Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Marknadskommentar: Det stundande riksdagsvalet och den svenska kronan

Av: Mikael From

På söndag är det riksdagsval och vi matas nu dagligen av de olika partiernas budskap om Sveriges tillstånd. En del politiker hävdar att Sverige går som tåget (eller som en Tesla) och andra hävdar att Sverige är på väg ned i avgrunden. Om man enbart lyssnar på politiker och opinionsbildare är det svårt att skapa sig en uppfattning om landets ekonomiska tillstånd.

Vi kan dock konstatera att Sveriges ekonomi vid en första anblick kan anses vara i hyfsat gott skick. Vid jämförelser med andra länder i Europa ligger vi däremot efter. Det mest alarmerande är de orosmoln som hopar sig och som snabbt kan försätta Sverige i ett finansiellt krisläge. En svensk nationalekonomen förklarar läget väl i denna artikel i tidskriften Kvartal: ”Ivern att presentera en fläckfri Sverigebild har lett till att positiva indikatorer lyfts fram medan orostecknen negligeras”.

Hur står det till med Sverige?

Utmärkande för Sveriges ekonomi är att den är väldig skör. Sverige uppvisar en tillväxt som är bland de lägsta i Europa och vi är det i särklass mest belånade landet sett till privat belåning. Sverige har de senaste åren fört såväl en expansiv penningpolitik som en expansiv finanspolitik. Riksbanken har med en historiskt låg reporänta och kvantitativa lättnader (Eng: QE) försett bankerna och marknaderna med billiga pengar vilket har skapat tillgångsbubblor på marknaden, däribland framförallt en bostadsbubbla. Samtidigt har politikerna försett marknaden med skattepengar genom ökad offentlig konsumtion. Allt detta har skett under en högkonjunktur. Enligt de keynesianska ekonomiläror som Riksbanken och Riksdagen bekänner sig till ska såväl finans- som penningpolitiken vara stram i högkonjunktur för att sedan expanderas under lågkonjunktur. Att Liberty Silver inte är någon anhängare av John Maynard Keynes och hans läror om konjunkturcykler är ingen hemlighet men då det är dessa tankegångar som är de förhärskande bland våra beslutfattare kan vi inte bortse från dem.

Den försvagade svenska kronan

Den expansiva politiken fungerar någorlunda så länge vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Vid kommande lågkonjunktur kommer vi dock att få lida sviterna av denna expansiva politik som uttömt alla möjligheter att kunna agera i ett sämre marknadsläge. Den kommande regeringen och Riksbanken saknar därmed verktyg för att parera en kommande lågkonjunktur. Att sänka räntan ytterligare kommer inte att ge önskvärd effekt och att höja skatterna riskerar enbart att minska skatteintäkterna. Att öka statens utgifter utan att öka statsskulden omöjliggörs när skatteintäkterna minskar. Därutöver är den svenska bostadsmarknaden en av världens mest sårbara där prisutvecklingen under tiotals år varit ohållbar

Tillsammans har dessa faktorer lett till att den svenska kronan har tappat i värde gentemot US-dollarn och Euron. Faktum är att den svenska kronan är den västerländska valuta som har tappat mest mot US-dollarn det senaste året. Det är ett underbetyg av vår valuta och det finns ingenting som tyder på att den svenska kronans nedgång kommer att brytas. Svenska kronans nedgång belyses i denna färska artikel i Wall Street Journal.

Svag krona urholkar köpkraften

Många vill framhäva de positiva effekterna som uppstår med en svag valuta, framförallt att exporten gynnas när svenska varor och tjänster prissatta i svenska kronor blir relativt billigare att köpa för länder med starkare valutor. Det må vara sant men det man missar är att även svenska exportföretag har kostnader i utländsk valuta och att deras lönsamhet minskar med ökade kostnader. Det är även viktigt att påpeka att med en svagare valuta blir vi svenskar, som har våra inkomster i svenska kronor, fattigare. Exporten gynnas alltså på medborgarnas bekostnad när köpkraften urholkas. Som konsumenter har vi svenskar, både direkt och indirekt, en stor del av våra kostnader i utländsk valuta eftersom mycket av det som vi konsumerar importeras. 

Parlamentariskt kaos efter valdagen?

Det politiska läget i Sverige riskerar att försvaga kronan ytterligare. De opinionsundersökningar som har gjorts spretar mycket och är det något vi har lärt oss om de senaste årens opinionsundersökningar är att de sällan är tillförlitliga. Exempel på detta är både Brexit-omröstningen för drygt tre år sedan och det amerikanska presidentvalet för ett par år sedan. Ingen opinionsundersökning från något etablerat opinionsinstitut var i närheten av att förutse utgången av dessa och resultatet kom som en chock för många. 

Den traditionella blockpolitiken tycks idag vara ett minne blott och vi har en situation som förebådar två försvagade block jämte Sverigedemokraterna (SD). Det är osannolikt att något av blocken på egen hand kommer kunna regera utan stöd av SD. Därför är antingen en blocköverskridande regeringsbildning, där i princip samtliga riksdagspartier förutom SD, blir tvungna att samarbeta för att isolera SD från makten, nödvändig alternativt att ett av blocken väljer att bilda regering med stöd av SD. Vägen till regeringsbildning kommer sannolikt bli krokig och det kan komma att ta tid innan vi känner till den politiska riktningen för de kommande fyra åren. Ett scenario som heller inte är omöjligt är att vi får en misslyckad regeringsbildning med nyval som resultat. Denna parlamentariska röra och politiska osäkerhet kan komma att ytterligare straffa den svenska kronan.

Hur skyddar man sig mot en allt svagare krona

Det är just nu viktigare än någonsin att skydda sig mot en allt mer försvagad krona. Fiat-valutors värde urholkas över tid och den svenska kronan är ett tydligt exempel på detta. Ädelmetaller är din främsta försäkring mot politisk och finansiell turbulens. Som jämförelse brukar vi säga att du inte försäkrar ditt hus för att du tror eller hoppas på att det skall brinna upp. Du försäkrar huset för att skydda dig mot risker. I likhet bör man inte äga ädelmetaller för att man vill eller hoppas på försämrade ekonomiska förutsättningar utan som en försäkring mot sämre tider. 

_____

Visste du att vi även finns på Facebook? Gilla oss och ta del av nyheter som rör ekonomi i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet. 

Med vänlig hälsning,
Liberty Silver AB

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 815,89 kr 0.00%
Silver 10,42 kr 0.00%
Platina 340,06 kr 0.00%
Palladium 327,57 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-07-13 00:10 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten