Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < SVD - Kontanter fasas ut hos bankerna
SVD - Kontanter fasas ut hos bankerna
2013-01-11 16:41 # 49
Guldkrona
Citat:
Det finns inga historiska exempel på privat utgivning av växelmynt där utgivaren haft 100% täckning i ädelmetall.


Mynt behöver inte ha 100%täckning av ädelmetall för att det ska räknas som ädelmetall (eller guldstandard) och för att det ska definieras som växelmynt.Istället för att exempelvis ha ett guldmynt på 1 troy ounce så kan man ha 10st 1/10 troy ounce och det skulle vara växelmynt istället för att bära runt på en 31.1g mynt. Om växelmynt används som indirektbetalnings medel så är det pengar, inte ovanligt att man samlar på sig 10st 1/10 eller 20st 1/20 troy ounce med olika renhets grader. En guldstandard är en term som beskriver att det som väljs som indirektbetalnings medel (i en fri marknad) blir pengar. Oftast vinner ädelmetaller men ibland kombineras den med tungmetaller. Sedan så har stater och deras ekonomer tagit över begreppet och använt definitonen som en definitiv vikt av guld där man oftast bara har guld som räkne-egenskap.

Växelmynt har prägats genom historien , och inte bara stater som utgivare. citat + referens:
Citat:
Despite never-ending harassment by governments, making conditions highly precarious, private coins have flourished many times in history. True to the virtual law that all innovations come from free individuals and not the state, the first coins were minted by private individuals and goldsmiths. In fact, when the government first began to monopolize the coinage, the royal coins bore the guarantees of private bankers, whom the public trusted far more, apparently, than they did the government. Privately-minted gold coins circulated in California as late as 1848.
http://mises.org/money/2s7.asp. rekomenderar även indirekta referensen som nämns i länken - "The use of Private Tokens for Money in the United States sida 617-26" som går att hitta här: http://www.jstor.org/stable/1884037. Ser mycket ut men det är bara ett par sidor sammanlagt från båda referenserna

Citat:
Varför har jag redan visat. Anledningen är givetvis att det inte är lönsamt. Det finns många behov som den fria marknaden inte tillfredsställer och anledningen är inte sällan att en viss bransch är olönsam.


Vilka behov då? Vad skulle du säga att en stat är, som kan täcka dessa behov som marknaden inte kan tillfredställa? En stat enligt de flesta akademiker är en monopol på rätten att utöva våld inom ett begränsat område där staten är suverän gentemot befolkningen. Marknaden är ett resultat av individer som frivilligt tillfredställer varandras behov (utbud och efterfrågan). Utbud och efterfrågan är ingen statlig uppfinning. Det ända stater kan göra i ekonomin är att förhinda folk (inom ett begränsat område) att utöva handel med varandra med olika hjälpmedel så som exempelvis direkt våld (fysisk våld) eller indirekt våld (monopol).

Citat:
Det vill säga, för att entreprenörer skall göra sig besväret att ge sig in i en bransch krävs det att det finns en rimlig chans till vinst.
Det är upp till varje entreprenör i en fri marknad att satsa sin egna tid och kraft för att se om det går att göra profit, om de inte kan göra profit så ska de gå bust och detta gäller i alla branscher (så länge staten inte är inblandat). Om det inte finns chans att göra profit så finns det ingen utbud och efterfrågan som tillfredställer både kunder och producenter.

Citat:
Givetvis är det förenat med en förlustrisk att ta emot penningsubstitut i stället för pengar, men penningsubstitut är enklare och billigare att cirkulera.


Om du nu håller med om att det finns en förlustrisk med penninssubsitut jämfört med pengar, varför skulle du vilja att alla (inkl.fattiga) tar det osäkra jämfört med det som är säkert ur konsumentens ögon? Du kanske tycker att det är billigare och enklare att cirkulera men alla konsumenter har inte samma preferenser som du då efterfrågan är olika hos olika människor.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-11 17:07
2013-01-11 17:35 # 50
Flavian
Man måste skilja på mynt som är i sig värdefulla och mynt som är värdefulla i första hand därför att utgivaren lovar lösa in dem i mynt som är värdefulla i sig själva.

Det finns inga historiska exempel på att det har givits ut mynt som är värdefulla därför att utgivaren har lovat lösa in dem i mynt som är värdefulla i sig själva där utgivaren samtidigt har haft fullständig täckning i mynt som är i sig själva värdefulla.

Anledningen till detta är helt enkelt att det inte är någon lönsam bransch. Således har alla privata växelmynt som har inte primärt har varit i sig själva värdefulla alltid varit innehavarskuldebrev.

Ingen skall tvingas befatta sig med pengar som han eller hon inte vill befatta sig med. Således är det en bedömning av risk som var och en får göra när han eller hon godtar en fordran istället för reda pengar.

Det är helt enkelt inte rationellt att tillverka hur små guldmynt som helst. Man kan exempelvis föreställa sig hur svårt det vore att framställa guldmynt väl lämpade för inköp av enstaka tuggummin. Däremot är det enkelt att framställa växelmynt som är fordringar, vilka växelmynt lämpar sig väl för denna typ av transaktioner.

Nu kan man givetvis invända att man kan tillverka växelmynt som består av koppar eller silver och som cirkulerar i kraft av sitt inneboende värde. Detta är dock ytterst problematiskt om guld är den gängse valutan i större internationella transaktioner. Det är helt enkelt väldigt praktiskt om alla transaktioner mäts i samma räkneenhet också därför att en tuggummifabrikant givetvis också gör större internationella transaktioner som ett led i sin verksamhet. En internationell kopparstandard vore å andra sidan väldigt otymplig för större internationella transaktioner. Tänk er att den amerikanska bilimporten från Europa skulle betalas i koppar!

Som jag redan har påpekat är det meningslöst att framställa växelmynt som är helt uppbackade av en metallisk reserv. Så antingen får vi ha en fri marknadsekonomi där folk väljer vilka betalningsmedel de godtar eller så får vi ha ett system där fordringar inte får godtas som betalningsmedel därför att någon anser att detta är fel.
2013-01-12 23:32 # 51
Guldkrona
Citat:
Jag har förklarat varför inte alla banker kan bli helt kontantlösa.

Den som är emot kontantlösa banker blir lämpligen kund hos Handelsbanken.


Principen till varför de flesta är upprörda är inte om att 100% av kontanterna kan försvinna eller ej utan snarare att en stor mängd av antalet sedlar som tidigare funnits i cirkulation redan försvunnit (trots utbud och efterfrågan existerar för kontanten). Om principen hade varit om ett helt kontantlöst samhälle är möjligt eller ej så hade det varit som att säga : Eftersom att det inte (teoretiskt) går att ta bort alla kontanter så är vi för en 97% borttagning av kontanter för att det är möjligt (praktiskt).
Det skulle inte spela någon roll om vi blir kunder hos handelsbanken med tanke på att de inte kontrollerar hela penningsmängden i samhället detta då staten + riksbanken är orsaken till varför storbankerna har vidtagit åtgärder som lett till att cirkulationen på sedlar minskat. Detta är ett strukturellt problem då lagar och regler uppmuntrar handel med digitalapengar jämfört med kontanter där staten kan precis som Torgny nämnde vidta åtgärder som att stänga ens bankkonto utan att man göra något åt det.
Citat:
Ingen skall tvingas befatta sig med pengar som han eller hon inte vill befatta sig med. Således är det en bedömning av risk som var och en får göra när han eller hon godtar en fordran istället för reda pengar.


Då borde du väl vara emot Zimbabweansk credit notes? Eftersom att dessa är baserade på US.dollar som togs in som valuta efter Zimbabwes hyperinflation och att man sedan förbjöd folket att hitta och minta guld. Referens om guldet: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/09/zimbabwe-gold-claimed-mugabe-party

Citat:
Det är helt enkelt inte rationellt att tillverka hur små guldmynt som helst. Man kan exempelvis föreställa sig hur svårt det vore att framställa guldmynt väl lämpade för inköp av enstaka tuggummin. Däremot är det enkelt att framställa växelmynt som är fordringar, vilka växelmynt lämpar sig väl för denna typ av transaktioner.


Enligt wikipedia uppkom modern tuggumi runt 1860, med tanke på att det var en någorlunda form av guldstandard då så ser jag inte hur man hade problem med att betala med guldmynt eller silvermynt för att köpa tuggumi, man använde vid den tidpunkten antingen guld eller silver som betalningmedel och alternativa metaller som koppar och nickel i kombination med betalningsmedlet. Tuggumi (eller andra mindre varor) är ingen anledningen till att införa digitala pengar eller att betala med fodringar. mynt behöver nödvändigtvis inte heller vara små för att innehålla guld. Man kan ha ett guld mynt med 0.121 troy ounce guld så som vikten var för en quarter eagle,
eller att man har ett silvermynt med ett värde av 3/100 av en US dollar "three cent silver, three cent nickel" som man kan se här:http://en.wikipedia.org/wiki/Three-cent_piece_%28United_States_coin%29

Citat:
Nu kan man givetvis invända att man kan tillverka växelmynt som består av koppar eller silver och som cirkulerar i kraft av sitt inneboende värde. Detta är dock ytterst problematiskt om guld är den gängse valutan i större internationella transaktioner. Det är helt enkelt väldigt praktiskt om alla transaktioner mäts i samma räkneenhet också därför att en tuggummifabrikant givetvis också gör större internationella transaktioner som ett led i sin verksamhet. En internationell kopparstandard vore å andra sidan väldigt otymplig för större internationella transaktioner. Tänk er att den amerikanska bilimporten från Europa skulle betalas i koppar!


Är det inte större problem med att acceptera riskabla fodringar? Jämfört med ett säkert kopparhandel?
Alla personer har under fria omständigheter varit tillräckligt innovativa för att lösa småtransanktionsproblem intranationellt med guld och silver handeln så som man gjorde då internationellt annars så hade man inte tjänat på att uppfinna produkter så som tuggumi eller stora maskinprodukter som kan skeppas världen över vilket man även då gjorde.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-12 23:41
2013-01-13 12:11 # 52
Flavian
Den som så önskar kan begära att han eller hon får ett lönekuvert innehållande sedlar istället för en insättning på ett konto. Om en sådan begäran kommer att tillgodoses är mera tveksamt.

Vidare kan den som så önskar se till att, förutsatt att den första önskan inte tillgodoses, så snart lönen satts in på kontot, av banken begära utbetalning i kontanter och sedan betala med kontanter överallt där detta är möjligt. Handelsbanken betalar ut kontanter till och med inne på kontoren så Handelsbanken är väl bäst för er som gillar sedlar.

Ytterst få företag vägrar att ta emot kontanter och jag anser att den som inte vill befatta sig med kontanter inte skall tvingas göra detta.

En enkrona motsvaras av cirka 2,5 milligram guld. Hur mycket skulle det ungefärligen kosta, förutom guldet, att tillverka ett mynt som innehölle 2,5 milligram guld? Då hör det till saken att värdet på det minsta myntet i Sverige är mycket högt i internationell jämförelse. Euroländernas minsta mynt är 1 cent och samma sak gäller USA. Visst är det möjligt att tillverka mynt med mycket litet guldinnehåll, men guldet måste exempelvis läggas i skyddsplast och av förpackningen måste vikt och renhet framgå och så vidare. Därtill kommer problemet att skrothandlare förmodligen inte skulle vara intresserade av att köpa sådana mynt eftersom det vore besvärligt att sprätta upp förpackningarna innan guldet kunde användas. Är det verkligen mödan värt att sprätta upp en förpackning för att ur förpackningen få fram enstaka milligram eller rent av ännu mindre? Svaret är troligen nej och därför skulle guldmynt med extremt låg vikt inte betinga något marknadsvärde annat än möjligen som kuriosa.

Visst kan man tillverka mynt av koppar och silver. Då ställs man emellertid inför det problem jag redan tidigare påtalat. Om man använder ett kopparmynt, som alltså inte är ett skuldebrev utan vars värde beror uteslutande på dess vikt och kopparinnehåll, så innebär detta att det är av stor fördel om alla använder koppar som räkneenhet. Annars måste man ju hela tiden göra beräkningar i såväl, guld som koppar och dessutom kanske silver. När man legaliserade bruket av utländska valutor i Zimbabwe 2009, användes ett flertal utländska valutor, men nu används nästan bara US-dollar. Det beror givetvis på att det är enklast om alla har samma måttstock.

Visst kan man ha kopparstandard, men till och med om man har kopparstandard och praktiskt taget alla transaktioner avvecklas med hjälp av fordringar, så innebär kopparstandard enorma problem för dem som av ena eller andra anledningen misstror bankerna och därför hellre vill ha fysiskt koppar. Problemet är givetvis att koppar är skrymmande i förhållande till sitt värde.

Mugabe gör uppenbarligen vad han kan för att trakassera dem som letar efter guld, men likväl är priset på guld räknat i amerikanska dollar i Zimbabwe ungefärligen detsamma som i övriga världen. Det förekommer också av staten godkänd guldbrytning i Zimabwe. Vad gäller framställning av tackguld och guldmynt i Zimbabwe vet jag inte mycket.

Mugabe var från början motståndare till användningen av US-dollar i Zimbabwe då han menade att Zimbawe måste ha sin egen nationella valuta. Problemet var att ingen godtog zimbabwiska dollar som betalning; det vill säga man kunde inte köpa något med hjälp av dessa pengar. US-dollarn har alltså knappast påtvingats befolkningen annat än därigenom att det av nödtvång hade blivit omöjligt att använda sig av zimbawiska dollar.

Credit notes är skuldebrev som man får i växel. Det finns knappast några amerikanska cent i omlopp och har man exempelvis handlat för 9,58 US-dollar och betalar med en 10-dollarsedel så lämnar butiken ett skuldebrev riktat mot butiken med en nominellt värde av 0,42 US-dollar. Sådana skuldebrev kan först lösas in då man ackumulerat sådana skuldebrev till ett sammanlagt värde av minst 1 US-dollar. De kan också användas som betalning åtminstone i den butik som gett ut dem. En del småhandlare ute på gatorna tar emot stora kedjors credit notes som betalning.

På grund av Mugabes motvilja mot US-dollarn så förser inte de zimbabwiska myndigheterna befolkningen med växelmynt och det är olönsamt att importera dem och försöka sälja dem, eftersom de i så fall skulle kosta mycket mer än de är värda. Det vill säga en mynthandlare som köpte och sålde växelmynt skulle kanske med vinst kunna sälja 200 en-centmynt för fyra 1-dollarsedlar. Då förstår man varför exempelvis livsmedelshandlare inte är intresserade av att köpa amerikanska mynt.

De zimbabwiska myndigheterna importerar inte heller amerikanska sedlar. Därför är en stor del av de amerikanska sedlarna i Zimbawe i mycket dåligt skick.

På grund av bristen på växelmynt och problemen med smutsiga sedlar som faller sönder har det under det senaste året blivit populärt att använda sig av mobile phone banking. Då behövs varken sedlar eller mynt. Därför kommer troligen Zimbabwe inom några år att bli kontantlöst. Jag skulle vara förvånad om Zimbabwe inte vore kontantlöst år 2018.

Å andra sidan så skulle man med lätthet kunna byta räkneenhet till guld den dag det inte cirkulerar några dollarsedlar i Zimbabwe. I så fall kommer Zimbawe att ha ett FRB-system med guld som räkneenhet.
2013-01-14 16:57 # 53
Guldkrona
Citat:
Vidare kan den som så önskar se till att, förutsatt att den första önskan inte tillgodoses, så snart lönen satts in på kontot, av banken begära utbetalning i kontanter och sedan betala med kontanter överallt där detta är möjligt. Handelsbanken betalar ut kontanter till och med inne på kontoren så Handelsbanken är väl bäst för er som gillar sedlar.


Det bästa hade väl varit om staten + riksbanken inte hade lagt sig in i början och låtit utbud och efterfrågan avgöra vad som borde vara pengar . Man kan ju undra varför man går över till en digitaliserad valuta i det tysta? Med tanke på att de inte låter utbud och efterfrågan fungera så kommer inte handelsbanken heller kunna tillgodose vad deras kunder vill ha när en stor mängd av befolkningen upptäcker (så som de har redan börjat göra) vad konsekvensen har blivit av ett relativt kontantlöst samhälle. Enda sättet att kunna låta utbud och efterfrågan att fungera är att till en början göra sig av med riksbanken.

Citat:
En enkrona motsvaras av cirka 2,5 milligram guld. Hur mycket skulle det ungefärligen kosta, förutom guldet, att tillverka ett mynt som innehölle 2,5 milligram guld? Då hör det till saken att värdet på det minsta myntet i Sverige är mycket högt i internationell jämförelse. Euroländernas minsta mynt är 1 cent och samma sak gäller USA. Visst är det möjligt att tillverka mynt med mycket litet guldinnehåll, men guldet måste exempelvis läggas i skyddsplast och av förpackningen måste vikt och renhet framgå och så vidare. Därtill kommer problemet att skrothandlare förmodligen inte skulle vara intresserade av att köpa sådana mynt eftersom det vore besvärligt att sprätta upp förpackningarna innan guldet kunde användas. Är det verkligen mödan värt att sprätta upp en förpackning för att ur förpackningen få fram enstaka milligram eller rent av ännu mindre? Svaret är troligen nej och därför skulle guldmynt med extremt låg vikt inte betinga något marknadsvärde annat än möjligen som kuriosa.


Då utgår du ifrån att man vill byta ut något värdefullt (ädelmetall) mot något värdelöst (fiat) då är det snarare fiat som inte har något marknadsvärde. Det är därför inte mödan värt att att sprätta upp en förpackning för tillverkarn, det hade dock ett värde ifall man bytte ut något värdefullt (ädelmetall) mot något som inte är fiat. Så som jag visat så hade mynt i ädelmetallform varit värdefullt i ett indirekt byteshandel mellan två värdefulla handelsvaror (ädelmetall + något litet som tuggummi). Priset på Svenska kronan i förhållande till guld styrs iförhållande till hur bra det går för dollarn och euron då dessa backar upp Svenka kronan. Alla fordringar är därför värderade i hur bra det går för dollarn och hur mycket dollar man har backat upp sin valuta med. Att backa upp Svenska kronan och fordran med andra värdelösa valutor är som att skriva av den dummaste personen i klassen under ett prov.

Citat:
Visst kan man ha kopparstandard, men till och med om man har kopparstandard och praktiskt taget alla transaktioner avvecklas med hjälp av fordringar, så innebär kopparstandard enorma problem för dem som av ena eller andra anledningen misstror bankerna och därför hellre vill ha fysiskt koppar. Problemet är givetvis att koppar är skrymmande i förhållande till sitt värde.


Anledningen till varför fordringar har tagit över marknaden är med hjälp av hot om våld (fängelse), lagstifning (skatter) och monopol (olika marknadsregler för olika aktörer) utfärdat av staten + centralbanker i Europa och The Federal Reserve i USA. Om man hamnar i fängelse i USA för att använda ädelmetall som indirektbytesmedel (eller andra fysiska saker) så är det ganska självklart att fordningar tar över marknaden som betalningsmedel. Och om man efter Bretton-Woods inför Dollarstandard världen över så gör det saken inte heller mycket bättre. Med en avsaknad av statliga medel så skulle varken US-dollar, Euron eller fordringar få så mycket plats i marknaden så som den gör nu.

För att förstå statens makt i marknaden kontra andra länder så kolla klippet om du nu inte har sett den

Citat:
Mugabe gör uppenbarligen vad han kan för att trakassera dem som letar efter guld, men likväl är priset på guld räknat i amerikanska dollar i Zimbabwe ungefärligen detsamma som i övriga världen. Det förekommer också av staten godkänd guldbrytning i Zimabwe. Vad gäller framställning av tackguld och guldmynt i Zimbabwe vet jag inte mycket.


Tror inte att man hade valt att sätta 20.000 personer i fängelse för "illegal" produktion av ädelmetall ifall det enbart hade handlat om vilket pris man räknat guld i. Handlar snarare om vem som ska styra marknaden och vem gynnas av att styra den.Lättare att styra marknaden med digitala fordringar jämfört med något anonymt som fysiska ädelmetaller http://www.afrol.com/articles/23565 Om du inte har koll på framställningen av tackguld och guldmynt hur kan du vara säker på att fordran har konkurrerat ut guld på ett ärligt sätt?

Citat:

Mugabe var från början motståndare till användningen av US-dollar i Zimbabwe då han menade att Zimbawe måste ha sin egen nationella valuta. Problemet var att ingen godtog zimbabwiska dollar som betalning; det vill säga man kunde inte köpa något med hjälp av dessa pengar. US-dollarn har alltså knappast påtvingats befolkningen annat än därigenom att det av nödtvång hade blivit omöjligt att använda sig av zimbawiska dollar.


Det är förståeligt om varför folket inte tog emot sin egna valuta men det rättsfärdigar inte som anledning om varför Mugabe valde US-dollarn som basvaluta. Om det var nödtvång med US.dollar varför var det inte nödtvång med att införa riktigt valutakonkurans som man pratade om innan men slopade planerna? Det var kanske nödtvång att slänga in 20.000 ädelmetallintresserade personer i fängelse? Detta hade man inte gjort om det var en riktigt valutakonkuranns där ädelmetaller också hade fått konkurrera som valuta.

Citat:
På grund av bristen på växelmynt och problemen med smutsiga sedlar som faller sönder har det under det senaste året blivit populärt att använda sig av mobile phone banking. Då behövs varken sedlar eller mynt. Därför kommer troligen Zimbabwe inom några år att bli kontantlöst. Jag skulle vara förvånad om Zimbabwe inte vore kontantlöst år 2018.


Om Mugabe hade varit emot US dollarn så hade han väl slopat den helt och hållet och enbart gått på något som inte är Amerikanskt? så som exempelvis Yuan? Men detta gör han inte eftersom att det är lättare att spåra befolkningen och regerings motståndare digitalt så som med hjälpt av telefonspårning speciellt om de handlar med telefonen regelbunet.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-14 17:17
2013-01-15 07:15 # 54
Flavian
Du har fortfarande inte visat att det är ekonomiskt meningsfullt att tillverka guldmynt med ytterst låg vikt.
2013-01-16 21:23 # 55
Guldkrona
Citat:
Du har fortfarande inte visat att det är ekonomiskt meningsfullt att tillverka guldmynt med ytterst låg vikt.


Man betalar en högre premium för att gå med vinst när man säljer mindre mynt i guld men det är helt klart ekonomiskt meningsfullt då det finns en efterfrågan på dessa. Här listar jag några varianter av mindre guldmynt som finns. Med risk om att bryta mot forumsregler så refererar jag inte källan, men du kan googla lite själv, på samma sätt om du uppmanade mig att googla om zimbabwe creditnotes

1993 började 1/20 guldmaple leafs att produceras vilket är 1,5gram guld

American gold eagles 1/10 finns vilket är 3,11 gram guld där varje variant innehåller 91.67% guld (22 karat), 3% silver, och 5.33% koppar.

1991 började man med Libertad guldmynt 1/20 och även 1/10 samma årtal

Sydafrikansk krugerrand 1/10 blev tillgänglig 1980.

Det finns även kinesisk guld panda 1/20 som kom till 1983

Det är även meningsfullt att prägla 1/25 guldmynt som är 1,24 gram guld. http://www.libertysilver.se/kopa/produkt/1_25ozcoin

Så om det inte är ekonomisk meningsfullt att producera mindre guldmynt så kan man undra varför dessa varianter finns upp till 1/25 troy ounce?

Tillbaka till zimbabwe frågan:
Tycker du inte att det är lite konstigt om man uppmuntrar folk att använda credit notes i zzimbabwe (i USdollar) istället för ädelmetaller? Jag menar, om credit notes är bättre så behöver man väl inte slänga in 20.000 personer i fängelse som hotar credit notes existens i en ärlig 100% konkurrans utan statligt ingripande?
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-16 21:49
2013-01-17 11:51 # 56
Flavian
De mynt du beskriver är inte av särskilt lågt värde.

1 gram guld motsvarar ju runt 350 kronor. Värdet på en svensk krona är 2-3 milligram. Och det finns inga exempel på kommersiell tillverkning av guldmynt med en så låg vikt och anledningen är givetvis att ett mynt, som inte är ett samlarmynt, knappast betingar mera värde än dess guldvikt. Alla professionella handlare betalar ju skrotvärdet när de återköper mynt. Om man tänker sig små "guldflarn" måste dessa rimligen packas in i skyddsplast och inför nedsmältning måste skyddplasten tas bort, vilket är besvärligt. Således skulle ytterst små mynt troligen återköpas med avdrag på guldvärdet och frågan är då om det blir "något kvar".

Bråket i Zimbabwe handlar inte om bruket av credit notes eller inte. Mugabe vill hindra somliga från att bryta guld. Mugabe var åtminstone tidigare mot att man använde amerikanska dollar, men eftersom den lokala valutan var helt dysfunktionell så struntade befolkningen i vad Mugabe gillade/ogillade. Dessutom krävde oppositionen att bruket av dollar skulle legaliseras. Bruket av credit notes betalbara i dollar hänger samman med brist på amerikanska växelmynt.

Zimbabwes officiella valuta cirkulerar i vilket fall som helst inte så det är ingen konfliktkälla då ju den zimbabwiska staten inte har några inkomster från valutautgivning.
2013-01-17 12:00 # 57
Flavian
Ett mynt med ett guldinnehåll på 1/25 uns guld motsvarar med dagens guldpris 67,33 amerikanska dollar, vilket i sin tur motsvarar cirka 436 kronor.

Det är helt uppenbart att en modern ekonomi inte kan fungera om den minsta valören är värd så mycket. Det måste finnas valörer som är så små att man exempelvis kan köpa ett enstaka tuggummi eller en enstaka kvällstidning.

Eftersom guld har enormt stort värde i förhållande till vikt så blir det fråga om mynt med en vikt på några milligram.
2013-01-18 12:40 # 58
Guldkrona
Citat:
De mynt du beskriver är inte av särskilt lågt värde.

1 gram guld motsvarar ju runt 350 kronor. Värdet på en svensk krona är 2-3 milligram. Och det finns inga exempel på kommersiell tillverkning av guldmynt med en så låg vikt och anledningen är givetvis att ett mynt, som inte är ett samlarmynt, knappast betingar mera värde än dess guldvikt. Alla professionella handlare betalar ju skrotvärdet när de återköper mynt. Om man tänker sig små "guldflarn" måste dessa rimligen packas in i skyddsplast och inför nedsmältning måste skyddplasten tas bort, vilket är besvärligt. Således skulle ytterst små mynt troligen återköpas med avdrag på guldvärdet och frågan är då om det blir "något kvar"
Citat:
Ett mynt med ett guldinnehåll på 1/25 uns guld motsvarar med dagens guldpris 67,33 amerikanska dollar, vilket i sin tur motsvarar cirka 436 kronor.

Det är helt uppenbart att en modern ekonomi inte kan fungera om den minsta valören är värd så mycket. Det måste finnas valörer som är så små att man exempelvis kan köpa ett enstaka tuggummi eller en enstaka kvällstidning.

Eftersom guld har enormt stort värde i förhållande till vikt så blir det fråga om mynt med en vikt på några milligram.


Samma valörer finns med silver om du vill handla för något under 436kr då priset för 1/25troy ounce silver är värt 8.25 svenska kr.

Och om du vill handla för saker och ting under 8.25 så finns det även koppar/silver mynt i väldigt många valörer.

Med tanke på att guldstandard inte handlar om att man ska bara handla med guld utan snarare handlar om att marknadens kunder ska välja vad som är pengar så är det inga problem med att köpa tuggummi under en guldstandard eller andra stora varor. Guld för stora transaktioner, silver med normalstora transaktioner och koppar med mindre transaktioner. Varje företag och person bestämmer själv vad som är bäst.

Citat:
Bråket i Zimbabwe handlar inte om bruket av credit notes eller inte. Mugabe vill hindra somliga från att bryta guld. Mugabe var åtminstone tidigare mot att man använde amerikanska dollar, men eftersom den lokala valutan var helt dysfunktionell så struntade befolkningen i vad Mugabe gillade/ogillade. Dessutom krävde oppositionen att bruket av dollar skulle legaliseras. Bruket av credit notes betalbara i dollar hänger samman med brist på amerikanska växelmynt.

Zimbabwes officiella valuta cirkulerar i vilket fall som helst inte så det är ingen konfliktkälla då ju den zimbabwiska staten inte har några inkomster från valutautgivning.


Jag kan inte ta credit notes på allvar så länge som det finns en centralbank i Zimbabwe, där staten förbjuder metallproduktion (om man nu inte är statens kompis) . Om folk får välja så hade fler valt ädelmetaller med tanke på säkerheten,anonymiteten och användbarheten (än om det hade varit förbjudet). Vilket hade lett till en minskad marknad för creditnotes . Och så länge som creditnotes inte är baserat på något av säkerhet dvs (100% uppbackning av något), så kan jag inte se att man kan göra legitima kontrakt och transaktioner med det. Bara för att folk är överens är inget som ger ett kontrakt legitimitet Ex: Det är inte legitimt att bedra andra bara för att partner 1 och partner 2 är överens. Man kan heller inte påstå sig sälja vatten utan H2o bara för att försäljaren och kunden är överens eftersom att säljaren bedrar.
Jag ser ingen skillnad på det systemet i Zimbabwe (förutom IT/tekniska små sdetaljer) och fiatstandard i Europa å USA.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-18 12:41
2013-01-18 14:27 # 59
Flavian
Det är helt uppenbart att det är för krångligt att använda sig av mer än en metall som räkneenhet.

Dessutom uppkommer vissa kostnader vid mynttillverkning förutom själva metallen. Därför är metalliska mynt med litet värde redan från början dödsdömda. Det fungerar inte hur mycket du än vill att det skall fungera. Det är ju knappast gratis att tillverka ett kopparmynt och då menar jag kostnader förutom metallen. Hur mycket kostar det exempelvis att tillverka ett kopparmynt med en vikt av 5 gram förutom att det åtgår 5 gram koppar? Hur stor spread kommer det med nödvändighet att vara mellan vad säljarna av sådana mynt tar ut för dem och hur mycket köparna betalar för dem? Kan sådana mynt, med tanke på den stora spreaden, överhuvudtaget komma i cirkulation?

Varför är en så kallade credit note exempel på bedrägeri?

Det betyder endast att utfärdaren av skuldebrevet är skyldig innehavaren av skuldebrevet en viss och i allmänhet mycket lite summa pengar. När man ackumulerat en såpass stor summa att summan går att betala med hjälp av en en-dollarsedel presenterar fordringsägaren fordringarna för betalning. I allmänhet används dock credit notes som betalning vid nästa inköpstillfälle i butiken som utfärdat dem. Svenska pantkvitton funger på exakt samma sätt, men används inte som växel eftersom det finns växelmynt eller sådana är obehövliga eftersom folk betalar med kort. Med din logik så är alltså också pantkvitton exempel på bedrägeri.

Det finns en centralbank i Zimbabwe, men eftersom det inte finns någon fungerande nationell valuta är centralbanken en lam anka.

Och det förekommer guldbrytning som godkänns av staten. Guld är varken dyrare eller billigare i Zimbabwe än någon annan stans. För att guldpriset skall väsentligen och under någon längre tid skall avvika från vad som gäller på den internationella marknaden krävs en sträng reglering av marknaden. Det faktum att priset i Zimbabwe inte avviker nämnvärt från vad som gäller på den internationella marknaden indikerar alltså att marknaden inte är reglerad. Däremot får man inte bryta guld efter behag. Att man inte får bryta guld hur somhelst betyder dock inte att det är förbjudet att köpa och sälja redan förefintligt guld.

Om inte gäldenären, ägaren av en eller credit notes, betalar så få fordringsägaren stämma gäldenären. Kostnaderna för stämning stannar på gäldenären och om gäldenären kan betala sina skulder plus stämningskostnader är det därför helt uppenbart att det ligger i gäldenärens intresse att verkligen betala. Däremot är det inte säkert att en oförmåga att betala innebär bedrägeri.

Om gäldenären redan från början inte är förmögen och välkänd är det tveksamt om någon godtar en sådan gäldenärs skuldförbindelser. Alltså kan inte vilken småskojare som helst utfärda skuldförbindelser som godtas som ett slags pengar.
2013-01-18 14:46 # 60
Flavian
http://odettejohnrobertson.blogspot.se/2009/06/zimbabwe-may-yet-defeat-inflation.html

En mycket intressant fråga är frågan varför de gamla zimbabwiska växelmynten inte cirkulerar? De har ju faktiskt ineboende värde och det råder brist på växelmynt, så om Silverdals ekonomiska teorier vore giltiga så borde dessa gamla mynt användas i handeln.

Så sker inte; istället köps de upp av skrothandlare.

Uppenbart är att zimdollarns kollaps har medför en spontan dollarisering.

Steg två är att folk slutar använda dollarsedlar. Det beror på kostnaderna med att flyga sjabbiga dollarsedlar till USA för utbyte mot sådana i bättre skick. Det beror också på att det inte finns några amerikanska växelmynt.

Det första symptomet på att dollarsedlar ersattes med fordringar betalbara i dollar var de så kallade credit notes. Det andra symptomet är att man börjar med "mobile phone banking".

När mobile phone banking blir allmänt så behövs inga sedlar och även behovet av växelmynt bortfaller. Jag tror att Zimbabwe kommer att vara helt kontantlöst senast år 2018.

Den dag endast fordringar snurrar runt, det vill säga inga pengar varken fiat eller av ädelmetall, kan man med stor lätthet börja använda guld som pengar. Istället för fordringar betalbara i dollar kan man använda fordringar betalbara i guld.

I så fall blir resultatet guldstandard; det vill säga ett kreditsystem baserat på guld.
Senast ändrad av Flavian; 2013-01-18 14:50


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt