Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 13 Varför är terminshandeln på råvarubörserna en bluff?

Av: Torgny Persson

I denna artikel kommer vi diskutera handeln på råvarubörserna. Analysen leder fram till slutsatsen att handeln på råvarubörserna per definition är en bluff. 

I analysen kommer vi diskutera hur det är möjligt att terminsmarknaderna för ädelmetall under flera månader i vintras hamnade i backwardation. Backwardation innebär att terminer som löper ut kommande månader är billigare än terminen som löper ut den aktuella månaden. Normalt förhåller sig priset i contango d.v.s. terminer som löper ut kommande månader är dyrare än terminen som löper ut den aktuella månaden. Detta är det naturliga förhållandet eftersom den fysiska ädelmetallen som backar upp kommande månaders terminer måste lagras och försäkras och därmed uppbär lagrings- och försäkringskostnader. Vid backwardation uppstår en möjlighet till "riskfria" vinster genom arbitraget i att sälja den aktuella månadens termin, genom att leverera fysiskt guld till en köpare denna månad, och samtidigt köpa den kommande månadens termin för återleverans av guldet. Ponera exempelvis att september månads termin kostar 150kr medan november månads termin kostar 145kr. Således är marknaden i backwardation och jag kan sälja mitt guld idag för 150kr och köpa tillbaks med leverans i november för 145kr. Jag har således tjänat 5kr till synes utan risk. Vi kommer diskutera hur detta är möjligt.  

Premien på fysisk ädelmetall jämfört med terminspriset
Låt oss dock börja med att diskutera det faktum att fysiskt guld och silver handlas till ett pris som överstiger det pris guld- och silverterminer handlas för på råvarubörserna. Prispremien för fysisk ädelmetall överstiger omkostnaderna i form av exempelvis präglingskostnader och måste därmed bestå även av andra komponenter. 

Premierna för fysisk ädelmetall, definierat som priset på fysisk metall minus terminspriset, med Ebay som marknadsproxy hittas här. Premierna varierar med tilltron till prissättningen på råvarubörserna. Ju högre premie desto lägre tilltro till råvarubörsernas prissättning.

Varför är tilltron till prissättningen på råvarubörserna ifrågasatt? Detta beror på att råvarubörserna och utgivarna av pappercertifikat inte har täckning i fysiskt guld och silver för de utgivna terminerna, derivaten och certifikaten. Betydligt mer papper representerandes guld och silver finns i omlopp än vad det finns fysiskt guld och silver. 

I osäkra tider begär alltfler leverans av råvarubörserna. Majoriteten av mäklare hos vilka du kan handla terminer och certifikat godkänner inte att du begär leverans utan löser per automatik ditt certifikats- eller terminsinnehav i kontanter.

För dig som handlar certifikat genom Nordnet eller Avanza som i sin tur är emitterade av ABN Amro som nu har upplösts och ägs av Royal Bank of Scotland (som i sin tur ägs av Brittiska staten genom HM Treasury till 70,33%) och som sin tur påstås handla dessa på någon råvarubörs som i sin tur möjligen påstår att de har täckning för dessa fysiskt i något valv någonstans;
 
Skriv ett brev till Royal Bank of Scotland och begär leverans av din metall! Det sannolika svaret, om de bemödar sig svara, är att det ej är möjligt att begära fysisk leverans utan att certifikaten istället kontantavstäms när du säljer dem. Begär då istället att få reda på var dina ädelmetaller finns och be dem skicka en bild. Du får då sannolikt till svar att det inte är möjligt eftersom du äger certifikat som baseras på terminer. Med ett certifikat äger du alltså i bästa fall en bit papper och absolut inte några ädelmetaller.

Även om du använder, den enligt undertecknad bästa e-mäklaren, Interactive Brokers, är du inte tillåten att begära leverans för dina terminer. Som gratis redaktionell reklam vill jag ändå pusha för Interactive Brokers eftersom de inte handlar med derivat och terminer för egen del utan handskas varsamt med sina tillgångar = dina pengar. 

Om din mäklare mot förmodan godkänner att du begär leverans är minimumnivåerna höga. Inlösen av ett flertal kontrakt krävs ofta för att mäklaren skall tillåta din begäran. Ett enda kontrakt silver på COMEX omfattar 5000 troy oz d.v.s. 155,5kg silver. Att begära leverans från en råvarubörs är dessutom en komplicerad process innebärandes långa väntetider, höga omkostnader och omfattande administration.

Råvarubörserna skapades som ett verktyg för producenter att säkra priset på framtida produktion av råvaror och metaller. Idag är producenternas handel på råvarubörserna begränsad till en bråkdel av omsättningen och istället är det storbanker som står för en stor majoritet av handeln. Särskilt påtagligt är bankernas korta positioner i silverterminer där ett fåtal banker kontinuerligt innebar stora säljpositioner som ofta motsvarar en världsomspännande årsproduktion eller mer. Hur kan dessa banker som inte producerar ädelmetaller leverera en årsproduktion i silver om leverans skulle begäras för alla kontrakt? 

Bluffen synad genom Backwardation    
Som tidigare konstaterat råder normalt contango i terminsmarknaden d.v.s. framtida månaders kontrakt är dyrare än nuvarande månads kontrakt. Detta är naturligt eftersom framtida månaders kontrakt uppbackade av fysisk metall uppbär kostnader hänförliga från lagring och försäkring. 

Vid backwardation är framtida månaders kontrakt billigare än nuvarande månads kontrakt. I och med detta uppstår en arbitragemöjlighet att tjäna pengar genom att sälja nuvarande månads kontrakt och köpa framtida månaders kontrakt. 

Normala arbitragesituationer försvinner alltid direkt då marknadsaktörer utnyttjar möjligheten till riskfria arbitragevinster. Betänk då att terminsmarknaderna för guld och silver upplevde backwardation under flera månader i sträck i vintras. Vad tyder detta på?
 
Är det verkligen riskfritt att sälja ditt fysiska guld mot att du får en termin som stipulerar att samma mängd fysiskt guld returneras till dig om ett par månader? Vad händer om råvarubörsen ändrar reglerna under denna period och bestämmer att terminskontrakten istället skall kontantavstämmas eftersom det inte finns tillräckligt med fysiskt guld att leverera?

Faktum är att fällan väntar på att slå igen. Det hjälper inte längre att "muta" guldinnehavare genom att erbjuda ett högre pris för deras guld idag än vad guldet kan köpas tillbaka för om några månader. Detta eftersom löftena om tillbakaleverans blir alltmer osäkra. Den stora risken i detta "riskfria" arbitrage är nämligen att du förlorar ditt guld för gott utan att kunna köpa tillbaka det oavsett terminspris. Den enda möjliga förklaringen till att backwardation kan bestå under en längre tid är således att terminshandeln är en bluff och att terminerna inte har någon fysisk uppbackning av ädelmetall! 

Vi kan alltså dra slutsatsen att terminshandel i ädelmetaller är ett pappersspel per definition när backwardation uppstår under längre tidsperioder. Ta kontroll över dina tillgångar idag genom att köpa fysiskt guld och silver! För ytterligare fördjupning och utbildning i ämnet, läs gärna Antal Feketes artiklar.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 691,65 kr 1.47%
Silver 7,67 kr 1.46%
Platina 294,26 kr 0.22%
Palladium 318,48 kr 0.96%
Uppdaterat: 2024-03-01 18:45 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten