Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 28 United Future World Currency - Valutor & Valutaområden

Av: Torgny Persson

När undertecknad nyligen besökte World Money Fair i Berlin var den kanske mest häpnadsväckande utställaren en organisation som kallar sig för United Future World Currency (UFWC). Inklämd bland myntpräglare, mynthandlare, affinerare och andra intressenter i myntvärlden framstod UFWC som det mest udda inslaget på mässan. 
  Världen indelas i allt större byggstenar med mindre och mindre individuell och lokal bestämmanderätt. I Europa har vi EU med Euron. De åtta ALBA-länderna i Amerika har redan påbörjat utrullningen av en gemensam valuta kallad Sucre. Den afrikanska unionen planerar en gemensam valuta 2023 följt av en afrikansk centralbank 2028. I Asien har diskussioner startats kring en gemensam valuta för ASEAN länderna. För Nordamerika finns spekulationer om att det förs diskussioner kring en gemensam valuta för USA, Kanada och Mexico kallad Amero.

Diskussionerna om en gemensam världsvaluta har tidigare förts bakom lyckta dörrar då idén mött kraftigt motstånd från olika håll. I och med den så kallade finanskrisen (som egentligen är en fiat-valuta kris) har mer öppna krav framförts på en gemensam världsvaluta. Såväl i Ryssland som Kina har det höjts röster för en gemensam världsvaluta. Den ryska presidenten Medvedev har t.o.m. poserat med en provprägling av ett världsvalutamynt producerat av United Future World Currency under G8 mötet i Italien i Juli 2009.


 

United Future World Currency är en organisation som öppet arbetar för en gemensam världsvaluta. Organisationen verkar haft fritt tillträde till såväl G8 mötet i Italien i Juli 2009 som G20 mötet i Pittsburgh i September 2010. Organisationen har enligt egen utsago uppbackning av ett flertal världsledare samt av själva påven som på bilden nedan syns med grundaren av United Future World Currency, Sandro Sassoli.
 


 

På World Money Fair mässan visade United Future World Currency upp sina provpräglade mynt, sitt manifest och delade ut emblem om världsvaluta som ingen ville ta emot. UFWC propagerar för världsvaluta genom bilder på små barn och utsagor om stöd från skolbarn världen över. Världsvaluta attraherade dock knappast några andra intressenter på World Money Fair. Trots en central placering på mässan verkade organisationen i stort sett ignorerad av övriga besökare. 

I UFWC manifest står att läsa att organisationen har som målsättning att bygga gemensamt hopp, förena kultur och spirituella rötter. UFWC inriktar sig på att involvera unga människor för att bryta ned sociala och ideologiska barriärer. Vidare påstår UFWC att människor från en väldigt ung ålder kan lära sig om ekonomi genom UFWC och att projektet drivs av en stark tilltro till samhörighet. 

Målsättningen verkar vara att minska människors fria tänkande och sjävständighet genom en världsvaluta i ett världssocialistiskt samhälle. I en fri värld väljer människor själva vilken valuta de vill använda. UFWC verkar vara den absoluta motpolen till frihet med total avsaknad av självständighet och frihet.

Manifestet saknar dessutom helt ekonomiska beaktanden. De nationalekonomiska studier undertecknad har bakom sig gav inte mycket kunskap om monetär ekonomi utan fokuserade mer på Keynes hopplösa modeller. Ett område som dock berördes i samband med Eurons inträde var hur fundamentalt olika ekonomier skulle kunna enas under gemensam valuta utan möjlighet till deprecieringar eller apprecieringar i valutan. När olika länders underliggande ekonomiska fundamenta skiljer sig åt genom olika produktionsförutsättningar och skiljda statsfinanser balanseras ojämnheterna i form av valutaförändringar. I ett land med stora budget- och statsunderskott deprecierar landets valuta naturligt. Räntorna stiger vilket ger incitament till sparande och landet blir mer attraktivt ur exporthänsyn vilket leder till att underskotten lindras. PIGS-länderna med Grekland i spetsen vars underskott beräknas till åtminstone 12,7 % av BNP för 2009, att jämföra mot maximalt tillåtna 3% i EU:s stabilitetspakt, har inte den möjligheten till depreciering p.g.a. valutaunionen. Istället krävs besparingar och en sänkning av de allmänna lönenivåerna alternativt valutaprintning Zimbabwe-style med "quantitative easing". Quantitative Easing eller kvantitativa penningpolitiska lättnader som det heter på svenska innebär att landet köper sina egna statsobligationer med nyskapade pengar. Denna typ av pengaprinting urholkar förtroendet för valutan och leder oftast till kraftiga deprecieringar av valutan. Grekland har dock starka begränsningar för hur mycket pengar de kan skapa på egen hand och därför återstår endast ett stålbad med besparingar. De nedskärningar som föreslagits hittills har lett till landsomfattande strejker och kravaller. Det är därför svårt att i nuläget förstå hur Grekland skall lyckas sänka sitt underskott utan att landet kollapsar under laglöshet och kravaller. Alternativet som kvarstår i slutändan är att grekerna ställer in betalningarna och "defaultar" på sin skuld vilket skulle kunna leda till totalt internationellt kaos.

EU är ingalunda något optimalt valutaområde
. EU-ländernas ekonomier och ekonomiska disciplin skiljer sig för mycket för att de skall passa ihop för en gemensam valuta. Den ekonomiska friheten för stater, företag och individer minskar med centralplanerade valutor över stora heterogena områden. För att lyckas med en fiat-världsvaluta krävs inte bara universiell homogen kultur utan också likartade förhållanden inom produktion och naturtillgångar. Har UFWC möjligen någon idé om hur exempelvis uranfyndigheter i berggrunden skall fördelas naturligt över världen?      

Varför göra det så svårt? Marknaden är den bästa aktören att avgöra vilken valuta som passar människor bäst. Varför skall någon illa upplyst politiker ta beslut över vilken valuta du skall använda? Låt var och en välja själv. Endast en fri monetär marknad kan skapa ett optimalt valutasystem. Ädelmetall har fungerat som pengar under tusentals år när människor själv fått välja betalningsmedel. Guld och silver är värdebeständigt, motståndskraftigt och kan ej destrueras genom krig, hyperinflation, bankkriser eller politisk dumvristighet.


Låt människor själva välja valuta utan inblandning från stater, centralbanker, banker och politiker!

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 800,14 kr 0.00%
Silver 10,42 kr 0.00%
Platina 353,20 kr 0.00%
Palladium 330,85 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-05-25 10:15 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten