Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 8 Guld & Silver = Pengar

Av: Torgny Persson

Låt oss först fundera över vilka funktioner pengar skall fylla. De skall
1) Fungera som bytesmedel (Eng: Medium of Exchange)
2) Fungera som en enhetlig måttstock för priser, vinster, tillgångar etc. (Eng: Unit of account)
3) Vara värdebevarande (Eng: Store of value)

Låt oss därefter fundera över vilka egenskaper som är lämpliga för pengar. De bör vara
1) Hållbara - Ej förstöras vid slitage, brand eller genom mänskliga faktorer.
2) Portabla - Kunna flyttas med enkelhet.
3) Delningsbara - Kunna delas i olika enheter eller kombineras till större enheter.
4) Homogena - Vara av samma värde som andra pengar av samma vikt/omfattning.
5) Ha ett inneboende värde - Genom att pengar är användbara för andra syfte än monetärt samt finns tillgängliga i begränsad omfattning har de ett inneboende värde. 

Låt oss till sist jämföra olika typer av pengar
Papper

1) Kan lätt förstöras genom slitage, brand eller rent av förmultnad
2) Kan förflyttas men har ej samma värde universiellt utan att de behöver växlas
3) Kan ej delas eller kombineras
4) Alla pappersbitar har inte samma värde utan endast de pappersbitar regeringen eller centralbanken bestämt skall inneha ett värde antar ett uppfattat värde.
5) Papper har ett inneboende värde men detta är mycket lågt p.g.a. pappers rika förekomst naturligt. Zimbabwiska sedlar är bästa exemplet under senare tid på att papperssedlar inte har något faktiskt värde förutom användings-/energivärdet.

Ädelmetall
1) Kan ej förstöras genom korrosion, oxidering eller slitage.
2) Kan förflyttas. Då olika ädelmetaller antar olika värden är det möjligt att flytta stora värden i exempelvis guld och mindre värden i silver.
3) Kan delas eller kombineras då vikt används som värdemätare.
4) Har samma värde oavsett vem som affinerat/präglat dem då ett gram guld är utbytbart mot ett annat gram guld oavsett präglare.
5) Har ett inneboende värde då de är användbara industriellt p.g.a. deras överlägsna metalliska egenskaper jämfört med andra metaller eller grundämnen.

Ädelmetall betalar inte ränta
Ett vanligt förkommande argument mot att äga guld och silver är att dessa inte betalar ränta. Låt oss undersöka detta argument. Guld och silver betalar inte någon ränta för att de inte kan skapas ur tomma intet. Anledningen till att papperspengar inlånas mot ränta är för att de är värdelösa. Varför skulle du förvara något som är värdelöst om det inte betalar ränta? Guld och silver betalar inte ränta men har ett inneboende värde, är kostsamma att producera och begränsade till dess mängd. De är värdefulla på egna meriter.  

Om du mottar ränta på papperspengar mottar du någon annans löfte i form av en skuld som deponeras hos dig. Guld och silver är riktiga pengar snarare än en skuldfordran och ett löfte om betalning.

Eftersom alla papperspengar skapas genom skuld utan backning måste penningmängden alltid inflateras exponentiellt för att ränta skall kunna betalas. Detta är anledningen till att pappersvalutor alltid fallerar i långa loppet när det inte längre finns någon att föra löftena (lånen) vidare till och skuldmättnad nåtts.

Regeringar och centralbanker hittar alltid nya ursäkter till att skapa mer skuld, mer pengar och mer inflation. Människor bör inte tilltros med penningpressar. Genom att använda guld och silver som pengaar kan regeringar och centralbanker tyglas till att leva ärligt efter deras tillgångar utan att skapa skulder som framtida generationer är skyldiga att återbetala till mäktiga bankirer.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 841,58 kr 1.40%
Silver 10,01 kr 0.92%
Platina 333,13 kr 0.51%
Palladium 362,76 kr -0.04%
Uppdaterat: 2024-04-18 19:15 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten