Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 47 Positionsgränser på terminsmarknaden

Av: Torgny Persson

Denna artikel följer upp del 31 av Guld & Silverskolan där vi behandlade CFTC:s utredning om terminsmarknaden för silver

Kontrollorganet för terminshandeln i USA, CFTC, har baserat på reglerna under Dodd-Frank lagen fått i uppdrag att implementera positionsgränser för hur stora positioner en enskild aktör skall kunna inneha på vissa terminsmarknader däribland silvermarknaden. 

En officiell sammanfattning av CFTC förslag kan läsas här. Förslaget innebär att det under en övergångsperiod endast kommer vara den aktuella spot-pris månaden som får positionsgränser. I en andra fas skall även leveransmånader bortom spot-månaden beläggas med positionsgränser.

Gränsen för hur stor position en enskild aktör skall få inneha har satts till 25% av levererbart utbud med maximalt 5x den begränsningen för kontantavstämda kontrakt.    

Således får en enskild aktör inte inneha positioner större än 25 % x 5 = 125% av allt silver som är levererbart. Att sätta en gräns för fysiskt silver och en gräns för papperssilver bevisar tydligare än någonsin att inte ens CFTC försöker påskina att det skulle finnas uppbackning i form av fysisk metall för ens en bråkdel av alla terminer. Istället för att försvara den fysiska handeln legitimerar snarare de föreslagna positionsgränserna den bedrägliga pappershandeln utan fysisk uppbackning.

Dessutom finns ett undantag för hedgepositioner som innehas i god tro före startdatumet för positionsbegränsningarna.

Vad blir resultatet av de föreslagna positionsbegränsningarna? Kommer JP Morgan vackla och täcka sin gigantiska korta position?

Nej. Det finns otaliga sätt för JP Morgan och de andra storbankerna att fortsatt underhålla sina korta positioner.

- Endast spot-månaden regleras initialt. För övriga terminsmånader är det fortsatt fritt fram för större positioner än positionsbegränsingarna.

- 25% av levererbart utbud innebär alltså att JP Morgan tillsammans med endast tre kompanjoner teoretiskt kan kontrollera hela den fysiska marknaden.

- Den total begränsningen på 125% av levererbart utbud torde i sig bekräfta att det bara är en tidsfråga innan råvarubörserna kollapsar och tvingas ställa in leveranserna då de inte kommer ha något fysiskt silver att leverera. 

- Undantag ges för hedgepositioner i god tro tagna innan positionsgränserna införs. 

- Det är fortsatt fritt fram att ta positioner på andra råvarubörser än de amerikanska.

- JP Morgan kan tillsammans med kompanjoner eller själva med annat namn via offshorecenter kontrollera sina positioner.  

Positionsbegränsningar döljer grundproblemet

Positionsbegränsningar är inte lösningen på problemet med manipulation av silvermarknaden. Genom att diskussionen fokuseras på positionsbegränsningar sopas det egentliga problemet med pappershandel under mattan. Istället borde fokus ligga på att det inte skall vara tillåtet att inneha flera korta säljpositioner än vad innehavaren har eller kommer producera i form av levererbar fysisk metall. Detta skulle sedan kunna vara kontrollbart genom oberoende revisorer.

Att införa positionsbegränsningar för pappershandel som för en enskild aktör är högre än det officiella, antagligen saltade, utbudet av levererbar metall visar på att råvarubörsernas ändamål sedan länge förringats. Råvarubörserna uppstod genom behovet för gruvproducenter att förtidssälja metall i syfte att finansiera produktionen. Sedan länge är det dock storbankerna med JP Morgan i spetsen som tagit över en stor majoritet av handeln.

Ett tänkbart syfte med storbankernas marknadsriggning och prismanipulation är att upprätthålla illusionen av dollarns värde. Storbankerna har sedan tidigare en intim relation till den amerikanska regeringen och den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Att ledande personer för de olika aktörerna flitigt cirkuleras mellan JP Morgan, Goldman Sachs, centralbanken och som rådgivare till regeringen gör denna koppling tydlig. Dessutom sitter de ledande personerna ofta i gemensamma tankesmedjor som föreställs ha en gemensam agenda såsom CFR (council on foreign affairs) och bilderberggruppen.   

Vad kan vi göra istället?

Att propagera för positionsbegränsningar som skall sättas med politisk kraft, där kontrollorganets ledare Gary Gensler kommer direkt från 18 år på Goldman Sachs, är dödsdömt. Det enda sättet att straffa storbankerna för deras manipulation är att ta fysisk besittning av silver. På så vis synas bluffen då bankerna inte längre kan leverera någon metall via råvarubörserna och står kvar med korta positioner som innebär gigantiska förluster. Vid en kollaps av råvarubörserna skulle priset på fysisk metall inte längre baseras på papperspriset utan värderas efter marknadsförhållandena för fysiskt silver. Först då kommer silver värderas efter sitt fria och rätta marknadsvärde.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 665,90 kr -0.13%
Silver 7,99 kr -0.30%
Platina 316,43 kr -0.24%
Palladium 435,00 kr -0.22%
Uppdaterat: 2023-09-28 10:10 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten