Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < Macflationen i guld och dollar
Macflationen i guld och dollar
2013-02-04 02:03 # 1
Flavian
Jag gjorde en liten observation.

Enligt det senaste Big Mac-index så kostar en Big Mac i USA nu 4,37 dollar. Enligt 2012 års Big Mac-index så kostade en Big Mac 4,20 dollar. Macflationen uppgår alltså till nästan exakt 4% i årstakt. Dock har under den senaste tolvmånadersperioden guldpriset räknat i dollar fallit nästan exakt 4,5%.

Detta betyder att för ett år sedan ett uns guld var värt 415,24 Big Mac, medan ett uns guld nu endast är värt 381,01 Big Mac.

"Värdet" på guld har alltså fallit ungefär 8,2% om man använder priset på Big mac som måttstock.

Är detta verkligen hållbart? Jag betvivlar det. Den historiska erfarenheten är ju att guld har en säker och stabil köpkraft över tiden, men under det senaste året har priset på Big Mac stigit räknat i guld. En Big Mac kostade för ett år sedan 2,41 tusendels uns guld, men nu kostar en Big Mac 2,62 tusendels uns guld.

Om priset på en Big Mac skall falla ned till 2,41 tusendels uns guld och priset på en Big Mac inte faller räknat i dollar så skulle detta betyda att guldpriset måste stiga till ungefär 1813 dollar per uns och då skulle guldpriset fortfarande ligga under toppnoteringarna räknat i dollar från 2011.

Således är det en mycket försiktig prognos att guldpriset kommer att överstiga 1800 dollar någon gång under innevarande år.

Jag vågar vara helt säker på att guldpriset fluktuerar betydligt mindre om man dividerar guldpriset med priset på en Big Mac och därefter räknar fram en växelkurs mellan guld och Big Mac.

1967 kostade en Big Mac 0,45 dollar och det officiella guldpriset uppgick till 35 dollar per uns. En Big Mac kostade då alltså hela 12,86 tusendels uns guld. Å andra sidan var guldmarknaden under Bretton-Woodseran strängt reglerad och av det skälet kan man ganska säkert påstå att guld hade behövt vara betydligt dyrare för att guldbrytningen skulle ha förblivit attraktiv. Ett alltför lågt guldpris medför ju med tiden underproduktion av guld och då kommer priset förr eller senare att skjuta i höjden.

Mycket riktigt exploderade guldpriset under 1970-talet när Bretton-Woods upplöstes. Icke desto mindre tycks det som om den historiska tendensen är att priset på en Big Mac över tiden faller räknat i guld, men under det senaste året har det stigit. Alltså bör guldpriset stiga ganska kraftigt inom en nära förestående framtid.

En annan intressant iakttagelse är att ett uns guld 1914 kostade £4,25, medan det 1968 kostade £16,22. 1914 kostade ett lösnummer av The Economist £0,035, medan det 1968 kostade £0,125. Priset på ett lösnummer av The Economist hade alltså stigit något långsammare än guldpriset. Idag kostar ett lösnummer av The Economist betydligt mindre räknat i guld än det gjorde 1968 och således också mindre än det gjorde 1914. Tendensen tycks alltså vara att konsumnetprisindex räknat i guld stadigt och sakta faller. För att kosta lika mycket som 1914 räknat i guld hade ett lösnummer av The Economist idag behövt kosta £8,77, men jag tror faktiskt att priset fortfarande ligger under £5. 1968 års pris räknat i guld skulle idag motsvara £8,11.

Som ni ser är Bank of England duktiga på att trycka pengar och inte för inte kallas Storbritanniens skämtvaluta inte Great British Peso - GBP - utan anledning.


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt