Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 2 Vad innebär "Fractional Reserve Banking" och varför är det bedrägeri?

Av: Torgny Persson

Många ställer sig idag frågan vad dagens lågkonjunktur beror på och hur vi kan undvika liknande lågkonjunkturer i framtiden. Del 2 i Guld & Silverskolan undersöker dagens valutasystem "Fractional Reserve Banking" och dess koppling till lågkonjunkturen.

Fractional Reserve Banking

Fractional Reserve Banking innebär att banken lånar ut mer pengar än de vad banken förfogar över. Inte nog med att utlåningen ej är uppbackad av guld eller silver, den är eller inte uppbackad av bankreserver i vår tids pappersvaluta d.v.s. exempelvis SEK/EURO/USD (sk. fiat-valuta).

När banken lånar ut pengar skapas dessa pengar i och med utlåningen utan att ha funnits tidigare. Banken skapar alltså pengar som inte finns och aldrig har funnits. Detta bedrägliga skapande av pengar görs helt lagligt med nuvarande lagar. Det är t.o.m. så att största delen av de pengar som cirkulerar idag är skapade ur tomma intet på detta sätt.

För den som önskar ett videoklipp på hur fractional reserve banking funkar finns ett utmärkt klipp
här och en fördjupning i denna videoserie.

Papperspengar och kredit
Papperssedlar eller andra värdebevis som betalningsmedel behöver inte vara olämpliga förutsatt att sedlarna går att lösa in mot guld eller silver. I vissa transaktioner är det mer praktiskt att använda sedlar eller elektroniska transaktioner och det är inget fel i detta så länge kvantiteten sedlar/värdebevis motsvarar mängden guld och silver.

Likaledes är det inte heller generellt fel att låna ut pengar eller ge kredit. Ett lån ges genom att en person eller ett företag äger en viss mängd pengar (d.v.s. guld och/eller silver) som denna person/företag inte har något behov av under en viss tidperiod. Då står det givetvis denna person/företag fritt att låna ut dessa pengar mot en viss ränta eller riskpremie till en annan person/företag. Villkoren är således kända från början för båda parter vilket bärgar för ett stabilt affärsklimat med stabila marknadsräntor.

Värdet på pengarna
Med fractional reserve banking sker istället utlåning genom att ”falska” nyskapade pengar sätts i omlopp och adderas till den befintliga penningmängden. Det är således lätt att förstå att värdet på pengarna urholkas. Ju mer pengar som skapas – desto mindre värde. Mer pengar är själva definitionen på inflation. Denna inflation leder i sin tur till stigande priser som effekt d.v.s. prisinflation.


Vilka är offren för detta bedrägeri?
När pengar sätts i omlopp på detta bedrägliga sätt drabbas människor dels genom att penningvärdet urholkas men även genom att välstånd och makt omfördelas. Banken som lånar ut de nyskapade pengarna kräver tillbaka dessa med ränta. Räntan måste således också skapas ur tomma intet genom ytterligare lån från banken. Banken avgör vilka som har rätt till lån och har således makt, inte bara över hur mycket pengar som skapas, utan också över enskilda människor och deras öde.

Om tillräckligt mycket falska pengar skapas genom fractional reserve banking leder det till spekulationsbubblor. I dagligt tal kallas dessa bubblor för högkonjunktur vilket är ett tveksamt uttryck då själva grunden för denna typ av högkonjunktur är inflation. När pengar skapas genom utlåning från bankerna ökar penningmängden. Detta leder till att olika tillgångsslag som exempelvis aktier och fastigheter stiger i pris då mer pengar konkurrerar om samma tillgångar. När dessa tillgångar stiger i pris skapas en falsk illusion av välstånd. Denna illusion avslöjas när alla tagit så mycket lån att de precis klarar av att betala räntorna eftersom det då inte längre finns någon att föra lånen vidare till. Illusionen spricker och bubblan brister med stora samhällsproblem och kaos som följd.

Effekten av dessa konjunkturnedgångar är fattigdom, arbetslöshet och annat elände. Lågkonjunkturer skulle helt förhindrats med guld & silver som valuta då cyklerna av boom-bust hade undvikits. Med guld & silver som valuta skulle vi få ett stabilt affärsklimat med stabila räntor och stabil tillväxt.

Fri valuta
I tusentals år har människor använt sig av guld & silver som betalningsmedel p.g.a dess överlägsna metalliska och monetära egenskaper. Det är först de senaste decenniernas lagar med legalt betalningsmedel (”legal tender laws”) som infört restriktioner i människors rätt att använda det betalningsmedel de önskar.

I en fri ekonomi när människor själv får välja är guld & silver det naturliga betalningsmedlet. Läs gärna mer i del 1 av guld & silverskolan om varför guld & silver är idealt som investering och betalningsmedel.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 842,03 kr 0.42%
Silver 9,98 kr 0.26%
Platina 331,87 kr 0.17%
Palladium 360,88 kr -0.30%
Uppdaterat: 2024-04-19 07:05 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten