Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 46 Den monetära basen under en guldstandard

Av: Torgny Persson

Guldstandard

Vi följer upp förra artikeln om den monetära basen i ett fiat-system med denna artikel om den monetära basen under en guldstandard. Med guldstandard avser vi ett system där fysiskt guld är växelbart mot en valuta till ett fast pris och där olika valutor ingåendes i guldstandarden är växlingsbara mot varandra med en fast växelkurs. En guldstandard måste inte per definition vara uppbackad med 100% fysiska guldreserver men bör vara det för att fungera i praktiken. En fullt uppbackad valuta kallas för "100% guldstandard" eller just "fullt uppbackad guldstandard". 

Stabilitet mot guld

Vid en guldstandard med stabilitetspolicy mot guldet men utan fullt uppbackad valuta krävs fortsatt viss styrning från en monetär auktoritet som exempelvis en centralbank. Centralbankens makt begränsas dock kraftfullt. Under en guldstandard måste centralbanken justera utbudet av pengar (den monetära basen) baserat på förändringar i efterfrågan. Om valutans värde stiger vet centralbanken att utbudet av pengar är otillräckligt och vice versa om valutans värde sjunker. 

Sedelfondssystem

Även om kopplingen till guld eroderades över tid hade vi en guldstandard med stabilitetspolicy från 1600-talet ända fram till 1970-talet. Med denna typ av sedelfondssystem (eng: currency board) kan en fast växelkurs gentemot annan valuta bibehållas över tid. Om en obalans uppstår genom att det blir brist eller överflöd på valutan måste centralbanken justera valutautbudet.  

Den instinktiva tanken hos många läsare är kanske att ett sedelfondssystem är att likställa med ett planekonomiskt styrt system. I själva verket är det precis tvärtom. Med ett sedelfondssystem har inte centralbanken någon diskretionär makt över penningpolitiken. Centralbanken kan inte påverka storleken på den monetära basen genom utlåning till bankerna eller bedriva penningpolitik i form av marknadsoperationer eller räntesättning. Den kan heller inte finansiera statliga budgetunderskott. Detta till skillnad från den typ av kommunistinfluerade centralstyrda system vi har idag där penningpolitik och räntor sätts på måfå av centralbanken.

Fördelen med ett sedelfondssystem är således att centralbanken inte längre får någon självbestämmanderätt utan att guldet fungerar som måttstock för valutan. Därmed skapas en stabil räkneenhet. Med ett sedelfondssystem blir priserna och räntorna stabilare än under ett fiat-system. Konjunkturcykeln jämnas ut till förmån för stabilare tillväxt. För att ett sedelfondssystem skall kunna fungera behöver centralbanken hålla reserver som minst motsvarar den monetära basen. Bilden nedan illustrerar funktionaliteten av Hong Kong's sedelfondssystem där Hong Kong håller reserver som motsvarar hela den monetära basen. 

 

Ett sedelfondssystem med guld som reserv skulle kunna fungera på samma sätt som det sedelfondssystem Hong Kong upprätthåller gentemot USD. En guldstandard med sedelfondssystem är ett system där centralbanken är bunden till att justera penningutbudet på så vis att pariteten till guld upprätthålls. Växlingskursen eller om man så vill priset på guld förblir således stabilt under ett sådant system då valutans köpkraft är bunden till guldets köpkraft.

Nackdelen med ett sedelfondssystem är att det endast berör den monetära basen och inte kredit skapad av bankerna. Bankerna kan således skapa kreditpengar med en minimal valutareserv precis som idag. Så länge bankerna själva står risken för kreditskapandet behöver inte detta i sig vara orimligt om det sker på marknadsmässiga grunder. Problemet idag är att bankerna privatiserar vinsterna i goda tider och socialiserar förlusterna till staten och skattebetalarna i dåliga tider. Detta får till effekt att resurser omfördelas från allmänheten till den styrande bankeliten och att konjunkturcyklerna blir extrema då bankerna blåser liv i tillgångsbubblorna för att maximera vinsten utan riskhänsyn.

Med ett sedelfondssystem baserat på guld uppnås många fördelar jämfört med dagens system av fiat-valuta. Guld har fungerat som mätsticka för priser och transaktioner under tusentals år eftersom dess värde är stabilare än något annat. Med sina överlägsna egenskaper som pengar förenklar guld världshandeln och penningpolitiken till den grad att det borde vara det självklara valet på en fri marknad.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 788,88 kr 0.00%
Silver 10,00 kr 0.00%
Platina 325,37 kr 0.00%
Palladium 303,16 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-06-15 10:35 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten