Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 27 Den kinesiska guldmarknaden

Av: Erik Forsell

Denna del är skriven av Erik Forsell från Axier Equities i samarbete med Liberty Silver.

Det kinesiska nyåret, eller vårfestivalen som det också kallas i västvärlden, närmar sig med stormsteg. Detta är av tradition den viktigaste högtiden i Kina och infaller vanligen i slutet av januari eller i början av februari. Högtiden, som brukar benämnas Chung Hay Fat Choy infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari - 19 februari. Variationen beror på att den kinesiska kalenderns månader inte är lika långa som i vår gregorianska kalender.

Det kinesiska nyåret skapar efterfrågan på ädelmetaller
Historiskt sett har efterfrågan på guld och silver alltid varit extra hög under denna period. I år finns det anledning att tro att intresset kommer att vara extra stort. Under 2009 kunde vi läsa hur Kina tagit över efter Indien som världens största guldköpare.

Vi ser redan hur den årliga köpruschen som alltid föregår denna högtid har påbörjats, bland annat som en följd av den treprocentiga rabatt som ges av de kinesiska detaljhandlarna. Redan i våras kunde vi ta del av fakta från BullionVault som visade att kineserna nu hade övertagit Indiens roll som världens största köpare av guld. Vi har anledning att tro att detta köpintresse kommer att fortsätta under hela 2010, kanske en bit in på 2011 också.

Redan nu förefaller det som den privata efterfrågan på guld bland placerarna på det kinesiska fastlandet kommer att överträffa efterfrågan från tidigare års storköpare, Indien, med minst 25 procent. Det finns emellertid de som säger att siffran kommer att uppgå till 33 procent. Trots att vi än inte har definitiva siffror för det fjärde kvartalet 2009, bedöms de privata köpen av guld, inklusive smycken, ha överstigit 2008 års rekordnivå med minst 10 procent volymmässigt. Värdemässigt har kinesernas innehav ökat 26 procent som en följd av det ökande innehavet samt guldets värdestegring.

Under 2009 öppnades ett antal nya börser upp för guld och silver på det kinesiska fastlandet, något som gjorde att de kinesiska placerarna som tidigare inte tillåtits handla ädelmetaller nu kan investera en del av sitt sparkapital i såväl guld som silver.

Baserat på de data som Axier förfogar över innebär detta att mer än 2 procent av de kinesiska sparmedlen nu finns i guld och silver, en fördubbling mot tio år tidigare. Det betyder att var åttonde (en av åtta) ounce som såldes under föregående år nu ägs av kinesiska placerare.

 


Enligt de data från GFMS, Gold Field Mineral Services, vi tagit del av översteg de kinesiska hushållens köp av fysiskt guld de indiska hushållens med 19 procent under de tre första kvartalen 2009.

Givet Kinas fortsatta ekonomiska tillväxt är det sannolikt att efterfrågan under det sista kvartalet 2009 varit fortsatt hög. De kinesiska köpen av guld beräknas uppgått till 116 ton under det fjärde kvartalet. För årets första nio månader köptes 315 ton guld av befolkningen på det kinesiska fastlandet, vilket då skulle summera de totala inköpen för 2009 till 431 ton guld.

I december 2008 sänkte den kinesiska centralbanken räntan från 7,5 procent till 5,3 procent. Under de första tre kvartalen 2009 beräknas levnadsomkostnaderna för den kinesiska befolkningen ha minskat med 1,1 procent. Axier har sammanställt de data vi erhållit angående inflationsförväntningarna och ser att vi kan förvänta oss en kraftig ökning av denna, upp till 4,0 procent.

Baserat på detta, och på den ökade belåningen bland kineserna (skuldsättningen uppgår nu till 27 procent av BNP), är det därför inte orimligt att anta att vi kommer att se en ökad efterfrågan på guld från Kina under de kommande åren. Guld har haft en näst intill kvasireligös roll i det kinesiska samhället, metallen är solid, bestående och den bevarar värdet av det egna kapitalet. Mest slående är att efterfrågan på guld, till skillnad från i Indien, har fortsatt öka även efter det att priset stigit. Sedan 2001 har guldpriset mätt i yuan, mer än tredubblats. Röster har höjts för att guldet är i en “bull-market-asset” för den rika och kapitalstarka kinesiska medelklassen. Axier anser att så inte är fallet. Baserat på den roll som guld haft i det kinesiska samhället historiskt så gör vi bedömningen att det inte enbart är som investering guld nu köps, det handlar lika mycket om trygghet.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 788,88 kr 0.00%
Silver 10,00 kr 0.00%
Platina 325,37 kr 0.00%
Palladium 303,16 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-06-15 08:40 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten