Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 22 Prispremier på ädelmetall

Av: Torgny Persson

Fysiskt guld och silver i investeringsform har oftast ett högre pris än papperspriset det s.k. spot-priset. Det finns två viktiga komponenter i denna prispremie för fysiskt guld och silver. Den första och mest naturliga komponenten är smält- och präglingskostnaden. Denna del av prispremien kallar vi för den "naturliga premien. Den andra komponenten är en marknadspremie där priset (efterfrågan och utbud) på fysiskt silver ej stämmer överens med priset (efterfrågan och utbud) på spot-marknanden. Denna premie kallar vi för "marknadspremien"

Naturlig premie
Låt oss först beakta kostnaden för att producera guld och silver i investeringsform. Guld och silver i investeringsform består ofta av 1 oz mynt eller mindre tackor mellan 1 oz och 10 oz. Att smälta, prägla och certifiera metall med hög kvalité och exakthet kräver avancerad teknologisk utrustning och är en relativt avancerad process. Det är därför naturligt att ett 1 oz mynt kostar mer än själva silverkostnaden. Eftersom guld i skrivande stund är värt 64 gånger mer än silver är det naturligt att premien, bestående av en fast präglingskostnad per mynt, blir procentuellt högre på silver jämfört med guld, antagit samma vikt.

Den naturliga premien bör således inte skifta särskilt mycket över tid utan vara konstant och motsvara de kostnader som uppstår i samband med präglingen.

Marknadspremien
Den andra delen av prispremien över spot-priset består av en marknadspremie. Denna premie avspeglar en diskrepans mellan priset på spot-marknaden och priset på den fysiska marknaden. Marknadspremien kan uppstå beroende på olika faktorer som exempelvis:

- Leveransosäkerhet på råvarubörserna (d.v.s. osäkerhet om det finns uppbackning i fysisk metall för det papperssilver som säljs på råvarubörserna)

- Brist på utstansade mynt (blanks) på vilka designstämplingen sker

- Bristande präglingskapacitet på mindre mynt/tackor

- Begränsad präglad upplaga

Under hösten/vintern 2008 när spot-priset på silver understeg USD 10 var marknadspremierna gigantiska och översteg emellanåt 100% på statspräglade mynt som Silver Eagles, Silver Maples och Silver Philharmonics i icke-momsbelagda marknader som USA. Den kanske bästa källan för prispremier på guld och silver i en icke-momsbelagd marknad är amerikanska ebay där premierna för guld och silver kontinuerligt uppdateras på denna sida.  

Under det senaste året har premierna sjunkit ned till ungefär 20% som lägst för Silver Eagles för några månader sedan. De sista veckorna har dock premierna börjat stiga igen. En bidragande orsak är att US Mint den 25/11 meddelade att de inte klarar att möta efterfrågan på varken Gold Eagles eller Silver Eagles och att deras lager är tomt. Samtidigt kommer det rapporter om brist på Krugerrands på marknaden trots att detta är världens överlägset mest präglade guldmynt.   

Sammanfattning
I en fungerande marknad skulle begrepp som marknadspremier på fysiskt silver inte existera. Själva begreppet vittnar om att ädelmetallpriserna sätts på en "marknad" som inte styrs av naturliga marknadskrafter. Råvarubörserna, som initialt hade till syfte att prissäkra producenters metall, kontrolleras idag av storbanker som JP Morgan och Goldman Sachs. Volymen på dessa bankers handel med papperscertifikat är överväldigande.

När osäkerheten blir högre huruvida pappershandeln på råvarubörserna motsvaras av uppbackning i fysisk metall ökar marknadspremierna på fysiskt guld och silver. Beakta att mer och mer fiat-valuta kämpar om samma mängd guld & silver. Papperscertifikat kan skapas ur tomma intet och köpas med pappersvaluta som också är skapad ur tomma intet. Fysiskt guld och silver kan inte skapas ur tomma intet utan är värdebestående över tid.    

En fördjupning av bankernas roll på råvarubörserna finns i del 13 av Guld & Silverskolan där vi frågar oss hur en bank skulle kunna leverera en världsårsproduktion i silver om köparen skulle begära leverans. Bankerna innehar nämligen ofta blankade positioner som motsvarar mer än ett års produktion av silver i hela världen.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 692,27 kr 1.56%
Silver 7,69 kr 1.67%
Platina 294,28 kr 0.22%
Palladium 317,01 kr 0.50%
Uppdaterat: 2024-03-01 19:30 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten