Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Marknadskommentar: Guld-, silver- och aktiepriser på rekordnivåer - Hur är det möjligt?

Av: Mikael From

Dessa vanligt förekommande frågor försöker vi, tillsammans med andra vanliga frågor, besvara i nedanstående text. 

Guldpriset brukar stiga i samband med börsnedgång. Hur kommer det sig att både guldpriset och aktiekurserna nu stiger samtidigt? 

Guld är känt för att ha en svag eller negativ korrelation med aktiemarknaden. Detta är dock inte alltid fallet och till exempel har både guldpriset och börsen stigit de senaste månaderna.  

Priserna stiger på grund av samma underliggande fenomen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har tillsammans med andra centralbanker stöttat det finansiella systemet med hjälp av massiva globala monetära stimulanser och kvantitativa lättnader. Aktiepriser stiger då i ett dopat rally som ett resultat av alla monetära räddningsaktioner och artificiella stimulanser. Guldpriset stiger för att det återspeglar förväntningar på eviga kvantitativa lättnader, noll-räntor, negativa realräntor, valutadevalvering och inflation. Den positiva relationen som har rått mellan aktiemarknaden och guldpriset de senaste månaderna kommer inte att vara för evigt och kan brytas inom kort.

Är det utbud och efterfrågan som sätter priset på fysiskt guld eller är det spekulation?

Det internationella guldpriset som refereras i dagspressen bestäms i huvudsak inte genom handel med fysiskt guld, utan genom handel med syntetiskt guld och guldderivat i London respektive New York. Enheten som handlas i London är ”oallokerat guld” (vilket är en form av ouppbackad och expanderbar guldkredit) och enheten som handlas i New York är COMEX guldterminskontrakt. Handelsvolymerna för dessa icke-fysiska former av guld är så stora att de överskuggar den decentraliserade fysiska guldmarknaden och de har därför liten koppling till varandra.

Det är rörelserna i utbud och efterfrågan mellan guldkrediter och guldterminer som får guldpriset att röra sig och en viss del av denna handel är spekulation. Därför har utbud av och efterfrågan på fysiskt guld liten eller ingen inverkan på guldpriset. Så länge det är på detta sätt kommer det att råda en brist på fysiskt guld för att kunna möta de kontraktuella löftena. Efterfrågan på fysiskt guld har emellertid en enorm inverkan på tillgängligheten på fysiskt guld. Vårens rekordartade efterfrågan på fysiskt guld ledde till en akut brist på guld och eftersom den beskrivna syntetiska guldhandeln och handeln med guldderivat är den enda prismekanismen kan bristen på fysiskt guld bli än mer påtaglig framöver.

Kommer guldpriserna att sjunka när ekonomin återhämtar sig eller när man har funnit ett Covid-19-vaccin?

Guldpriset stiger på grund av centralbankernas monetära lättnader, den globala skuldexpansionen och den pågående finansiella krisen. Ingenting av detta kan fixas utan en stor uppvärdering av guldpriset, vilket krävs för att kunna balansera upp världens alla centralbankers balansräkningar. Anledningarna till att guldpriset har stigit är alltså fortfarande intakta och en ekonomisk återhämtning kommer inte att förändra detta. Lägg därtill att de nedstängningar som har skett världen över har trasat sönder många länders ekonomi vilket ytterligare kommer att försvåra en återhämtning.

Coronaviruset har använts av centralbanker och regeringar för att införa konstanta kvantitativa lättnader, konstanta låga räntenivåer samtidigt som åtgärderna krossar reell ekonomisk tillväxt och skapar ett ekonomiskt beroende för stora delar av världsbefolkningen.

Skiljer sig den senaste tidens stigande guldpris mot prisuppgången 2011?

Det som utlöste guldprisets ökning 2011 liknar på vissa sätt drivkrafterna för guldpriset utveckling i kölvattnet av coronakrisen.

För uppgången 2011 var drivkrafterna monetära stimulanser från centralbanker, en brist på förtroende för det finansiella systemet, euroområdets skuldkris samt att det inflytelserika kreditvärderingsinstitutet S&P:s nedgraderande av den amerikanska statsskulden. I juli och augusti 2011 rasade de globala aktiemarknaderna. Guldpriset återspeglade dessa händelser och många investerare positionerade sig i guld som en finansiell försäkring mot en kommande ekonomisk kris. Guldpriset steg till drygt 1900 dollar/oz, vilket inte är långt från dagens nivåer.

Som Mark Twain sa: historien upprepar sig inte men den rimmar ofta. Idag, 9 år senare, är det globala finansiella systemets tillstånd än sämre. Finanskrisen 2008-2009 löstes aldrig, den sköts bara på framtiden. Monetära och fiskala stimulanser är nu ett permanent inslag i systemet likt en drog som för tillfället hjälpeligen håller ett skört system igång. Räntorna har nått den undre gränsen och högre inflation väntar i horisonten.

De utlösande faktorerna för ett högre guldpris är mycket kraftigare nu och det har återspeglats i att guldpriset uttryckt i amerikanska dollar gick upp till en ny all-time-high medan dollarn har försvagats.

Är guld prisvärt på nuvarande prisnivå?

De finansiella problem som drivit guldpriset till nuvarande prisnivå kvarstår. Anledningarna till att människor köper fysiskt guld är fortfarande desamma som de alltid har varit.

Guld är en finansiell försäkring och värdebevarare i den typen av kris som vi nu genomlever. Fysiskt guld är en fysiskt materiell tillgång med ett inneboende värde utan motpartsrisk. Guld präglas av knapphet, är svårt och kostsamt att bryta och har fungerat som pengar i tusentals år. Guld är en hedge mot inflation och en trygg hamn i oroliga tider. Guldmarknaden är likvid och du kan köpa och sälja guld närsomhelst världen runt eftersom guld är en globalt högt ansedd tillgång. Guld är också en portföljdiversifiering eftersom dess pris normalt inte är starkt korrelerat med priserna på andra finansiella tillgångar.

När kan guldpriset falla?

Guldpriset kan mycket väl komma att gå igenom ett antal korta korrektioner men med den rådande globala finansiella situationen har guldpriset en enorm uppsida och torde stiga kraftigt över tid. 

Med vänlig hälsning
Mikael From
Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 842,41 kr 0.47%
Silver 9,98 kr 0.20%
Platina 331,78 kr 0.15%
Palladium 360,38 kr -0.44%
Uppdaterat: 2024-04-19 07:20 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten