Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Silver < Normalt cirkulerande lagligt betalningsmedel
Normalt cirkulerande lagligt betalningsmedel
2011-09-19 14:42 # 1
Liberty Silver / Torgny Persson
Moderator
Som många andra skulle undertecknad vilja hitta möjlighet att saluföra bullionmynt utan moms. Detta har tidigare diskuterats bland annat i denna tråd men jag skapar nu en ny tråd för ändamålet då jag beaktar om vi skall skicka in en ny fråga (frågor) till skatterättsnämnden i ämnet.

Se denna artikel för bakgrundsinformation.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning

Citat:
Skatterättsnämnden nämner först att skatteplikt i mervärdesskattedirektivet enligt fast praxis i EU-domstolen skall tolkas restriktivt. Därefter anför nämnden att det "inte anses framgå att de med ansökan avsedda mynten - som är tänkt att omsättas i investeringssyfte - normalt kommer att användas som lagligt betalningsmedel i den mening som avses i nämnda bestämmelser. Omsättning av mynten omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt."


Efter det att artikeln som jag länkade till ovan skrevs, överklagades Skatterättsnämndens svar till regeringsrätten. Prövningstillstånd gavs och domen föll enligt följande i målnummer: 4788-10:

Citat:
Regeringsrätten gör samma bedömning som skatterättsnämnden


Tyvärr saknar såväl förhandsbeskedet som domen i regeringsrätten diskussion eller analys. Sedan domen har bullionmynt av typ amerikansk Silver Eagles blivit lagligt betalningsmedel till det fulla metallvärdet i den amerikanska staten Utah. Se artikel här. Se lagen här. Silver Eagles är ett exempel på ett bullionmynt som regeringsrätten fastslog skulle vara momsbelagda eftersom det nominella värdet understiger metallvärdet och eftersom de normalt inte cirkulerar som lagligt betalningsmedel. I och med att Utah därefter har lagstiftat om att mynten ej beskattas med kapitalvinstbeskattning och likställs med lagligt betalningsmedel i övrigt cirkulerar de numera ”mer normalt” som lagligt betalningsmedel. Frågan är om detta skulle kunna förändra regeringsrättens bedömning vid en ny prövning.

Jag mottar gärna bakgrundsinformation som kan vara till nytta vid en eventuell ny prövning. Finns det exempelvis några artiklar som belyser huruvida Silver Eagles cirkulerar i större utsträckning som lagligt betalningsmedel efter det att lagen tillkommit?
Senast ändrad av Liberty Silver / Torgny Persson; 2011-09-19 14:43
2011-09-19 14:57 # 2
billion
Bara en rent praktisk synpunkt. Inte speciellt ny men vill ändå trycka på den. Det är fullt logiskt att behandla Eagles precis som andra pengar.

Om man planerar att flytta eller resa till USA så kan man(borde kunna) växla SEK mot Silver Eagles(el. Gold Eagles) för att ta med sig på resan. Detta borde kunna göras på precis samma sätt som man växlar till USD. Det finns ju ingen skillnad. Både Eagles och USD är gångbara pengar i USA(Utah och fler stater kommer troligen snart). Det är för många ett säkrare alternativ än att ha pengarna på ett bankkonto i dessa orostider. Personligen har jag dessutom varit med om att uttagskort slutat fungera med allt vad det innebär när man befinner sig i ett annat land. Ett fenomen som troligen kommer öka framöver. I sådana lägen hade det suttit fint med några Eagles i fickan.

Ur det här perspektivet är det ju helt bisarrt att betala moms på de pengar man vill använda i USA. Kan SKV verkligen välja vilka pengar som är lagliga? Borde de inte se till vilka pengar SOM FAKTISKT ÄR LAGLIGA och som man av praktiska skäl kan föredra?

Vet inte om det var till någon hjälp men jag fick i varje fall skriva av mig. :)
Senast ändrad av billion; 2011-09-19 14:59
2011-09-19 15:48 # 3
Liberty Silver / Torgny Persson
Moderator
Ett annat aktuellt betalningsmedel som varit uppe till diskussion på forumet är den i staten Kelantan I Malaysia använda Silver Dirhamen. Silver Dirhams (och Gold Dinars).

Från annan tråd:
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Robban
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson

De används inte som "lagligt betalningsmedel" (eng: legal tender) eftersom de inte är godkända av centralbanken (lagen) som lagligt betalningsmedel. De används förvisso som normalt betalningsmedel men inte lagligt betalningsmedel. Däremot är det vad jag förstår lagligt att använda dem som betalningsmedel men det är en annan femma.

Jag undersökte detta för mer än ett år sedan men det skulle vara intressant att skicka in en ny fråga om förhandsbesked till skatterättsnämnden vad gäller dessa mynt specifikt.

Se analys kring momssituationen på investeringssilver i EU nedan
http://www.libertysilver.se/kc/article?id=53


De som arbetar för regeringen i Kelantan har rätt att ta ut 25% av sin lön i Silver Dirham om de vill. Det står även "Government of Kelantan" på de statligt utgivna mynten.

Hur kan man säga att mynten är lagliga att använda som betalningsmedel men de är inte lagliga betalningsmedel?

Lite begreppsförvirring här.
Oftast när man i Sverige använder begreppet "lagligt", så menar man att "polisen kommer inte och tar en om man gör det".
Men i detta fall så betyder "lagligt betalningsmedel" samma sak som "rättighet att använda som betalningsmedel". Dvs Sveriges medborgare har en laglig rätt att använda betalningsmedlet "kronor" för att betala exempelvis vår skatt till staten. Staten kan inte vägra att ta emot kronor som betalning.
Lagen förbjuder oss inte på något sätt att använda Dinarer, Rands, Eagles, eller Libertysilver som betalningsmedel i Sverige, men betalningsmottagaren har rätt att vägra att acceptera sådant som betalning.

Citat:
Som skattemyndigheten har formulerat lagen gör man alltså inget lagbrott om man inte betalar moms för dessa mynt? I tidigare fall har de hänvisat till "som inte används normalt" när ni har sagt att de är lagliga betalningsmedel. Men detta kan de inte hävda längre.


Omöjligt att säga... De kan hävda att dessa mynt inte är lagligt betalningsmedel (vilket är helt riktigt). De kan kanske också hävda att de kanske används som investeringsobjekt/samlarobjekt/souvenirer i större utsträckning än de används som betalningsmedel? Men det argumentet vore väldigt svagt.

Vad som hade behövts vore ett silvermynt som är både lagligt betalningsmedel, och som verkligen används som betalningsmedel. Då börjar det bli ont om ursäkter för skattemyndigheten.

Fast det allra bästa vore om skattemyndigheten accepterar att dessa mynt faktiskt används som betalningsmedel, och därmed är momsfria, trots att de inte är lagligt betalningsmedel.
Då hade vi både sluppit momsen, och samtidigt sluppit problem med att de Svenska bankerna förbjuder förvaring av "lagligt betalningsmedel" i bankfack. Men en sådan utopi kan man ju bara drömma om.


Precis, bra sammanfattat. Du har alltid rätt att betala en skuld till staten med lagligt betalningsmedel. Lagligt betalningsmedel som begrepp har inget att göra med "laglighet" eller "olaglighet" i sig. Liberty Silver mynt är exempelvis inte lagligt betalningsmedel men det är fullt tillåtet (lagligt) att äga dem och använda dem i transaktioner om så önskas.

Om jag inte minns fel har IMF förbjudit alla medlemsländer att använda ädelmetall i sin cirkulerande valuta förutom i bullionmynt. Jag hittar inte någon referens på detta vid en snabbsökning men om någon bekräfta detta vore det bra.

Oavsett håller jag med om att det vore intressant att pröva det hela genom att författa en fråga till skatterättsnämnden. Skall försöka ta mig tid till detta inom kort. Om någon insatt person med bra juridiskt språk vill hjälpa till är det förstås välkommet. Hör av er i så fall.


Den malaysiska centralbanken har dock uttalat sig om detta och påpekat att endast Ringit är lagligt betalningsmedel men att det är lagligt att använda Gold Dinar och Silver Dirham som betalnings- och bytesmedel. Se denna länk. Därför tror jag inte grundförutsättningen om att Silver Dirham skall vara lagligt betalningsmedel uppfylls varför det knappast är värt att fråga skatterättsnämnden om detta.
Senast ändrad av Liberty Silver / Torgny Persson; 2011-09-19 15:51
2011-09-19 19:33 # 4
Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Sedan domen har bullionmynt av typ amerikansk Silver Eagles blivit lagligt betalningsmedel till det fulla metallvärdet i den amerikanska staten Utah. Se artikel här. Se lagen här.


Men... Är inte den där nya lagen från Utah lite väl märklig?
Som jag uppfattat det så är själva definitionen på begreppet "legal tender" att man har rätt att använda betalningsmedlet i fråga vid betalning av skatteskuld till staten?
Hur kan Utah säga att dessa mynt har status "legal tender", och samtidigt vägra att ta emot dom som betalning av skatteskuld?
Kan man verkligen säga att mynten har status "legal tender" när Utah själva fortfarande reserverar rätten att vägra ta emot dom vid betalning av skatteskuld?

Jag ser inte vad skillnaden är mellan Utah och Kelantan. I båda staterna får man om man vill använda mynten som betalningsmedel (Inget märkvärdigt med det... Det får man väl göra i Sverige också). Men i båda fallen har alla rätt att vägra acceptera dem som betalningsmedel...
Senast ändrad av Nikon; 2011-09-19 19:33
2011-09-19 23:04 # 5
Skrumpelnubb
Detta kanske kan vara av intresse?

"The United States Constitution declares, in Article I, Section 10, "No State shall... make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts".... "

Läs mer här.
2011-09-19 23:07 # 6
Liberty Silver / Torgny Persson
Moderator
Citat:
Hur kan Utah säga att dessa mynt har status "legal tender", och samtidigt vägra att ta emot dom som betalning av skatteskuld?


Kan staten vägra ta emot som betalning av skatteskuld? Det står "This bill does not compel a person to tender or accept gold and silver coin". Inkluderas staten i denna skrivelse eller åsyftas endast privatpersoner och företag? Privatpersoner är väl egentligen aldrig tvingade att betala eller acceptera med en viss typ av betalningsmedel? Ponera att någon starta ett företag och endast tar emot betalning i guld eller bitcoin (men redovisar och betalar skatt i kronor)? Skulle detta vara olagligt?
2011-09-19 23:29 # 7
Flavian
Jag vill påstå att en svaghet i myndigheternas bedömning av frågan huruvida silvermynt kan vara undantagna från moms är att frågan hur lagligt betalningsmedel skall definieras så att säga hänger i luften.

I Sverige är svenska kronor lagligt betalningsmedel. Därom råder inget tvivel. Svenska kronor utpålåar alla skulder som skall betalas i Sverige och skatt skall erläggas i svenska kronor.

Ett intressant land att studera om man vill studera ett exempel som är lite mera komplicerat är El Salvador. I El Salvador skall skatter erläggas antingen i colon eller amerikanska dollar. Alltså får man säga att båda dessa valutor är lagligt betalningsmedel i El Salvador.

Dock är det så att en skuld med nominellt värde i euro faktiskt endast utplånas av euro i El Salvador. Har NN lånat 1000 euro av XX och NN försöker betala sin skuld med dollar så har XX rätt att neka dollar som betalning. Skulden är ju denominerad i euro. I Sverige är det emellertid så att gäldenären alltid har rätt att lösa sin skuld med svenska kronor och detta gäller oavsett vilken valuta skulden är denominerad i. För den händelse att en skuld är denominerad i euro och uppgår till 1000 euro och eurokursen är 9 kronor så kan borgenären inte neka 9000 kronor som betalning för euroskulden.

För att något skall anses vara lagligt och faktiskt betalningsmedel, vilket jag anser är det väsentliga för att något skall anses vara momsbefriat, krävs enligt min tolkning av lagen och myndigheternas uttolkning att en borgenär inte har rätt att neka det som betalning samt att Greshams lag inte har trängt ut myntet ur den faktiska cirkulationen. Om ett silvermynt har högre skrotvärde än nominellt värde så kan man inte anse att myntet är befriat från moms, eftersom ingen vettig människa löser sina skulder genom att överräcka borgenären sådana mynt.

En mycket avgörande fråga som inte besvarats är huruvida ett visst mynt måste godtas som betalning av skatt för att anses vara lagligt betalningsmedel. Detta problem belyses bäst av svaret på frågan huruvida euro är lagligt betalningsmedel i El Salvador. Gör man bedömningen att så är fallet, gör man den bedömningen eftersom borgenären har rätt att neka dollar som betalning för en skuld med nominellt värde i euro. Gör man bedömningen att euro inte är lagligt betalningsmedel i El Salvador så gör man det eftersom man inte kan erlägga skatt i euro.

Problemet är dock att om man gör bedömningen att euro är lagligt betalningsmedel i El Salvador så måste den logiska följden att silver är lagligt betalningsmedel för skulder med nominellt värde i silver, vilka anges utelsutande i vikt och finhetsgrad. Rimligen måste det vara så att om en skuld är angiven till 10 uns silver med en viss renhetsgrad så har borgenären enligt salvadoriansk rätt rätten på sin sida om han nekar dollar som betalning.

Om det dessutom inte krävs att den aktuella valutan skall godtas som betalning av skatter så måste man i så fall dra den slutsatsen att silver är lagligt betalningsmedel i El Salvador.
2011-09-20 14:22 # 8
jaduok
Det var en äldre tråd här om moms på silver där en person köpt från norge och deklarerat för tullen att det var silvermynt som var godkända betalningsmedel i kina. Det gällde Eagles och det gick igenom.
Om dom bara tänkte lite o analyserade så borde momsen gå bort men om momsen är en gemensam EU anpassning är det väl mycket svårare.
Alla EU länder har väl silvermoms fast olika mycket ?
2011-09-20 15:31 # 9
billion
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Kan staten vägra ta emot som betalning av skatteskuld? Det står "This bill does not compel a person to tender or accept gold and silver coin". Inkluderas staten i denna skrivelse eller åsyftas endast privatpersoner och företag?


Enligt Fox News(om man nu kan lita på dom) och andra så gäller lagen även för betalning av skatter:

http://www.foxnews.com/politics/2011/03/03/utah-considers-return-gold-silver-coins/
2011-09-20 16:04 # 10
JRX
Citat:
Ursprungligen postat av billion
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Kan staten vägra ta emot som betalning av skatteskuld? Det står "This bill does not compel a person to tender or accept gold and silver coin". Inkluderas staten i denna skrivelse eller åsyftas endast privatpersoner och företag?


Enligt Fox News(om man nu kan lita på dom) och andra så gäller lagen även för betalning av skatter:

http://www.foxnews.com/politics/2011/03/03/utah-considers-return-gold-silver-coins/


Lagligt betalningsmedel åsyftade från början de betalningsmedel som regeringen (kung, etc) accepterade för betalning av skatter och liknande skulder till överheten. Andra var inte tvungna att acceptera det betalningsmedlet. Monopolet på betalningsmedel kom senare.

Kanhända har Utah missat denna distinktion.
2011-09-20 16:25 # 11
kaase
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Ponera att någon starta ett företag och endast tar emot betalning i guld eller bitcoin (men redovisar och betalar skatt i kronor)? Skulle detta vara olagligt?


Jag och en bekant har faktiskt lagt offerter med betalning i guld- och silvermynt. Ännu har ingen slagit in... Men det är inte olagligt. Däremot kan man inte ha något annat än SEK och EUR som redovisningsvaluta i Sverige, vilket gör det hela lite krångligt över bokslutet. Men med en bra revisor borde man kunna värdera "lagret" av ädelmetaller.
2011-09-20 17:31 # 12
Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver / Torgny Persson
Citat:
Hur kan Utah säga att dessa mynt har status "legal tender", och samtidigt vägra att ta emot dom som betalning av skatteskuld?


Kan staten vägra ta emot som betalning av skatteskuld? Det står "This bill does not compel a person to tender or accept gold and silver coin". Inkluderas staten i denna skrivelse eller åsyftas endast privatpersoner och företag?


I artikeln står det att ursprungligen föreslogs en mycket mer långtgående lag i Utah, som godkände fler typer av mynt, och krävde att staten accepterade mynten som betalning av skatteskuld. Men den lagen gick inte igenom, utan istället blev det den här lite mjäkigare lagen istället.
Jag tolkar det som en tydlig indikation på att lagen inte kräver att staten accepterar silver som betalning.


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt