Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < Insättningsgaranti?
Insättningsgaranti?
2016-02-29 12:51 # 25
Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Flavian
Jag tycker att det är särskilt angeläget att reavinst vid försäljning av guld befrias från reavinstskatt, eftersom en sådan vinst i praktiken alltid är i det närmaste en inflationsvinst.

I verkligheten är det alltså ingen vinst, utan det som kallas vinst när man byter guld mot kronor beror i praktiken endast på att kronans värde har minskat.

Genom att helt befria försäljning av investeringsguld från reavinstskatt så skulle den enskilde få möjlighet att välja mellan något vars verkliga värde knappast faller och andra investeringar. Det skulle tvinga bankerna att kompensera insättarna för inflationen, eftersom eljest insättarna lika gärna kunde köpa investeringsguld som saknar motpartsrisk och i praktiken också inflationsrisk. Det enda problemet är att guld måste förvaras stöldsäkert och att sådan förvaring kan kosta en slant. Risken för att guldpriset skall rasa dramatiskt är mycket liten.

En bra investering är något som avkastar fler kronor än guldhamstring och därför bör befolkningen alltid ha möjlighet att hamstra guld och stoppa eventuell vinst räknat i kronor rätt i fickan, eftersom eventuell vinst i praktiken aldrig beror på något annat än att kronans värde ständigt minskar, i fickan.

Dessutom skulle givetvis förlust vid försäljning av investeringsguld givetvis inte vara avdragsgill. Eftersom det är lätt av avyttra mindre mängder guld "svart" så skulle en sådan reform knappast kosta staten något alls. Rent av skulle den ge staten en vinst, eftersom ingen längre kunde göra förlustavdrag gällande.


Men varför just guld? Med det resonemanget kan man ju komma fram till att reavinst rent generellt skulle vara skattefritt. Reavinst är ju en vinst på att något gått upp i pris och utgör därför bara inflation. Dessutom skulle det ju även omfatta kapitalvinster i viss mån eftersom man ofta kan göra gällande att en del av vinsten bara utgör en kompensation för inflationen.

Vidare bygger ditt resonemang om att det skulle gynna guldet på att det bara skulle gälla guld (men ditt argument svarar inte på varför det skulle gälla just guld). Om reavinst på guld och ränteinkomster beskattas lika så är skattesatsen rätt ovidkommande för utfallet efter skatt - det enda som är av betydelse är ju då nominella räntan vs nominella prisökningen.
2016-02-29 19:32 # 26
Truthseeker
Skyking:
Citat:
Som jag tycker det ser ut så verkar det vara klargjort att endast insättningas som överskrider 100kEUR inte omfattas av garantin.

KÄLLA PÅ DET!!

Så är det säkert så att det inte sägs i denna insättningsgaranti, NÄR pengarna skall utbetalas!
Hur kul är det att först bli av med sin fordran på banken som konkat. För att sedan vänta 8 månader för att få en del utbetald??
Allt medan brinnande hyperinflation äter upp allt av värde på nämnda bankfordran.
2016-03-01 06:35 # 27
Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Truthseeker
Skyking:
Citat:
Som jag tycker det ser ut så verkar det vara klargjort att endast insättningas som överskrider 100kEUR inte omfattas av garantin.

KÄLLA PÅ DET!!

Så är det säkert så att det inte sägs i denna insättningsgaranti, NÄR pengarna skall utbetalas!
Hur kul är det att först bli av med sin fordran på banken som konkat. För att sedan vänta 8 månader för att få en del utbetald??
Allt medan brinnande hyperinflation äter upp allt av värde på nämnda bankfordran.


Källa? Lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Varsågod.

Och jo det framgår där också, 20 arbetsdagar...

För övrigt, utgår du från att man sitter med över 100kEUR på bankkontot? Och har allt detta på en och samma bank?
2016-03-01 19:03 # 28
Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.
2016-03-01 19:20 # 29
Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.


Jo det stämmer väl delvis om man uttrycker sig försiktigt.

Fonden som skall täcka "bankgarantin" utgör någonstans 25-27 miljarder.

Svenskarnas samlade sparande utgör sisådär 15.000-17.000 miljarder mellanskillnaden får då skattebetalarna subventionera bankerna med vid en krasch.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna. Kanske någon annan gör det?
2016-03-01 20:26 # 30
Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.


Jo det stämmer väl delvis om man uttrycker sig försiktigt.

Fonden som skall täcka "bankgarantin" utgör någonstans 25-27 miljarder.

Svenskarnas samlade sparande utgör sisådär 15.000-17.000 miljarder mellanskillnaden får då skattebetalarna subventionera bankerna med vid en krasch.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna. Kanske någon annan gör det?


Några 15 biljoner är det inte frågan om iaf. Penningmängden M1 är ju bara 1.5 biljoner, och en del av dessa kan antas inte omfattas av insättningsgarantin.
2016-03-01 22:47 # 31
Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.


Jo det stämmer väl delvis om man uttrycker sig försiktigt.

Fonden som skall täcka "bankgarantin" utgör någonstans 25-27 miljarder.

Svenskarnas samlade sparande utgör sisådär 15.000-17.000 miljarder mellanskillnaden får då skattebetalarna subventionera bankerna med vid en krasch.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna. Kanske någon annan gör det?


Några 15 biljoner är det inte frågan om iaf. Penningmängden M1 är ju bara 1.5 biljoner, och en del av dessa kan antas inte omfattas av insättningsgarantin.


Nja det blev en nolla för mycket där 1500-1700 miljarder skal det vara.
Senast ändrad av Hedge; 2016-03-01 22:48
2016-03-02 06:02 # 32
Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.


Jo det stämmer väl delvis om man uttrycker sig försiktigt.

Fonden som skall täcka "bankgarantin" utgör någonstans 25-27 miljarder.

Svenskarnas samlade sparande utgör sisådär 15.000-17.000 miljarder mellanskillnaden får då skattebetalarna subventionera bankerna med vid en krasch.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna. Kanske någon annan gör det?


Några 15 biljoner är det inte frågan om iaf. Penningmängden M1 är ju bara 1.5 biljoner, och en del av dessa kan antas inte omfattas av insättningsgarantin.


Nja det blev en nolla för mycket där 1500-1700 miljarder skal det vara.


Det är nog mindre än så. Summan du nämner är ju totala insättningarna, man får väl nästan anta att någon har mer än 100kEUR (det verkar ju vara endel här som oroar sig för sina pengar utöver insättningsgarantin).

Någon kanske har en belagd siffra, men annars skulle jag gissa att den ligger närmare 1000mdr.

Dessutom om man skall göra en rimlig bedömning bör man även ta höjd för bail-in vilket kan minska bördan för staten.
2016-03-02 18:08 # 33
Truthseeker
Skyking:
Citat:
Källa? Lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Varsågod.

Och jo det framgår där också, 20 arbetsdagar...

Ingen länk? Bara antydning till en hel lag? Du gör det ju inte lätt att kontrollera dina påståenden. Varför?
https://lagen.nu/1995:1571

9 § Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar från det att
1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
2. institutet försätts i konkurs, eller
3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.


På ansökan av garantimyndigheten får Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, om det finns synnerliga skäl, förlänga tidsfristen med högst tio arbetsdagar.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett annat kreditinstitut. Lag (2011:829).

Ändringar/Förarbeten (2)
Ändrad: SFS 2007:1433, 2011:829

10 § Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.


Men jag ger läsarna HELA bilden eftersom du inte vill!
Som vi ser ställs ju såklart vissa villkor för att vi lurade bankkunder skall få våra fordringar ersatta! Det kommer naturligtvis inte ta 20 dagar från att jag står vid bankmaten o vill få mina pengar till att finansinspektionen meddelar beslut och så vidare, till att jag slutligen får mina pengar i HANDEN. Detta dessutom i ett land som samtidigt är mer eller mindre i ett laglöst tillstånd.
Vill bara med detta inlägg visa på hur Banktrollet Skyking arbetar. Ignorerar dem annars.
2016-03-02 19:02 # 34
Chefen
Truthseeker.Kasta inte pärlor till svinen.Dom vänder sig om och trampar ner pärlorna.
2016-03-02 23:15 # 35
Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Hedge
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Mats
Precis så Flavian. Iom insättargarantin så subventionerar stat/skattebetalare bankernas vinster.

Subventionerar? Hur menar ni nu?

Insättningsgarantin bekostas av bankerna själva i form av en årlig avgift till riksgälden.
Staten agerar helt enkelt "försäkringsbolag" åt bankerna, och tar ut en försäkringspremie för detta.


Jo det stämmer väl delvis om man uttrycker sig försiktigt.

Fonden som skall täcka "bankgarantin" utgör någonstans 25-27 miljarder.

Svenskarnas samlade sparande utgör sisådär 15.000-17.000 miljarder mellanskillnaden får då skattebetalarna subventionera bankerna med vid en krasch.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna. Kanske någon annan gör det?


Några 15 biljoner är det inte frågan om iaf. Penningmängden M1 är ju bara 1.5 biljoner, och en del av dessa kan antas inte omfattas av insättningsgarantin.


Nja det blev en nolla för mycket där 1500-1700 miljarder skal det vara.


Det är nog mindre än så. Summan du nämner är ju totala insättningarna, man får väl nästan anta att någon har mer än 100kEUR (det verkar ju vara endel här som oroar sig för sina pengar utöver insättningsgarantin).

Någon kanske har en belagd siffra, men annars skulle jag gissa att den ligger närmare 1000mdr.

Dessutom om man skall göra en rimlig bedömning bör man även ta höjd för bail-in vilket kan minska bördan för staten.


Sedan är ju tanken att insättningsgarantin ska agera skydd om en enskild bank kursar, så fonden behöver bara kunna täcka upp för någon/några enstaka kursade banker per sekel.
Insättningsgarantin verkar dimensionerad att klara av detta utan att det ska behöva drabba skattebetalarna.

Om alla banker kursar samtidigt så talar vi global finanskollaps, och det är något helt annat. Insättningsgarantin är inte speciellt relevant i det scenariot, eftersom vi då har saker som hyperinflation, super-QE, kraftiga haircuts/engångsskatter och bail-ins på halsen. Dessa kringgår insättningsgarantin.
Senast ändrad av Nikon; 2016-03-02 23:16
2016-03-03 15:46 # 36
Skyking
Citat:
Ursprungligen postat av Chefen
Truthseeker.Kasta inte pärlor till svinen.Dom vänder sig om och trampar ner pärlorna.


Vad menar du med kasta pärlor till svin? Att på uppmaning lämna källa till någon som beklagar sig över att jag refererar till en hel låg (bestående av ett tiotal paragrafer), att jag inte ger än länk han kan klicka på. I nästa andetag insinuerar han att jag försöker undanhålla hela sanningen varpå han plockar ut en liten del av det jag refererar till och menar väl att han ger hela sanningen. Är det det du kallar kasta pärlor till svin?


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt