Pengar är inte - som många tror - något som kungar, regeringar eller statsmän har uppfunnit.

Dokumentären ”The Money Fix” har ett mycket bra inslag om detta.

Torgny Persson har i Guld och Silverskolan tidigare beskrivit de egenskaper som riktiga pengar bör besitta.

Pengar bör fungera som bytesmedel, vara värdebevarande, homogena, vara enkla att förflytta, vara delningsbara, samt vara en enhetlig måttstock för att mäta värde.

Viktigaste egenskapen

En av de viktigaste egenskaperna för pengar är mätbarheten. För att vara mätbara bör mängden av det som används som pengar vara tämligen konstant. Mängden guld är konstant och mängden guld tillgängligt ovan mark ökar endast marginellt över tid genom gruvdrift. Guld och andra ädelmetaller är därför en mycket god måttstock vad gäller värde. Guld såväl som andra ädelmetaller är också homogena, vilket innebär att de i teorin kan delas ner till molekylnivå utan att tappa sitt värde. Delbarheten på våra statliga papperspengar dikteras dock endast av centralbanken. För ett tag sedan bestämde sig t.ex. riksbanken för att minska delbarheten - och således ”homogeniteten” - för kontanta fysiska pengar, genom att avlägsna 50-öringen. Delbarheten på ädelmetaller som guld eller silver är och förblir den samma, och kan inte ändras genom politiska beslut.

Vad händer när måttstocken inte är enhetlig och varierar kraftigt?

Låt oss, för att kunna besvara denna fråga, titta på ett par exempel.

Grafen nedan visar statistik över den monetära basen från Federal Reserve Bank of St. Louis  Den monetära basen utgörs av sedlar och mynt i cirkulation samt bankernas tillgodohavanden hos centralbankerna. Detta utgör de kommersiella bankernas reserv vid ”utlåning” till konsumenter.

Som illustreras av grafen ökade mängden pengar i den monetära basen, strax efter finanskrisen 2008, från ca. 800 miljarder dollar till över 2400 miljarder dollar. Detta på bara ett par års tid. Den monetära basen ökas av ett lands centralbank bl.a. genom öppna marknadsoperationer i form av t.ex. kvantitativa lättnader.

Stabil måttstock?

Den monetära basen utgör dock endast några få procent av den totala mängden pengar. Kredit som skapas av bankerna i samband med ”utlåning” utgör den största mängden.

Grafen ovan visar amerikanska konsumenters lån hos kommersiella banker. Som vi ser finns en kraftig störning första kvartalet 2010 då grafen ökar från ca. 800 miljarder dollar till ca. 1150 miljarder dollar. Det är osannolikt att allmänheten gick ut och ökade sin belåning så här kraftigt på några veckors tid. En mera rimlig förklaring är att amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har ökat mängden skuld i systemet.

Prisinflation

Om man undersöker de generella prisnivåerna räknat i dollar så har priset på råvaror som kaffe, socker, vete och råolja ökat med mellan 40 % och 70%  den senaste 12 månadersperioden. Så kraftiga prisökningar kan inte enbart förklaras med klimatförändringar och dålig skörd. Dålig skörd påverkar dessutom inte oljepriset. Priserna på mat borde snarare gå ner allt eftersom jordbruket effektiviseras. En kraftig ökning av penningmängden innebär i förlängningen prisökningar då utbudet av pengar är större än tidigare.

Prisökningen i råvaror som guld och silver är i detta sammanhang tämligen intressant då de är råvaror med monetära egenskaper. 

Slutsats

Med ovanstående grafer och siffror som grund skulle man kunna dra slutsatsen att den måttstock som vi idag använder för att mäta värde, nämligen papperspengar, är undermålig. Dagens finansiella instabilitet, med låg- och högkonjunkturer och den misär som uppstår i dess kölvatten, är en produkt av detta.

Vi kan också dra slutsatsen att det är helt ointressant om man är miljonär, miljardär eller biljonär. Det enda som är intressant är hur mycket varor eller tjänster man kan köpa för dessa miljoner eller miljarder. Då alla valutor idag flyter fritt mot varandra och inte är knutna till någon reell tillgång, är det omöjligt att från den ena dagen till den andra veta vad valutan egentligen är värd.

Vi är, som visas i graferna ovan, utsatta för centralbankernas nyckfulla handlande. Det senaste exemplet på detta är Vitrysslands centralbank som över natten devalverade sin valuta, den vitryska rubeln med 56%.

Rasrisk!

Om du skulle försöka bygga hus utan måttstock skulle förmodligen resultatet bli undermåligt. Golvet skulle luta och hållfastheten skulle vara skör med rasrisk som följd. Om en bro byggdes med en måttstock som ändrades från den ena dagen till den andra skulle den förmodligen kollapsa. Ingen skulle acceptera detta.

Varför accepterar vi då en instabil och föränderlig måttstock för vårt valutasystem?

Tumstock

Snickare som bygger hus får med jämna mellanrum byta ut sin tumstock då den med tiden inte längre anger ett korrekt värde. De blir utslitna i lederna, träet sväller och till slut skulle väggarna börja luta om inte den gamla tumstocken skrotades till förmån för en ny.

Papperspengar sväller också, i synnerhet i politikers svettiga händer.

Det är dags att skrota den gamla måttstocken till förmån för en ny - innan huset rasar!

Se om ditt eget hus så att det inte står på en sandbädd av pappersvaluta.

Bli ”bulllionär” innan du blir biljonär!

(Ordet bullion härstammar från gammelengelska och betydde ursprungligen: "ställen där mynt präglas". Sedan 1500 -talet är dock betydelsen: mynt eller tackor av ädelmetall.)

 

Kommentarer

Sandow 2015-03-27 08:52

Jäklar vad dyrt mjölet har blivit! 500 kronor kilot? :-)
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 788,88 kr 0.00%
Silver 10,00 kr 0.00%
Platina 325,37 kr 0.00%
Palladium 303,16 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-06-15 09:55 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten