Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Riksbanken ska sälja guldreserven samt ge 73 miljarder till statskassan?

Av: Lars Wilderäng

Riksbankens guldreserv uppgår idag till ca 45 miljarder SEK i värde och utgjorde i höstas drygt 15% av centralbankens tillgångar.

Igår presenterade professor Harry Flam en utredning om Riksbankens balansräkning (PDF, SOU 2013:9) på uppdrag av regeringen.

Bland slutsatserna hittar man att Riksbanken ska föra över 73 miljarder SEK till statskassan och alltså stärka staten och alliansregeringens ekonomiska ställning. Man kan se detta som en utdelning från Riksbankens överskott, eller som en ren konfiskatorisk stöld från svenska folket i all sin tysthet och osynlighet.

Själva valutarisken i Riksbankens valutareserv ska också överföras till Riksgälden, vilket i princip innebär att valutareserven avskaffas och med det även guldreserven.

"Utredningens förslag innebär att en överföring kan göras från Riksbanken till staten av 73 mdkr, att Riksbanken får en ram för förstärkning av valutareserven samt att valutarisken i valutareserven flyttas över till Riksgäldskontoret. [...] Utredningens bedömning: Utredningens förslag innebär att Riksbankens eget kapital minskar avsevärt och medför att 73 miljarder kronor kan föras över från Riksbanken till staten i en särskild utdelning. Kapitalöverföringen kan ske i svenska kronor eller i utländsk valuta. Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte behövas eftersom berörda parter har tillräcklig flexibilitet för att kunna hantera överföringen av kapital."

Guld- och valutareserven ska minskas till endast 115 miljarder SEK, vilket kan sättas i proportion till en guldresev på ca 45 (47 enligt utredningen) miljarder och som i höstas utgjorde 15% av valutareserven. 

Om inte guldreserven säljs av kraftigt skulle guldreservens andel av guld- och valutareserven stiga till ca 40% vilket givet Riksbankens traditionellt svaga hållning till guld kan anses som mycket osannolikt. Rimligtvis kommer man istället sälja av åtminstone 2/3 av den svenska guldreserven i en ytterligare stöld från svenska folket.

Ur själva rapporten framgår det tydligt att guldreserven ska dumpas, och det ska dessutom ske fort.

"Givet storleken på kapitalöverföringen till staten på 73 mdkr så är det sannolikt att även Riksbankens innehav av guld berörs av överföringen. I december 2012 bestod Riksbankens guldtillgång av ca 126 ton, vilken var värderad till ca 47 mdkr. Som jämförelse sålde Riksbanken åren 2005–2009 60 ton guld till följd av en översyn av riskprofilen i guld- och valuta- reserven, dvs. 12 ton per år. Om hela guldinnehavet skulle säljas i den takten så skulle försäljningen sträcka sig över en tioårsperiod. En så lång överföringsperiod skulle vara problematisk, men sannolikt handlar det om en kortare period. Dels kanske inte allt guld säljs, dels har efterfrågan på guld varit stor under senare år och kan förväntas så förbli, vilket innebär att marknaden sannolikt bör kunna hantera större volymer guld utan att guldpriset påverkas i större omfattning."

I princip uttryckligen står det ovan att en stor del av guldreserven ska dumpas på kort tid.

Man kan också ställa sig frågan varför statkassan och alliansregeringen ska förstärka statskassan med 73 miljarder SEK inför ett valår. Det framstår som ett försök att kraftigt bättra på finansiera och det ekonomiska utrymmet för att sjösätta ett massivt valfläsk 2014. 

Det är också bara att konstatera att förslaget att dumpa guldreserven kommer väldigt lägligt när önskemål utomlands om revideringar av centralbankernas guldreserver nu höjs efter att Tyskland börjar ta hem sin guldreserv, utspritt på en tidsperiod som antyder att guldet i själva verket inte finns.

När den svenska "guldreserven" väl är såld så går det inte heller att revidera dess fysiska existens...

 

Kommentarer

LongJonSilver 2013-02-08 14:00

Om vi sitter på fysiskt guld så känns det som om de stjäl från mig. Men är det pappers guld dvs vårat guld ligger i andra länders valv(som det tyska guldet), vore det inte bra att bli av med det medan det fortfarande har någon köpkraft? dvs dumpa och avskulda.

jaws 2013-05-04 10:01

Liknar kreativ bokföring eller lease-back. Kan vara bra i rörelsedrivande företag men för en stat är det som att kissa i byxorna. Reinborgs kreativitet är dock inte föraktlig och pengarna behövs säkert när kassakon försvaret har sinat.
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 599,54 kr -0.28%
Silver 6,51 kr -1.94%
Platina 295,07 kr 0.04%
Palladium 654,67 kr 1.80%
Uppdaterat: 2022-07-05 18:25 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten