Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Vanliga frågor

Om Liberty Silver 

Fråga: När grundandes företaget?

Svar: Aktiebolaget grundades 2002 men ändrade verksamhet till ädelmetallhandel och namn till Liberty Silver AB år 2008.

Fråga: Finns det någon fysisk butik att handla i?

Svar: Nej. Efter noggrant övervägande har vi valt att specialisera oss på handel via internet. Detta ger fördelar i form av lägre kostnader som i slutänden gynnar kunderna i form av lägre priser. Kontakta oss om ni önskar lägga en större order och vi kan diskutera hur en leverans kan se ut.  

Fråga: Var är Liberty Silver beläget?

Svar: Vi är registrerade i Stockholm. Adressen för brev och dokument ej innehållandes ädelmetall är Liberty Silver AB, Box 30082, 104 25 Stockholm. Adressen för försändelser innehållandes ädelmetall är Liberty Silver AB, Box 90184, 120 22 Stockholm.

Fråga: Hur kan jag lita på att Liberty Silver verkligen levererar mina beställda produkter?

Svar: Liberty Silver har tusentals nöjda kunder, och åtnjuter följaktligen ett gott renommé. Sök gärna på oss på internet. Verksamheten drivs på både affärsmässig och ideologisk basis där grundaren och styrelseordföranden Torgny Persson är nationalekonom och förespråkar ädelmetall som pengar. Verksamheten är lönsam och företaget växer kraftfullt. Alla steg i orderprocessen kan följas av kunden. Alla försändelser skickas med försäkrade och spårbara försändelser (med undantag av brev som är valbart som leveranssätt för ordrar under 1 000 kr för att hålla nere kostnaden).

Fråga: Varför skall jag köpa från just Liberty Silver?

Svar:
- Låga priser jämfört med konkurrenterna.
- Företaget grundades och drivs av personer med kunskap om ädelmetall och som förespråkar ädelmetall som pengar.
- Du kan lägga såväl köpordrar som säljordrar dygnet runt.
- Du kan följa handläggningen av din order och får e-post med bekräftelse när vi mottagit betalning och när vi har skickat produkterna.
- Du kan återsälja produkter till oss med låg spread mellan köp- och säljpris.

 

Produktfrågor

Fråga: Hur kan jag veta att produkterna verkligen innehåller ädelmetall?

Svar: Liberty Silver använder sig endast av välrenommerade tillverkare och underleverantörer. Tillverkaren garanterar äktheten genom präglingen på tackan/myntet som vanligtvis anger vikt och renhet. Liberty Silver garanterar självklart också renheten. Det går också att testa ädelmetall med hjälp av exempelvis probersyra.

Fråga: Medföljer äkthetscertifikat?

Svar: Stämplingen är tillverkarens garanti för att produkten innehåller ädelmetall efter angiven vikt och renhet. Vissa guldtackor (exempelvis PAMP Suisse och Valcambi) är inlaminerade i en plastförpackning som också utgör tackans certifikat. För de flesta andra produkter (exempelvis guldmynt och silverprodukter) medföljer inget papperscertifikat.

Fråga: Vad betyder troy ounce?

Svar: Troy ounce är en viktenhet som motsvarar 31,1 gram.

Fråga: Vad innebär finvikt?

Svar: Finvikt är myntets vikt i den aktuella ädelmetallen. Exempelvis har Krugerrands en finvikt på 31,1 gram guld (en troy ounce) medan totalvikten för myntet är 33,93 gram. Renheten för myntet är således 22K (91,67 %).

Fråga: Hur mäts karat?

Svar: 24K är den renaste angivelsen och motsvarar rent guld. 24K motsvarar 99,9 % eller högre renhet uttryckt i procent. För lägre renheter divideras karathalten med 24 för att få fram renheten procentuellt. 18K motsvarar således en renhet på 75 % (18/24 = 0,75).

Fråga: Varför är somliga silvermynt dyrare än andra?

Svar: Vissa mynt som exempelvis Silver Eagles och Silver Maples är statligt präglade av officiella statliga myntverk. Den högre kostnaden beror dels på att staten adderar seigniorage, och dels på att de statliga myntpräglarna sannolikt inte är lika effektiva som privata präglare. 

Fråga: Är mynten som Liberty Silver saluför lagligt betalningsmedel?

Svar: Detta skiljer sig åt. Om ett mynt är lagligt betalningsmedel står detta angivet under produktinformationen för det myntet. Ur investeringssynpunkt spelar det mindre roll huruvida mynten är lagligt betalningsmedel, eftersom att det nominella värdet oftast understiger det faktiska metallvärdet.  

 

Allmänna frågor

Fråga: Vilken ädelmetall har störst potential framöver?

Svar: Liberty Silver saluförde ursprungligen endast silver. Silver är ur ett flertal perspektiv undervärderat mot guld. Utbudet av tillgängligt silver ovan jord är knapphändigt och det råder tidvis brist på fysiskt silver. Pappersmarknaden (terminsmarknaden) för silver har manipulerats under lång tid, och fysiskt silver är till följd av detta undervärderat, jämfört med vad värdet skulle ha varit på en marknad där priset baserats på utbud och efterfrågan.

Fråga: Bör jag köpa mynt eller tackor?

Svar: Detta är i stort en fråga om smak men vi förordar generellt mynt framför tackor eftersom:
- Mynt är lämpligare i ett scenario där ädelmetall återkommer som betalnings-/bytesmedel
- Små enheter som mynt ofta antar en högre premie än stora enheter i tider av metallbrist.
- Mynt går att avyttra eller konsumera med några i taget.
- Spreaden oftast är lägre på mynt än tackor
- Mynt är gångbara världen över med god andrahandsmarknad

Fråga: Vad betyder engelskans "bullion"?

Svar: Bullion betyder investeringsmetall. Värdet för investeringsmetall baseras på metallvärdet till skillnad från exempelvis samlarmynt eller numismatiska mynt. Begreppet inkluderar både tackor och mynt. 

Fråga: Vad innebär spotpris?

Svar: Spotpriset är det pris som sätts genom handeln av ädelmetallterminer på råvarubörserna. Spotpriset kallas ibland även för världsmarknadspriset. 

Fråga: Vad innebär premier/prispremier?

Svar: De ädelmetallpriser som sätts på spotmarknaden motsvarar inte priserna för fysiska investeringsprodukter. Skillnaden mellan försäljningspriset på ädelmetallprodukten och spotpriset kallas för prispremie. Läs mer om prispremier för ädelmetall här.  

Fråga: Vad innebär ”spread”?

Svar: Spreaden mäter gapet mellan köp- och säljpris. Spreaden är således det procentuella gapet mellan köp- och säljpris. 

Fråga: Rapporteras mina köp eller försäljningar till Skatteverket?

Svar: Nej, det finns ingen generell rapporteringsskyldighet för oss till Skatteverket. Det är kundens eget ansvar att ta upp redovisningspliktiga transaktioner. 

 

Att köpa från Liberty Silver

Fråga: Hur går jag tillväga för att köpa produkter från Liberty Silver?

Svar: Följ gärna denna guide steg för steg. Sammanfattningsvis lägger du din order, betalar för produkterna och mottar leverans. Du kan följa hela förloppet från beställning till mottagen betalning till att vi har skickat dina produkter. 

Fråga: Måste jag skapa ett konto hos er för att beställa?

Svar: Nej, du behöver inget konto för att kunna beställa. Om du beställer utan att vara inloggad fyller du i dina leveransuppgifter i kassan i samband med beställningen. Fördelen med att skapa ett konto är att du kan ha översikt över alla dina köp- och säljordrar.

Fråga: Tillkommer några andra avgifter?

Svar: Nej, endast frakt tillkommer utöver produktpriset. Försäkrings- och administrationskostnader ingår i priset. 

Fråga: Jag är missnöjd med utseendet på min produkt. Kan jag få denna utbytt?

Svar: Detta beror på. Vänligen notera att de flesta saluhållna produkterna är investeringsprodukter. Dessa har vanligtvis små defekter som repor eller liknande. Nya investeringsprodukter (såsom nypräglade Silver Eagles och Silver Maples) som skall vara i nyskick kan bytas ut om skicket är sämre än normalt. Begagnade produkter eller produkter som omsatts flera gånger (exempelvis Krugerrands) säljs i ett skick som vi i normala fall ger fullt pris för vid försäljning till oss (vilket innebär att vikten inte avviker nämnvärt). Osedvanligt skadade eller slitna produkter kan undantagsfall bytas ut. Kontakta oss i detta fall.

Fråga: Hur lång är leveranstiden?

Svar: Den indikativa leveranstiden står noterad i anslutning till produktpresentationen. Leveranstiden för en order innehållandes ett flertal produkter står noterad i kassan och på orderbekräftelsen.

Fråga: Säljer ni produkter som inte finns i lager?

Svar: Ja, det förekommer. Vi säkerställer dock alltid att produkterna är beställda av oss eller beställningsbara från våra underleverantörer eftersom vi endast har för avsikt att saluföra fysiskt existerande ädelmetall.

Fråga: Hur skall jag förvara mina produkter?

Svar: Det är upp till kunden hur förvaringen av produkterna sker. Vissa väljer att förvara i bankfack medan andra väljer att förvara produkterna efter eget tycke. Diskutera gärna denna typ av frågor på Liberty Silver Forum och se vad andra föreslår.

Fråga: Finns det några gränser för hur mycket jag måste eller kan köpa?

Svar: Nej, hos oss är du välkommen oavsett orderstorlek.

Fråga: Kan jag ångra en beställning?

Svar: Vid handel med ädelmetall föreligger ingen ångerrätt. Distansavtalslagen (SFS 2005:59) stadgar att ångerrätten inte gäller "finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen". För andra varor än ädelmetall föreligger normal ångerrätt i enlighet med Distansavtalslagen (2005:59). Kunden kan däremot alltid sälja tillbaka ädelmetall till Liberty Silver.

Fråga: Vad innebär texten "ML (1994:200) kap 9a angående VMB är tillämplig på denna försäljning"?

Svar: VMB står för vinstmarginalbeskattning som är ett särskilt sätt att redovisa moms på. På produkterna som säljs med VMB särredovisas inte momsen. Liberty Silver betalar istället 25 % moms på mellanskillnaden mellan sitt inköps- och försäljningspris.

 

Betalning

Fråga: När måste jag betala för min beställning?

Svar. Ditt betalningsuppdrag måste genomföras senast bankdagen efter din beställning. Om du beställer på en fredag måste du således utföra betalningen senast på den efterföljande måndagen.

Fråga: Vad händer om priset för min beställda ädelmetall rör sig fram tills dess att leverans sker?

Svar: Priset är inlåst vid beställningstillfället. Det tillkommer aldrig några kostnader i efterhand för dig som kund. 

Fråga: Vad händer om jag inte betalar för min beställning?

Svar: En administrationsavgift plus en avgift för eventuell negativ marknadsutveckling till nackdel för Liberty Silver faktureras.

 

Frakt

Fråga: Hur skickas produkterna?

Svar: Alla försändelser med värde över 1 000 kr skickas med försäkrad försändelse vilket vanligtvis innebär rekommenderat brev eller värdeförsändelse. Alla sådana försändelser är försäkrade och spårbara. 

Fråga: Är försändelserna försäkrade?

Svar: Ja, alla försändelser över 1 000 kr samt under 1 000 kr om kunden valt "Rekommenderat brev/Värdepost/Kurir" är försäkrade. Liberty Silver står risken för försändelsen tills dess att spårningsinformationen i postens leveranssystem indikerar att försändelsen har hämtats ut av kunden. För försändelser under 1 000 kr är det valbart för kunden att varorna skickas som antingen brev eller rekommenderat brev. Vanliga brevförsändelser är inte försäkrade.

Fråga: Hur mycket kostar frakten?

Svar: Fraktkostnaden beror på vikten samt värdet av de beställda produkterna. Du kan alltid se fraktkostnaden innan du beställer genom att lägga de önskade produkterna i varukorgen och gå till kassan. En översikt för fraktkostnaderna finner du här

Fråga: Hur aviseras försändelserna?

Svar: Försändelserna e-postaviseras normalt först till den e-postadress som är registrerad med ditt konto eller som du angav i samband med beställningen. En fysisk avisering skickas ut som påminnelse efter cirka en vecka i det fall du inte har hämtat ut försändelsen.

Fråga: Hur lång tid har jag på mig att hämta ut försändelsen?

Svar: Om din försändelse har skickats med rekommenderat brev (och därmed har ett kolli-ID som börjar med "RR") har du 14 dagar på dig att hämta ut försändelsen från det att den har ankommit till uthämtningsstället. Om försändelsen är skickad som värdebrev (och därmed har ett kolli-ID som startar med "VV") har du en månad på dig att hämta ut försändelsen.

Fråga: Jag kommer inte kunna hämta ut min försändelse under utsatt tid. Går det att förlänga liggetiden på utlämningsstället?

Svar: Ja, det är möjligt att göra detta i vissa fall. Avgiften är 200 kr och betalas av kunden. Kontakta oss så utför vi ändringen.

 

Att sälja till Liberty Silver

Vanliga frågor kring försäljning av ädelmetall till Liberty Silver finner du här.