Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < Peak oil, energiproblem och dess inverkan på våran ekonomi.
Peak oil, energiproblem och dess inverkan på våran ekonomi.
2011-01-26 14:39 # 13
Goldtrader
Peak oil är ett problem, främst därför att det sannolikt kommer leda till dramtiskt ökade livsmedelpriser och även livsmedelbrist på sikt.

Detta leder till en upplösning och kanske sammanbrott av samhällsstrukturen, något som kommer ta olika lång tid i olika länder. Vad vi får se då, om det går så långt, kan man bara spekulera i t.ex. upplopp, plundring och laglöshet.

Vi kan även hamna i en situation med hyperinflation på grund av ökad montär bas och sjunkande produktion (ökande mängd pengar slåss för att köpa en sjunkande mängd varor), och då kan guld och silver vara "guld värt".
2011-01-26 14:47 # 14
Anonym
Jag ser det inte som att problemet är att oljan tar slut, utan att det finns så mycket kol kvar. Jag talar nu inte om oss, utan om kommande generationer, som kommer att få dras med en förgiftad värld. Och visst, vi får det också tufft efter peak oil, men jag tycker det är underordnat de stora framtida förgiftningskatastroferna. Men det blir väl ett nytt Darwinistiskt urval: överlevandet av de mest förgiftningståliga.

/GeCe
2011-01-26 14:56 # 15
Goldtrader
Jag tror iofs att föroreningsproblematiken är underordnad resursproblematiken, och utarmningen av ekosystemen (med deforestation, soil erosion och utfiskning som goda exempel).

Överutnyttjande av förnyelsebara naturresurser leder till sämre avkastningar och en allt brantare spiral utför.

Nedsmutsning i all ära, men mycket av den problematiken är övergående och/eller något man kan lösa, medan resursbehovet är ständigt ökande i takt med att befolkningen ökar, och det är mycket svårt att göra något åt, förutom "naturliga justeringar", d.v.s minskad population genom svält, sjukdomar och massdöd.

Inte så trevligt, men så går det för alla populationer som överetablerar sig och förstör resursbasen.
2011-01-26 15:45 # 16
Anonym
Själv ser jag största faran i avfallet vi lämnar efter oss.Titta bara på problemen runt gamla gruvorter med giftig slagg och metallhaltigt grundvatten.Och det var innan gruvdriften fått någon större omfattning, numera är den mångdubbelt större, vi gör av med oerhörda mängder metaller i onödan.
(t.ex.helt normalt att kassera halvnya tvättmaskiner för att ett metallbleck på ett par gram i programverket gått sönder).Problemet är också att vi har blivit så duktiga på att kapsla in avfallet, vilket invaggar oss i falsk säkerhet, allt kommer i omlopp så småningom, och problemen skjuts bara fram i tiden och förlängs.Och ett jättelikt problem är alla deponier där man gör sitt bästa för att täta dom och hålla innehållet avskilt från biosfären.Hjälper inte, allt kommer ut så småningom.För att inte tala om reningsverkens slamspridning på åkrarna, med nuvarande rekommenderade spridningstakt blir åkrarna otjänliga på några hundra år p.g.a. för höga metallkoncentrationer. Framtiden kommer inte att vara nådig i omdömet om vår generation.

/GeCe
2011-01-26 16:45 # 17
Anonym
Citat:
Ursprungligen postat av Goldtrader
Peak oil är ett problem, främst därför att det sannolikt kommer leda till dramtiskt ökade livsmedelpriser och även livsmedelbrist på sikt.

Detta leder till en upplösning och kanske sammanbrott av samhällsstrukturen, något som kommer ta olika lång tid i olika länder. Vad vi får se då, om det går så långt, kan man bara spekulera i t.ex. upplopp, plundring och laglöshet.

Vi kan även hamna i en situation med hyperinflation på grund av ökad montär bas och sjunkande produktion (ökande mängd pengar slåss för att köpa en sjunkande mängd varor), och då kan guld och silver vara "guld värt".


Ett visst sammanbrott av samhällstrukturen och ökad kriminalitet låter mycket troligt, och framförallt att det blir hyperinflation. Och jag tror, i motsats till många andra, att guld och silver blir till stor hjälp då.Däremot tror jag att det blir relativt lugnt med upplopp och plundringar, det ligger mindre i svenska kynnet än hos många andra folk. Hoppas jag.

/GeCe
2011-01-26 18:19 # 18
Guldgossen
Min syn på Peak Oil ligger i linje med Goldtraders. Problemet är alltså att vi mer eller mindre äter olja (modern matproduktion är extremt oljeberoende) och att jordens oljeproduktion står i begrepp att falla (inom några år bara) och när den gör det lär den västerländska civilisationen kollapsa. Min gissning är att det kan gå hisnande fort, säg inom ett decennium.

Sedan länge talar jag inte med min omgivning om Peak Oil. Ämnet tycks vara omöjligt att förmedla till de allra flesta och man riskerar till slut att ge intryck av att vara en tokstolle. Peak Oil och dess följder ÄR svåra att greppa. Det tog mig ca 2 år ( 2004-2006), och är anledningen till att jag började investera i ädelmetall.

Allt handlar om att förstå ENERGI. Glöm sol, vind och vatten, och väte och kärnkraft och biogas och fan och hans moster. Inget kan ersätta oljan och bibehålla vår matproduktion. Kanske är det hela så svårt att ta till sig för att slutsatsen är så hemsk.
2011-01-26 19:55 # 19
Guldgossen
Hade jag öppnat ögonen så hade jag sett att det fanns en sida till med inlägg...

KH, m.fl. verkar ju göra samma poänger som jag. Kul att det finns lite Peak Oil folk här.
2011-01-27 07:44 # 20
Anonym
Guldgossen

Jag håller med dig helt och hållet. Jag fick upp ögonen för Peak Oil år 2004, och har studerat frågan ingående. Min slutsats, var att det skulle leda till en global ekonomisk kollaps. Därför började jag också investera i guld och silver.

Läget just nu, är följande: Enligt IEA (OECD ländernas energiorgan) rapport i november 2010 har produktionstoppen (Peak Oil) för konventionell olja inträffat år 2006. Och det är så officiellt man kan komma.

Sommaren 2010 kom en rapport från den amerikanska militären, som förutsåg att det från år 2012 inte längre finns någon extra kapacitet i oljeproduktionen som kan överträffa efterfrågan. Och år 2015 saknas mer än tio procent olja mot efterfrågan. Amerikanska militären är världens största oljekonsument, och förfogar över världens största underrättelseapparat, varför man lugnt kan utgå från att de har rätt.

Vi har alltså kanske bara ett eller ett par år kvar innan Peak Oil blir allmänt känt och första sides stoff i media. Detta kan förorsaka panik på de finansiella marknaderna med utförsäljningar av aktier mm. Samtidigt kan förhoppningsvis guld och silver priserna komma att stiga kraftigt.

En annan följd av Peak Oil förutom ekonomisk kollaps och livsmedelsbrist, är att ekonomisk tillväxt inte längre blir möjlig. Ekonomisk tillväxt kräver ökad tillgång på energi.

Har man inte ekonomisk tillväxt, kan man inte heller längre låna pengar av en framtida tillväxt som inte finns. Det vill säga, det blir i princip omöjligt att erhålla lån i framtiden, och nuvarande skulder kan inte heller betalas och där börjar vi vara redan nu med stora obetalbara skulder som förorsakat den globala skuldkris som vi nu befinner oss i.

Det innebär också slutet för de västliga social/välfärdsstaterna, samt för våra generösa pensionssystem. Ifall vi får några pensioner över huvud taget, så lär det bli små pensioner som det blir omöjligt att leva på med dagens standard. Vi har exemplet Rumänien, där vi idag har minimi pensioner på ca 100 EURO/månad.

Läget är ännu allvarligare för oljeimporterande länder som Sverige. De oljeexporterande länderna förbrukar själv en allt större del av produktionen, varför bristen på olja kommer mycket snabbare för importländerna. Det kan bli katastrofalt snabbt. Jag kan lätt tänka mig att exempelvis Ryssland slutar exportera olja, för att bevara den för sig själv inom inte alltför lång tid framöver.

Det finns heller inga kända alternativa energikällor som till närmelsevis kan ersätta olja främst som fordonsdrivmedel. Bio drivmedel kan bara ersätta en bråkdel, och de har väldigt dålig EROI. Det vill säga man får ut väldigt lite energi i förhållande till input för att framställa dem. Vad gäller etanol är EROI ofta negativt.

Vad vi har att se fram emot är alltså en relativt närtida global ekonomisk kollaps samt livsmedelsbrist med där på följande kraftig global befolkningsminskning. Hunger kravallerna har redan börjat.

Det enda som kan rädda situationen är någon helt ny okänd energikälla, men termodynamikens lagar talar emot det.

KH
2011-01-27 07:58 # 21
Anonym
PS.
Enligt tillgängliga uppgifter har tillgången på exportolja minskat hittills med sex procent sedan år 2005, och oljepriserna stiger också, vilket ni kanske märkt på bensinpriserna just nu.
DS.

KH
2011-01-27 11:04 # 22
Anonym
Har inte studerat PO-frågan speciellt mycket, ser att ni är betydligt mer insatta. Men några undringar: vad jag förstår har Sverige i stort sett halverat sin oljeförbrukning sen toppen på 80-talet, vilket även borde kunna ske i USA när priserna kommer att höjas, som det är nu kostar bensinen bara hälften av vad vi betalar. Nya generationer snåldieslar är på väg. Vid en global ekonomisk krasch kan man kanske tänka sig att världens största oljeförbrukare, den amerikanska armén, får ställa in verksamheten. Kraschen för även med sig kraftigt minskad köpkraft och därav minskad tillverkning och färre transporter, och det är nog det som ger den största minskningen. Kort sagt, allting saktar in rejält. Så i stort sett tycker jag det verkar rimligt att oljeförbrukningen kan halveras utan katastrof. Och då blir PO-verkningarna inte så plötsliga och slår så hårt som många forumpostare förespråkar. Sen finns också möjligheten att tillverka syntetiskt bränsle av kol, det finns enorma fyndigheter av lågvärdigt kol, oljeskiffer, oljesand. Och de kommer tyvärr att utnyttjas trots lågt EROI, med en enorm global miljöförstöring. Det här scenariot förutsätter en ekonomisk krasch, som kommer innan oljebristen blir akut, men den tror jag är garanterad. Däremot blir det värre följder av PO om det inte blir en ekomomisk krasch innan. Då med följd att det kraschar av den orsaken. Det är som jag föreställer mig det hela.

/GeCe
2011-01-27 11:52 # 23
Anonym
CeGe
Det är inte så gott om kol som man kan tro, framförallt av högvärdigt kol. Peak kol kanske ligger några få decennier framåt.

Vad gäller framställning av drivmedel ur kol mm, så är det mycket dyrbart, och det går inte att tillverka sådana mängder så att det kan ersätta mycket av oljan.

En ekonomisk depression skulle kunna minska oljeförbrukningen, vilket också skett i viss mån under den pågående krisen. Men en halvering är otänkbar utan en samhällskollaps. Ifall oljepriset skulle sjunka pg a ekonomisk depression skulle också oljeutvinningen minska pg a att man har bara den dyrbara utvinningen kvar. Se katastrofen i Gulfen. Varför tror ni att man söker efter olja på sådana djup och med sådana dyrbara metoder?

Hur man än vrider och vänder på saken, så har vi en katastrof framför oss, men den kanske kan dra ut lite på tiden några år eventuellt. Det är svårt att förutse exakt förlopp.

Jag tror att vi går in i en depression förvärrad av oljebristen, som gör att den pågår vår livstid.

Det är upp till var och en att förbereda sig, och bl a skala ned sin livsstil mm. Regeringen gör inget, trots att de fått information från ASPO. De sticker huvudet i sanden och tänker bara till nästa val.


KH
2011-01-27 17:22 # 24
Anonym
Det finns ett värsta scenario, som jag helst inte vill tänka på. Och det är ett världskrig om de kvarvarande oljeresurserna, och då är det GAME OVER för vår nuvarande civilisation.


USA har positionerat sig militärt i Mellersta Östern för att få kontroll över världens största oljereserver. Anfallet och ockupationerna av Afghanistan och Irak hör till den bilden. Samtidigt manövrerar Ryssland och Kina samt deras förbundna på sitt sätt genom bilaterala avtal, och från Kinas sida genom att binda upp alla tillgängliga resurser de kan komma över världen runt.

Det är ett farligt spel som pågår, och ifall exempelvis Iran skulle bli attackerat av USA och Israel, då kan helvetet bryta lös. Ifall Iran blir attackerat, då kommer de förmodligen att spärra Hormuz sundet där en stor del av oljeleveranserna till väst går. Då kan vi få en omedelbar bristsituation på olja.

Det finns också en del bedömare, som anser att vi på grund av Peak Oil går mot en snar kollaps av den industrialiserade civilisationen. Och inte så få håller på för fullt att personligen förbereda sig för den kollapsen.
Även ifall jag inte är säker på vad som kommer att hända, så finns det en god regel, som säger FÖRBERED DIG FÖR DET VÄRSTA OCH HOPPAS ATT DET INTE HÄNDER. En del av de förberedelserna, är att säkra sina besparingar genom guld och silver. Andra förberedelser kan vara att skaffa en bostad på landet där man är oberoende av elström långa perioder, ha förråd, vapen mm.

KH


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt