Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Guld < Beskattning vid forsäljing av guld?
Beskattning vid forsäljing av guld?
2013-02-26 10:09 # 1
TJ
Hur är det med skatt om man vill sälja sitt guld som privatperson i Sverige. Jag kommer ifrån Norge men har bott i Sverige i 7 år. I Norge betalar man inget skatt på förtjänsten som privatperson om man säljer guld. Hur är det med Sverige?

2013-02-26 10:14 # 2
bergfalken
I sverige har vi inget annat än skatt...........lönen man gnetar ihop går oxå till skatt.Man får ett litet bidrag över så man kan köpa nudlar och betala bo lånet !
2013-02-26 10:41 # 3
whimsical
Edit: jag skrev nåt här först som var fel.

Så här skriver skatteverket om guld:

"Kapitalplaceringsobjekt
Verkliga anskaffnings- och förbättringsutgifter m.m. för den sålda egendomen dras ifrån försäljningspriset på vanligt sätt. Det finns inte någon möjlighet att använda en schablonmässigt bestämd anskaffningsutgift. Om försäljningen avser egendom som är en del av ett samlat innehav av egendom med enhetligt värde, t.ex. guld, ska genomsnittsmetoden användas för att beräkna avdragsgill anskaffningsutgift.
Om en tillgång förvärvats genom ett benefikt fång övertar man överlåtarens anskaffningsvärde. I de fall genomsnittsmetoden ska användas är det överlåtarens genomsnittliga anskaffningsutgift som man övertar. Denna ska beräknas per förvärvsdagen. Anskaffningsutgiften ska minskas med medgivna värdeminskningsavdrag o.d.
Kapitalvinst är alltid skattepliktig till 100 %. Innehavstiden har inte någon betydelse. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 % oavsett innehavstid."

Alltså 30% skatt på vinst!

Om man samlar på silverbestick kanske man kan få sälja för 66 000 per år utan att betala skatt som jag förstår.

Den som är intresserad kan läsa mer här:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/andratillgangar.4.233f91f71260075abe8800099480.html

Kan också tipsa att man kan ringa och prata med Skatteverket! De brukar vara hjälpsamma och trevliga.
Senast ändrad av whimsical; 2013-02-26 10:58
2013-02-26 11:02 # 4
Flavian
Om man säljer investeringsguld och därvid gör en förtjänst så gäller samma regler som vid försäljning av till exempel aktier. Det betyder att vinsten skall beskattas. Å andra sidan kan man sälja guldet mot kontanter och stoppa försäljningslikviden i fickan och helt enkelt strunta i att betala skatt. Detta är dock strängt taget ett skattebrott, men sannolikt är risken för att bli upptäckt mycket liten.

Det kan dock finnas en viss risk att bli upptäckt om köparen kräver en dokumentation av försäljningen av säljaren.

Om man säljer investeringsguld med förlust är nämligen denna förlust avdragsgill precis som vid försäljning av aktier med förlust, men vill man göra förlustavdrag gällande så förutsätts sannolikt att man bevisa att man betalade mer än man fick vid försäljningen. Och då kan det bli så att det går att spåra guldets väg och påföra en säljare i ett tidigare led skatt.

Enligt min mening borde all försäljning av investeringsguld vara helt skattefri, men i gengäld borde möjligheten att göra förlustavdrag gällande slopas.

Detta skulle betyda att investeringsguld kunde fungera som en alternativ valuta. Det vill säga, man kunde köpa/sälja investeringsguld och betala/få betalt i svenska kronor. På samma sätt kunde man använda investeringsguld som betalningsmedel, till exempel sälja en begagnad bil och få betalt i investeringsguld.

Guldderivat, det vill säga värdepapper som följer guldpriset, kan man deponera på ett så kallat investeringssparkonto och det betyder att man slipper betala reavinstskatt, men att i gengäld man inte kan göra förlustavdrag gällande. Dessutom tillkommer en skatt på cirka 0,5% av de medel som tillförs ett investetringssparkonto samt att man är skyldig att betala 0,5% skatt baserat på värdet av kontobehållningen per år. Investeringssparkonto omfattas av insättningsgaranti. Detta betyder emellertid inte att man skyddas av förluster som beror på att utgivaren av värdepappret blir insolvent.

Ville man ge den svenska allmänheten en trygg och säker sparform så vore det mycket enklare att undanta fysiskt guld från kapitalbeskattningen. Då bortfaller dessutom hela problemet med insättningsgaranti, vilket ju också kan bli ett problem för staten själv.

Dessutom menar jag att alla investeringar skall vägas mot fysiskt guld. En bra investering är en investering som ger en avkastning i fysiskt guld och en dålig investering manifesteras i en negativ avkastning räknat i fysiskt guld. Då hör det visserligen till saken att man har vissa förvaringskostnader för fysiskt guld och att fysiskt guld därför strängt taget ger en negativ avkastning räknat i fysiskt guld.

Fysiskt guld bör ses som den säkra hamnen för besparingar och investeringar är något man företar i förhoppning om avkastning räknat i fysiskt guld. När man företar en investering bör man alltså se fysiskt guld som måttstocken på investeringsframgång/motgång.

För många människor, om än inte alla, är fysiskt guld en utmärkt sparform. Dessutom skulle behovet av insättningsgaranti bortfalla. Guldtackor och guldmynt kan ju inte bli insolventa.
2013-02-26 11:13 # 5
TJ
Tackar så mycket för svar. Kommer att läsa igenom reglerna.

Korrigering. Detta gäller guldmynt och inte guld, som jag nämnde.
Är lite tvekande på den norska lagen att det är obegransad?
Quote:
Skatt på gevinst ved salg: Gevinst ved salg av mynter er ikke skattepliktig samtidig er tap ikke fradragsberettiget.
Merk at dette gjelder privatpersoner og ikke foretak.


Hursomhelst. Jag bor i Sverige nu!

Tack till Flavian också. Mycket intressant att läsa.
Senast ändrad av TJ; 2013-02-26 11:15
2013-02-26 11:26 # 6
Flavian
Troligen gäller i Norge att försäljning av guldmynt som är lagligt betalningsmedel - vare det i Norge eller i något annat land - EJ omfattas av reavinstbeskattning.

Detta är dock inte vad som gäller i Sverige.

Om du exempelvis växlade till dig 1000 euro inför en resa till Tyskland och du efter resan hade 100 euro kvar som du växlar till svenska kronor och eurons kurs under tiden har stigit så gäller åtminstone i teorien att vinsten är skattepliktig.

Vill man hårdra resonemanget så borde till och med samma sak gälla om man spenderar euro i Tyskland och under tiden som förflutit sedan man växlade till sig dem eurons kurs stigit att mellanskillnade är skattepliktig, men detta faller på sin egen orimlighet.

Ett sätt att klarlägga rättsläget vore att resa till Tyskland under en tid då euron föll och med eurons kursfall som argument yrka förlustavdrag. Om man köper 1000 euro för 9500 kronor och när man spenderar euro i Tyskland kursen är lägre än vad som gällde vid växlingstillfället så borde detta ses som en förlust. Godkänner inte skattemyndigheten ett sådant förlustavdrag så måste den logiska följden av detta vara att man vid försäljning av guldmynt som är lagligt betalningsmedel inte är skattskyldig för eventuell vinst. Sovereigns är lagligt betalningsmedel i Storbritannien och används som ett slags tilllyktsort av dem som vill skydda sig mot inflationen, eftersom inflationsvinsten vid försäljing är skattefri därför att sovereigns är lagligt betalningsmedel.
2013-02-26 12:03 # 7
Nikon
Hur fungerar det med svenska guldmynt med valör i svenska kronor?
Eller svenska silverkronor för den delen?

Antar att man aldrig kommer undan skatten...
2013-02-26 15:50 # 8
Flavian
Guldmynt med nominellt värde i svenska kronor beskattas på sådant sätt att deras marknadsvärde bestämmer hur mycket skatt man skall betala.

Står det 10 kronor på ett mynt som innehåller 4,032258 gram rent guld så är myntets skrotvärde givetvis vida högre än dess nominella värde. Då skall det beskattas efter skrotvärde eller om det är sällsynt mynt efter marknadsvärdet som ju i fallet med samlarmynt överstiger skrotvärdet.

Summan av kardemumman är att försäljning av guldmynt alltid skall beskattas utifrån principen mest ogynnsam ur den skattskyldiges synpunkt.
2013-02-27 06:53 # 9
cliff
Här min första post efter att ha skapat ett konto. Intressant diskussion i forumet, tack för det!

Jag har en till tråden relaterad fråga: Om man ger bort investeringstackor, -mynt eller mynt som är lagligt betalningsmedel som gåva till en person eller organisation, vad händer då med skattskyldigheten? Vi har ju ingen gåvoskatt (eller arvsskatt eller förmögenhetsskatt) i Sverige längre. Om gåvomottagaren väljer att omedelbart eller vid ett senare tillfälla sälja av gåvan, skall den då beskattas, och i så fall på vilken grund och i vilken omfattning? Om beskattning skall ske, så liknar det ju en indirekt gåvoskatt.

Tacksam för en liten utredning om detta.
2013-02-27 12:04 # 10
Flavian
Antag att du ger din brorson en en guldtacka. Eftersom det inte finns någon gåvoskatt bör det rimligen förhålla sig så att din brorson inte blir skattskyldig till följd av gåvan.

Dock, om din brorson några år efter att ha erhållit gåvan, säljer guldtackan och marknadsvärdet uttryckt i kronor under tiden har stigit, så borde detta rimligen betyda att din brorson skall betala skatt på skillnaden mellan marknadsvärdet då han fick guldtackan och samma värde då han sålde guldtackan.

För oss som anser att guld är den bästa, eller i alla fall minst dåliga värdemätaren, framstår det som obegripligt varför en vinst - som i själva verket är kronans värdeminskning - skall beskattas, men lagar är lagar och lagar bygger inte alltid på sund ekonomisk logik.

Vad som är vinst och förlust i detta land definieras av kronans ständiga värdeminskning och inte på guldets mera stabila värde. En rimlig ändring av rådande skattelagstiftning borde vara att vad man erhåller vid försäljning av investeringsguld alltid skall vara helt skattefritt och att eventuell förlust vid försäljning av investeringsguld aldrig borde vara avdragsgill.

Om så vore fallet skulle fysiskt guld kunna fungera som själva måttstocken för vad som är lönsamma investeringar och vad som är verkliga förluster och vanligt folk skulle få något verkligt med vars hjälp de kunde skydda sina besparingar.

En sparform skall vara enkel nog att kunna förstås av gemene man. Guld är värdefullt, rostar inte och konsumentpriserna räknat i guld tenderar att falla över tiden. Den stora massan av människor kan aldrig bli miljardärer och finansjonglörer, men vanligt folk som jobbar och står i skulle kunna bygga upp en buffert med hjälp av fysiskt guld.

Staten skulle också kunna slippa problemet med att säkra så kallat vanligt folks besparingar med hjälp av insättningsgarantier. Banker kan gå omkull och exemplet Island visar vad som kan hända när banker går omkull. Den isländska staten hade inga möjligheter att leva upp till sina löften och givetvis hade det varit bättre om den isländska staten aldrig hade ställt ut löften som den ändå inte kunde leva upp till.

Fysiskt guld är konkret och kan inte gå i konkurs. Fysiskt guld borde därför vara den bästa sparformen för småsparare som bara vill skydda en mindre förmögenhet från kriser och ekonomiska resonemang de inte ändå inte begriper.

Att man inte begriper ett ekonomiskt resonemang behöver inte bero på att man är dum i huvudet. Det kan lika gärna bero på att den som presenterar resonemanget dels har ett språk som vanligt folk inte begriper och i själva verket är långt dummare än "medel-Svensson" men lyckas maskera detta med hjälp av fina ord som ger honom en aura av bildning.
2013-02-27 23:14 # 11
impact
Skulle tro att brorsonen vid försäljning av det han fått i gåva skall ta över givarens inköpspris, och alltså inte gåvans värde på gåvodagen.
2013-02-28 09:32 # 12
cliff
Tack för två intressanta svar!

Ja, så verkar det ju också vara enligt länken till Skatteverkets hemsida i post # 3, dvs. gåvomottagaren skall inte värdera gåvan vid mottagandet för en eventuellt kommande skatteberäknings skull, utan skattesituationen kommer i stället att bero av föregående ägares tidigare inköpspris/transaktioner. Det intressanta här, tycker jag, är att den tänkta gåvan då i stället blir till en "gåva med prislapp", eftersom den ju blir belastad med en skattehistoria att hålla reda på.
Senast ändrad av cliff; 2013-02-28 09:54


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt