Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Guld < Var sälja guld?
Var sälja guld?
2017-02-09 06:41 # 13
Metalonmetal
Citat:
Ursprungligen postat av tuna1024
Citat:
Ursprungligen postat av Nybörjare
Håller med Xole om att guld är mycket bra att äga. Saken är den att jag vill växla över till silver. Tror med på det än guld för minst ett år framöver.


Mitt råd är: Sälj inte guldet. Behåll det och spara upp nya pengar att sätta undan till silver.


Jag tenderar att hålla med föregående talare, guld kommer att behövas. Du förlorar även för mycket pengar i transaktionsavgifter/spread etc
2017-11-14 06:39 # 14
CryptoJew
Hur gör ni med vinstskatten när ni säljer ert guld?
2017-11-14 14:10 # 15
Chefen
Ge det som tillhör kejsaren.........
2017-11-15 06:57 # 16
Xole
Du kan sälja och göra hela 66 000kr vinst per år skattefritt.

"Skattepliktig del

Kapitalvinster är som huvudregel skattepliktiga till 100 procent, men vinster upp till 50 000 kr per år beskattas inte utan är skattefria. Regeln är utformad som ett grundavdrag. Har försäljning av flera olika personliga tillgångar skett, så är det den sammanlagda vinsten som överstiger 50 000 kr som är skattepliktig. Detta grundavdrag gäller varje ägare (52 kap. 2 § IL). Eftersom 25 procent av försäljningspriset får dras av som anskaffningsutgift, kan personlig egendom säljas skattefritt för 66 666 kr varje år.

Kapitalförlusten är inte avdragsgill (52 kap. 5 § IL). Den förslitning av egendomen eller annan värdenedgång som föranleder förlusten får anses som en inte avdragsgill personlig levnadskostnad."
2017-11-15 09:30 # 17
msand
Citat:
Ursprungligen postat av Xole
Du kan sälja och göra hela 66 000kr vinst per år skattefritt.


Är ingen skattejurist, men på samma sida som du refererar till (https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar.4.233f91f71260075abe8800099480.html) finns det ett stycke om Kapitalplaceringsobjekt som inte åtnjuter denna skattefrihet. Min tolkning är att investeringsguld är ädelmetaller och skall alltså skattas till 100% (andra stycket från samma sida, min fetstil).

Har aldrig själv sålt av något guld. Antar att när det är dags att omsätta det så är det nog ingen på Skatteverket som bryr sig om blanketter och sådant ;-)

Citat:
Kapitalplaceringsobjekt
Till kapitalplaceringsobjekten räknas egendom som inte kan karaktäriseras som personliga tillgångar som till exempel vissa nyttjanderätter, gruvrätter, immateriella rättigheter, copyrights, råvaror, terminer och optioner avseende råvara. Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och ädelstenar som inte infattats i smycken räknas också hit. Till kapitalplaceringsobjekt räknas också sådan egendom som inte används för personligt bruk som till exempel konst som förvaras i bankfack och andelar i konstkonsortier.

...

Kapitalplaceringsobjekt
Verkliga anskaffnings- och förbättringsutgifter med mera för den sålda egendomen dras ifrån försäljningspriset på vanligt sätt. Det finns inte någon möjlighet att använda en schablonmässigt bestämd anskaffningsutgift. Om försäljningen avser egendom som är en del av ett samlat innehav av egendom med enhetligt värde, till exempel guld, ska genomsnittsmetoden användas för att beräkna avdragsgill anskaffningsutgift.

Om en tillgång förvärvats genom ett benefikt fång övertar man överlåtarens anskaffningsvärde. I de fall genomsnittsmetoden ska användas är det överlåtarens genomsnittliga anskaffningsutgift som man övertar. Denna ska beräknas per förvärvsdagen. Anskaffningsutgiften ska minskas med medgivna värdeminskningsavdrag och liknande.

Kapitalvinst är alltid skattepliktig till 100 procent. Innehavstiden har inte någon betydelse. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent oavsett innehavstid.
Senast ändrad av msand; 2017-11-15 09:34
2017-11-26 00:39 # 18
CryptoJew
https://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/rapporterremissvarskrivelser/skrivelser/arkiv/ar/1999/1999/skrivelser19991206.4.18e1b10334ebe8bc80004153.html?q=investeringsguld

Jag tolkar det som att det är 100% skattefritt sen 2000???
2017-11-26 11:17 # 19
In4mayshun
Citat:
Ursprungligen postat av CryptoJew
Jag tolkar det som att det är 100% skattefritt sen 2000???


Ummm...på första raden står det: "OBS! Denna skrivelse har upphört att gälla".

Så det är bara att glömma. Naturligtvis ska staten ha in skatt på försäljning av guld. Tro inget annat. Vi lever ju i Sverige. Här ska allt beskattas som går att beskatta. Och lite till.

Därför är det viktigt att köpa sitt guld utan elektroniska spår i form av plastkort, registreringar hos säljaren (som tavex kör med vid köp över 10K) och så vidare. Du vill inte att staten ska kunna ta reda på att du köpt guld, det kan ge problem i framtiden om den vill konfiskera det eller införa skatt på guldinnehav.

-Jaha, men det är väl bara att säga att man sålt det då?

Visst, men bevisa detta med kvitto och redovisa vinsten eller förlusten! Skatteverkets blodhundar är skoningslösa när de fått upp vittringen på någon som kanske har något eller har gjort något som är skattepliktigt ...

I synnerhet i framtiden när skatteunderlaget sviktar kraftigt pga av massarbetslöshet (orsakat av samhällsekonomisk kollaps) men tusentals skattemiljarder ändå måste in varje år för att hålla igång det groteska och monstruösa välfärdsindustriella komplexet.

Ligg lågt. Lev i möjligaste mån under statens radar.
Senast ändrad av In4mayshun; 2017-11-26 11:25
2017-11-26 12:22 # 20
Guldbagge
Citat:
Ursprungligen postat av In4mayshun
Citat:
Ursprungligen postat av CryptoJew
Jag tolkar det som att det är 100% skattefritt sen 2000???


Ummm...på första raden står det: "OBS! Denna skrivelse har upphört att gälla".

Så det är bara att glömma. Naturligtvis ska staten ha in skatt på försäljning av guld. Tro inget annat. Vi lever ju i Sverige. Här ska allt beskattas som går att beskatta. Och lite till.

Därför är det viktigt att köpa sitt guld utan elektroniska spår i form av plastkort, registreringar hos säljaren (som tavex kör med vid köp över 10K) och så vidare. Du vill inte att staten ska kunna ta reda på att du köpt guld, det kan ge problem i framtiden om den vill konfiskera det eller införa skatt på guldinnehav.

-Jaha, men det är väl bara att säga att man sålt det då?

Visst, men bevisa detta med kvitto och redovisa vinsten eller förlusten! Skatteverkets blodhundar är skoningslösa när de fått upp vittringen på någon som kanske har något eller har gjort något som är skattepliktigt ...

I synnerhet i framtiden när skatteunderlaget sviktar kraftigt pga av massarbetslöshet (orsakat av samhällsekonomisk kollaps) men tusentals skattemiljarder ändå måste in varje år för att hålla igång det groteska och monstruösa välfärdsindustriella komplexet.

Ligg lågt. Lev i möjligaste mån under statens radar.


Håller med. Tror absolut att den dagen vi kommer att bli tvungna att betala med lödigt guld är närmre än dom flesta tror.


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt