Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < SVD - Kontanter fasas ut hos bankerna
SVD - Kontanter fasas ut hos bankerna
2013-01-09 20:25 # 37
Guldkrona
Citat:
Nej, värde är inte endast subjektivt. Kaffe kostar mer än luft trots att luft är oumbärligt, medan vi kan leva utan kaffe.Jag skrev inte att värde endast är subjektivt, jag skrev att det är i grund och botten subjektivt vilket är en skillnad. För att man ska kunna räkna ut priser så behövs det först och främst efterfrågan som är baserad på varje individs preferenser. Om det bara hade varit objektivt så hade man kunna fixa ekonomin genom att skapa hyperinflation och det hade inte gjort smärre skillnad med tanke på att dollarn förlorat 98% av sitt värde på 100år.


Citat:
Fraktionell speciereserv är inte bedrägeri om man ser sedeln som en skuldförbindelse. Man kan till och med tänka sig 0% speciereserv för en guldkonvertibel valuta av det enkla skälet att sedeln är en fordran.

Om jag lånar 1 uns guld av dig och utfärdar ett skuldebrev som jag ger dig och du byter detta skuldebrev mot varor/tjänster så är det jag som är gäldenären. Vad har jag för nytta av att emittera ett skuldebrev, och försätta mig i skuld om jag inte har för avsikt att låna ut guldet mot högre ränta/sätta sprätt på guldet/eller använda guldet som reservmedel i en bankrörelse.

Ägaren av ett skuldebrev äger inga pengar om man definierar begreppet pengar snävt. Ägaren av skuldebrevet äger en fordran. Utgivaren av skuldebrevet är inte skyldig att ha så stor guldreserv att han när som helst kan återbetala alla sina skulder.


Problemet är ju att alla inte ser det som en skuldförbindelse, om man berättar för kunden att man blir skuldsatt om han väljer att gå med i avtalet så är det inga problem för då vet kunden vad avtalet går ut på. Men om man däremot bedrar kunden genom att säga att du får något av stabilt värde fast än att det inte är stabilt så blir det problematiskt. De flesta hade varit upprörda idag om de hade fått reda på att oljepriset beror på ökningen av penningsmängden utfärdat av staten och bankerna och inte enbart av peakoil.

Citat:

Du besvarar inte heller min fråga hur en valuta som är helt täckt med metallisk reserv skall ge sina utgivare vinst.
.


Jag svarade på denna fråga som du kanske missade att läsa, jag skrev :
Citat:
Utgivarens vinst skulle komma till förmån av att han får något annat än ädelmetaller för hans besvär, viktigt att komma ihåg att ädelmetall egentligen är en produkt som man byter bort. Man byter bort produkter man har mot produkter man inte har, här ligger vinsten och incitamentet i varje indirekta och direkta byteshandel


Ponera att Torgny ger ut en valuta baserat på ädelmetaller och vi är kunder som vill ha hans ädelmetaller. Efter varje byteshandel Torgny har gjort med oss så har Torgny gjort vinst (annars så skulle han inte ingå i bytet till att börja med). Efter han har gjort bytet så byter han därefter till sig ännu mer produkter från andra personer som han annars inte hade kunnat göra ifall han inte hade libertysilver. Torgny: hoppas att det är okej med ett levande exempel :).

Citat:
Skissa på en modell som förklarar hur man skall kunna ge ut pennies som är helt täckta i guld (252 pennies per guinea) och samtidigt tjäna något på utgivningen och posta sedan resultatet här.


En ekonomi är inte en modell som man kan göra för att bevisa sambandet mellan vinst och förlust. Ekonomi är en deduktiv vetenskap där endast logik krävs för argumentation så som 1+1 = 2 och inte modell som man testar via experiment för att se om ett påstående är sant eller inte. Varje byteshandel sker eftersom att båda tjänar på det annars så hade byteshandeln inte skett till att börja med.

Du antar att man byter 252 pennies per guinea mot 252 pennies per guinea, då ser man så klart ingen vinst eftersom att man går 0+-.
Men du får tänka på att man byter 252 per guniea gjort av guld mot något man som utgivare anser är mer värt än 252 per guniea annars så skulle bytesavtalet aldrig inträffa.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-09 20:36
2013-01-09 21:01 # 38
Flavian
Ett skuldebrev är ett skuldebrev och om jag har ett innehvarskuldebrev i min hand så har jag just en fordran i min hand. Denna fordran kan ha ett marknadsvärde under förutsättning att den allmänna uppfattningen är att gäldenären är solvent.

Alltså behöver inte gäldenären "täcka" sin skuldsättning.

Tänk dig ett företag som ger ut växelmynt kallade pennies tillverkade i koppar. Dessa kan växlas till guld i förhållandet 252 pennies per guinea.

Om företaget har fullständig speciereserv måste företaget ha en guinea i sitt valv per 252 pennies i omlopp.

Beskriv hur bolaget skall kunna göra vinst! Jag förstår inte din modell. Det kostar pengar att tillverka mynten. Det måste finnas en guldreserv. Guldet måste förvaras stöldsäkert. Mynten slits ned och måste bytas ut med jämna mellanrum och så vidare.

Hur skall bolaget göra vinst?

Är speciereserven fraktionell och mynten endast fordringar mot utgivaren är detta enkelt. Utgivaren har kanske 5% speciereserv och 105% reserver i form av fordringar med hög kvalitet som ger ränta. Sammanlagt blir reservkassans värde 110% av utelöpande växelmynt, vilket är nödvändigt med tanke på risken för att somliga av utgivarens fordringar kan bli värdelösa. Utgivaren bestrider sina kostnader med hjälp av ränteinkomster.

Dock, och detta kommer du inte undan, så ger en fullständig guldreserv ingen ränta. Hur skall verksamheten finansieras och ge utgivaren vinst?
2013-01-09 22:21 # 39
Guldkrona
Citat:
Ett skuldebrev är ett skuldebrev och om jag har ett innehvarskuldebrev i min hand så har jag just en fordran i min hand. Denna fordran kan ha ett marknadsvärde under förutsättning att den allmänna uppfattningen är att gäldenären är solvent.

Alltså behöver inte gäldenären "täcka" sin skuldsättning.

Tänk dig ett företag som ger ut växelmynt kallade pennies tillverkade i koppar. Dessa kan växlas till guld i förhållandet 252 pennies per guinea.

Om företaget har fullständig speciereserv måste företaget ha en guinea i sitt valv per 252 pennies i omlopp.

Beskriv hur bolaget skall kunna göra vinst! Jag förstår inte din modell. Det kostar pengar att tillverka mynten. Det måste finnas en guldreserv. Guldet måste förvaras stöldsäkert. Mynten slits ned och måste bytas ut med jämna mellanrum och så vidare.

Hur skall bolaget göra vinst?

Är speciereserven fraktionell och mynten endast fordringar mot utgivaren är detta enkelt. Utgivaren har kanske 5% speciereserv och 105% reserver i form av fordringar med hög kvalitet som ger ränta. Sammanlagt blir reservkassans värde 110% av utelöpande växelmynt, vilket är nödvändigt med tanke på risken för att somliga av utgivarens fordringar kan bli värdelösa. Utgivaren bestrider sina kostnader med hjälp av ränteinkomster.

Dock, och detta kommer du inte undan, så ger en fullständig guldreserv ingen ränta. Hur skall verksamheten finansieras och ge utgivaren vinst?


Jag har svarat på det ett par gånger nu, hur har företag och andra bolag gjort vinst genom historien? Bolagen hittar något som kunden vill ha och kunden ger något bolagen vill ha, det behövs inga modeller för att förstå detta konceptet.

Du antar ju att det inte kan finnas någon ränta under en guldstandard , detta är helt felaktigt. Ränta är kostnaden på lånet av pengar. Om guld är pengar då blir räntan baserat på hur mycket ädelmetall som finns i bolaget. Ränta är ingen statlig uppfinning, guldstandard är heller inget som förhindrar lån. Det som är tänkt med guldstandard är att det ska sätta handbojor på staten så att den inte trycker pengar ur tomma intet. Påstår du att det aldrig har funnits någon ränta under en guldstandard? Problemet med dagens system är ju att staten via sedelpressen håller nere räntan vilket möjligtgör alla att ta lån som de egentligen inte kommer ha råd att betala av i framtiden ifall räntan stiger igen.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-09 22:34
2013-01-09 22:53 # 40
Flavian
Jo, men alla bolag som tjänar pengar gör det genom att ta ut ett pris som överstiger bolagets utgifter. Om en utgivare av växelmynt skall hålla 100% guldreserv så måste priset på växelmynten kraftigt överstiga vad utgivaren betalar för växelmynten då kunderna begär betalning i guld.

Och då inställer sig frågan om sådana mynt kan sättas i omlopp.

Vad du skriver är rent ut sagt flum.

Givetvis finns det ränta under en guldmyntfot. Har jag påstått något annat? Mitt enda påstående är att guld som inte lånas ut inte genereras någon ränta.
2013-01-09 23:18 # 41
Guldkrona
Citat:
Jo, men alla bolag som tjänar pengar gör det genom att ta ut ett pris som överstiger bolagets utgifter. Om en utgivare av växelmynt skall hålla 100% guldreserv så måste priset på växelmynten kraftigt överstiga vad utgivaren betalar för växelmynten då kunderna begär betalning i guld.

Och då inställer sig frågan om sådana mynt kan sättas i omlopp.


Du gör nu två olika påståenden som gör logiken i ditt argument problematisk, å ena sidan säger du att man måste ta ut ett pris som överstiger bolagets utgifter men å andra sidan skriver du att en utgivare av växelmynt måste (inte bara gå med vinst) utan kraftigt överstiga vad utgivaren betalar, varför ligger särbehandlingen här och varför skulle det vara problematiskt? Om bolagsdrivaren anser att det är problematisk så lägger han ner verksamheten, om någon annan anser sig gå i vinst då är han kvar i marknaden. Jag ser inga problem med 100%guldreserv jämfört med alternativa system.


Jag citerar det du skrev
Citat:
Dock, och detta kommer du inte undan, så ger en fullständig guldreserv ingen ränta


Du skrev inget om att guldet inte är utlånat. Om inget är utlånat så har vi ingen diskussion om hur räntan ser ut. Om man inte lånar ut så finns det inget pris på kostnaden av lånet. klart att man inte kan göra vinst på ränta om man inte lånar ut pengarna. Man kan inte (legitimit) göra vinst på ränta ifall man inte lånar ut pengar. Att ta ränta på något man inte har lånat ut är som att sälja en osynlig rosa elefant eller påstå sig sälja en kvadratcirkel vilket är bedrägeri.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-09 23:24
2013-01-09 23:50 # 42
Flavian
252 pennies är lika med en guinea.

En guinea är ett guldmynt som väger 8,3 gram och har en renhetsgrad på 91,34%.

252 pennies är alltså lika mycket värda som en guinea. Detta beror på att utgivaren löser in pennies mot guineas, med det enda förbehållet att man inte får något för en enda penny, men man får en guinea för 252 pennies.

Eftersom man inte får mer än en guinea för 252 pennies så är marknadsvärdet på 252 pennies en guinea.

Utgivaren upprätthåller 100% guldreserv. Guldet är inte förvecklat i några kredittransaktioner. Det ligger endast i ett valv och utgör säkerhet för växelmynten.

För att detta skall vara lönsamt för utgivaren måste utgivarens försäljningspris för 252 pennies överstiga 1 guinea, troligen ganska mycket. Frågan som inställer sig är hur utgivaren skall lyckas få någon att betala väsentligen mer för dessa växelmynt än deras guldtäckning ger utrymme för. Dessutom betyder det faktum att guld lagras som säkerhet för växelmynten att utgivaren inte vet hur lång tid det kommer att dröja innan växelmynten kommer tillbaka för inlösen. Då hör det till saken att kostnaderna för lagring är löpande kostnader. Det vill säga; presenteras inte växelmynten för inlösen inom rimlig tid så kommer lagringen av guldet att ruinera utgivaren.

Om du nu inte begriper problemet så tror jag inte att det är lönt att försöka diskutera med dig.

Slutligen vill jag påpeka att man kan emittera skuldebrev som löper till en viss räntesats och låna ut dessa mot en högre räntesats. Eftersom skuldebrev är penningsubstitut så är ingalunda kreditvolymen begränsad av mängden guld.
2013-01-10 01:45 # 43
Guldkrona
Citat:
252 pennies är lika med en guinea.

En guinea är ett guldmynt som väger 8,3 gram och har en renhetsgrad på 91,34%.

252 pennies är alltså lika mycket värda som en guinea. Detta beror på att utgivaren löser in pennies mot guineas, med det enda förbehållet att man inte får något för en enda penny, men man får en guinea för 252 pennies.

Eftersom man inte får mer än en guinea för 252 pennies så är marknadsvärdet på 252 pennies en guinea.

Utgivaren upprätthåller 100% guldreserv. Guldet är inte förvecklat i några kredittransaktioner. Det ligger endast i ett valv och utgör säkerhet för växelmynten.

För att detta skall vara lönsamt för utgivaren måste utgivarens försäljningspris för 252 pennies överstiga 1 guinea, troligen ganska mycket. Frågan som inställer sig är hur utgivaren skall lyckas få någon att betala väsentligen mer för dessa växelmynt än deras guldtäckning ger utrymme för. Dessutom betyder det faktum att guld lagras som säkerhet för växelmynten att utgivaren inte vet hur lång tid det kommer att dröja innan växelmynten kommer tillbaka för inlösen. Då hör det till saken att kostnaderna för lagring är löpande kostnader. Det vill säga; presenteras inte växelmynten för inlösen inom rimlig tid så kommer lagringen av guldet att ruinera utgivaren.

Om du nu inte begriper problemet så tror jag inte att det är lönt att försöka diskutera med dig.
Jag förstår vad du menar, men problemet jag har med din argumentation är att du antar å ena sidan att det finns en utgivare av mynt och antar även att han å andra sidan inte gör någon profit med det, min fråga är: Varför är han då en utgivare av mynt till att börja med om din modell stämmer? Är det staten som tvingat honom att vara utgivare trots att han inte gör vinst?

Citat:
Slutligen vill jag påpeka att man kan emittera skuldebrev som löper till en viss räntesats och låna ut dessa mot en högre räntesats. Eftersom skuldebrev är penningsubstitut så är ingalunda kreditvolymen begränsad av mängden guld.


Skulle inte säga att ett skuldebrev är ett penningsubstitut för då antar man att pengar och skuld alltid har samma värde eller funktion vilket dessa inte alltid har då pengar är nutida avkastning och skuld handlar om framtida avkastning.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-10 01:46
2013-01-10 07:02 # 44
Flavian
Det är väl ganska bra om det finns växelmynt, eller hur?

Skall staten tvinga någon att ge ut växelmynt?

Varför är inte en fordran värd pengar?
2013-01-10 20:45 # 45
Guldkrona
Citat:
Det är väl ganska bra om det finns växelmynt, eller hur?

Skall staten tvinga någon att ge ut växelmynt?

Varför är inte en fordran värd pengar?


Om det finns en efterfrågan på växelmynt så är det bra, och då kommer det finnas folk som kan göra profit på att vara utgivare av växelmynt. Utgivare av växelmynt har funnits under en guldstandard vilket tyder på att lagerkostnader inte är ett problem då efterfrågan har existerat. Flesta företag har lagerkostnader och det finns inga företag som vet exakt hur länge de kommer bevara sina produkter där, om företagen hade vetat det så hade man inte behövt en lagerlokal.
Problemet med din modell är att du säger att det finns en utgivare fast han inte tjänar pengar på det, därför var min fråga: Varför är han då en utgivare av mynt till att börja med om din modell stämmer? Det är som att din modell utgår ifrån att det är någon (till exempel staten) som tvingar utgivaren att vara en utgivare. Då ligger inte felet hos en guldstandard utan snarare staten som tvingar folk att vara utgivare av växelmynt.

Fodran kan ha ett värde, men bara för att det har ett värde så betyder det inte nödvändigtvis att fodran är pengar därför så är det inte ett penningsubsitut. Om det används som ett indirektbytes medel då är det pengar men eftersom att det inte är självklart att fodran används som pengar så kan man inte likställa det som pengar.
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-01-10 20:50
2013-01-11 00:04 # 46
Flavian
Det finns inga historiska exempel på privat utgivning av växelmynt där utgivaren haft 100% täckning i ädelmetall.

Varför har jag redan visat. Anledningen är givetvis att det inte är lönsamt. Det finns många behov som den fria marknaden inte tillfredsställer och anledningen är inte sällan att en viss bransch är olönsam.

Det vill säga, för att entreprenörer skall göra sig besväret att ge sig in i en bransch krävs det att det finns en rimlig chans till vinst.

Man kan definiera begreppet pengar på olika sätt. Jag definierar pengar som ädelmetaller. Därför är enligt min definition växelmynt inte pengar. Däremot är de fordringar betalbara i pengar och så länge utgivaren är solvent så betingar dessa fordringar ett marknadsvärde som uttrycks/mäts i pengar. Alltså kan växelmynt vara värda en viss summa pengar utan att vara pengar. En liter mjölk har också ett visst värde uttryckt i pengar, men är inte pengar.

Vad som skiljer växelmyntet från en liter mjölk är att växelmyntet kan fungera som betalningsmedel, trots att det inte pengar. Sådant som är väl lämpat att fungera som betalningsmedel, men inte är pengar kan man beteckna som penningsubstitut. Dit hör skuldebrev, växlar, checker och växelmynt. Strängt taget är växelmynt innehavarskuldebrev.

Fiat och fordringar betalbara i fiat kan också räknas dit, ehuru i juridikens värld fiat räknas som ett slags pengar.

Givetvis är det förenat med en förlustrisk att ta emot penningsubstitut i stället för pengar, men penningsubstitut är enklare och billigare att cirkulera.

Om du vill läsa om privata växelmynt i dagens värld kan du söka på credit notes zimbabwe. Vill du veta mer om privata växelmynt historiskt sett kan du lyssna till George Selgins föreläsning angående växelmynt.

http://www.youtube.com/watch?v=-gn55fTRXZw
2013-01-11 11:43 # 47
Cornucopia
Skrev några rader här:

http://www.libertysilver.se/kc/news?id=217

"Tvärt om visar Handelsbankens modernisering av kontanthanteringen att övriga banker inte är ärliga när de säger att de avskaffar kontanthanteringen på grund av omsorg för personalen och rånrisken. Det handlar bara om profit och vinst på korthantering och möjligheten att undvika en kontant uttagsanstormning.

Ur perspektivet uttagsanstormning är det inte heller så underligt att Sveriges kanske stabilaste bank, Handelsbanken, har kvar kontanter. Det är knappast den första banken som skulle drabbas av det som på engelska kallas för en bank run.

Övriga banker kunde alltså själva moderniserat till en trygg kontanthantering, men väljer aktivt istället att tvinga över kunderna till den lönsammare korthanteringen. Handelsbanken klär på det här viset av kollegorna och visar att deras argument om rån och säkerhet är nakna.
"
2013-01-11 12:04 # 48
Flavian
Jag har förklarat varför inte alla banker kan bli helt kontantlösa.

Den som är emot kontantlösa banker blir lämpligen kund hos Handelsbanken.


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt