Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Silver < När kan man handla på libertysilver.ee igen?
När kan man handla på libertysilver.ee igen?
2016-12-10 04:15 # 49
shadowtwister
Skickade ett mail till uppdrag granskning om silver fixen som pågått sedan ..ja, jesus gick på vatten och skatteverkets olagliga aktiviteter för att testa oberoendeheten av "vår oberoende media" som stoltserar och spammar hårt dess "60 års oberoende".

Resultat:
Inget svar.

Fotnot: Inlägg/kommentarer till svt ("oberoende media") fanns inte tillgängligt.
Denna möjlighet att delge personliga åsikter kan dock finnas "någonstans" men det är inte uppenbart hur man kan göra detta givet att man antar att denna "medborgerliga rättighet" respekteras.
Senast ändrad av shadowtwister; 2016-12-10 04:26
2017-02-08 12:08 # 50
jaws
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver Estland
Nej, absolut inte. Någon sådan risk finns inte. Om LibertySilver OÜ skulle förlora målet innebär det att Liberty Silver OÜ debiteras utgående moms för försäljningarna eftersom det i så fall skulle varit Liberty Silver OÜs skyldighet att påföra moms på försälningarna. Det finns således ingen som helst risk att moms påförs till kund för tidigare ordrar.

Som tidigare meddelat är vi dock förvissade om att vinna målet ifråga då bolaget aldrig har skickat eller transporterat några ordrar internationellt.

Vad gäller status i fallet har Liberty Silver OÜ, som meddelat på hemsidan, överklagat SKV's beslut till Förvaltningsrätten. Vid överklagande till Förvaltningsrätten skall SKV först göra en obligatorisk omprövning av beslutet innan de vidarebefordrar överklagan till Förvaltnignsrätten. Bolaget har ännu inte fått besked på omprövningen och fallet har således ännu inte vidarebefordrats eller anhängiggjorts Förvaltningsrätten. Så fort något nytt händer uppdaterar vi på hemsidan.


Detta kommer att ta lång tid. SKV kommer alldeles säkert att gå vidare till Kammarrätten om man förlorar i Förvaltningsrätten. Sen finns en instans till, Högsta Förvaltningsdomstolen. Jag har aktuell erfarenhet av ett momsfall där just detta skett, vi har vunnit och SKV har nu överklagat till sista instans vilket gör att målet har pågått i 2 år. SKV påminner om en rättshaverist och kör med utmattningstaktik.
2017-02-08 12:10 # 51
tuna1024
Citat:
7 February 2017

Following our appeal, the Swedish tax authority handed over the case over to Swedish court (Förvaltningsrätten) in December 2016 and we are now awaiting the court's decision on the matter. We have not been informed of when the decision can be expected.

https://www.libertysilver.ee/se/
2017-02-09 12:01 # 52
Liberty Silver Estland
Som Jaws skriver drar tyvärr ärendet ut på tiden och vi känner därför att det kan vara rimligt att vi ger en lite mer detaljerad uppdatering här.

Som tidigare påpekat rör detta ärende Liberty Silver OÜ, www.libertysilver.ee. Liberty Silver AB påverkas inte över huvud taget. Skatteverket har tidigare gjort en revision hos Liberty Silver AB under tre års tid men avslutat revisionen utan vare sig någon beskattningsändring eller anmärkning vilket visar på att Liberty Silver AB är synnerligen välskött.

För att summera vad som hänt. Skatteverket beslutade i Oktober 2016 att retroaktivt påföra Liberty Silver OÜ mervärdesskatt för beskattningsåren 2013-2015. Anledningen till detta är att Skatteverket hävdar att Liberty Silver OÜ skulle ha både sålt och fraktat silverbullionmynt från Estland till kunder i Sverige på så vis att Liberty Silver OÜ skulle vara fraktbärare och därmed ha bedrivit sådan verksamhet som enligt 5 kapitlet 2§ första stycket punkt fyra och andra stycket ML är mervärdesskattepliktig i Sverige. Av 5 kap. 2 § första stycket punkt fyra och andra stycket ML framgår att en vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen är omsatt inom landet om varan inte finns i Sverige då transporten påbörjas men varan transporteras av säljaren eller for dennes räkning fran ett annat EU-land till en köpare i Sverige om värdet av säljarens sammanlagda omsättning i Sverige överstiger 320 000 kr under det löpande eller föregående kalenderåret.

Som alla kunder till Liberty Silver OÜ känner till har bolaget har varken transporterat eller överhuvudtaget befattat sig med transport av silverbullionmynt internationellt. Bolagets varor har endast lämnats ut av det internationella säkerhets- och värdehanteringsföretaget G4S från sin högsäkerhetsanläggning i Tallinn antingen direkt till köparen eller till köparens fraktombud. Bolaget har aldrig tagit något som helst ansvar för transport av varor internationellt vilket framgår från bolagets försäljningsvillkor, från bolagets hemsida och från bolagets kundsupporthantering. Alla som handlat från bolaget känner ju till dessa faktum sedan tidigare d.v.s. att frakt måste bokas och betalas separat och att bolaget inte besvarar fraktfrågor, inte tar risken för frakt och över huvud taget inte befattar sig med frakt eller fraktarrangemang. Eftersom bolaget endast säljer varor fritt lager Estland och tillgängliggör varorna för uthämtning av köparna eller köparnas fraktombud genom G4S försorg i Tallinn, och därmed inte transporterar, ombesörjer, befullmäktigar, försäkrar, ansvarar eller besvarar frågeställningar gällande transport av varor, är bolaget ej mervärdesskattepliktigt i Sverige och ej heller skyldigt att registrera sig för mervärdesskatt i Sverige eftersom bolaget inte avtalat om transport för varor till köpare i Sverige enligt vad som stadgas i 5 kap. 2 § första stycket punkt fyra och andra stycket ML och varorna skall därför ej anses omsatta i Sverige. Att Skatteverket ändock påstår att bolaget skall anses som fraktbärare är anmärkningsvärt och absurt enligt vår mening.

Det förekommer en mängd felaktigheter och direkt falska påståenden i Skatteverkets beslut och yttanden som bolaget har tillbakavisat genom att överklaga Skatteverkets beslut och ärendet har nu anhängiggjorts Förvaltningsrätten i Malmö. Målnumret är 13455-57-16. Efter Liberty Silver OÜ:s överklagade har i tur och ordning Skatteverket gjort en s.k. obligatorisk omprövning, Liberty Silver OÜ yttrat sig, Skatteverket yttrat sig och nu har Liberty Silver OÜ åter getts möjlighet att yttra sig baserat på Skatteverkets senaste yttrande. Liberty Silver OÜ har fram till 21:a Februari på sig att åter yttra sig och avser göra så. Förhållandet att parterna får yttra sig i ett flertal omgångar är normalt och pågår fram till att rätten anser att parterna har gett tillräcklig argumenation och det blir rundgång i argumentationen. Dom i målet förväntas dröja ett antal månader ytterligare.

Som Jaws påpekade finns det efter det att dom faller möjlighet för båda parterna att överklaga Förvaltningsrättens beslut till i första hand Kammarrätten.

Det är ytterst beklagligt att ärendet drar ut på tiden men detta är utanför vår kontroll. Det som också är mycket olyckligt är att Skatteverket genomdrivit en låsning av Liberty Silver OÜ:s bankkonton vilket omöjliggör för oss att bedriva vår verksamhet under tiden fram till att skattemålet avgörs. Sveriges lagstiftning vad det gäller denna typ av betalningssäkring är enligt vår mening ytterst rättsosäker då det innebär att ett bolag som blir föremål för den får mycket svårt att driva sin verksamhet under den ofta långa tid det tar innan skattemålet avgörs.

Vi är dock fortsatt fast förvissade om att gå segrande ur ärendet och åter öppna upp för att handel.
2017-02-09 16:39 # 53
jaws
Tack för uppdateringen. Enligt beskrivningen ovan verkar det som ni har ett vattentätt case. Något som vi också har. Jag kan berätta att Förvaltningsrätten i Malmö (och Kammarätten i Göteborg) har en nyktrare syn på juridik medan svenska Skatteverket är fartblinda med storebrorsfasoner. Till detta hör att låsa era bankkonton. Det har man inte lyckats med i vårt fall eftersom vi betalt in moms och målet då handlar om att vi ska få tillbaka denna moms. Jag förstår att i ert fall är det svårt att betala in momsen då det förmodligen handlar om stora belopp och att ni är ett utländskt företag. Men det skulle vara ett sätt att häva låsningen av bankkontona.
2017-02-11 14:05 # 54
Nybörjare
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver Estland
.. Det som också är mycket olyckligt är att Skatteverket genomdrivit en låsning av Liberty Silver OÜ:s bankkonton vilket omöjliggör för oss att bedriva vår verksamhet under tiden fram till att skattemålet avgörs...


Betyder detta att det idag inte går att köpa silver momsfritt från er, även om kunden ombesörjer frakten själv?
2017-02-15 22:39 # 55
Liberty Silver Estland
Citat:
Ursprungligen postat av Nybörjare
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver Estland
.. Det som också är mycket olyckligt är att Skatteverket genomdrivit en låsning av Liberty Silver OÜ:s bankkonton vilket omöjliggör för oss att bedriva vår verksamhet under tiden fram till att skattemålet avgörs...


Betyder detta att det idag inte går att köpa silver momsfritt från er, även om kunden ombesörjer frakten själv?


Ja, det stämmer att vi har tvingats pausa orderläggning under tiden tills målet avgörs.
2017-03-02 22:03 # 56
Jarneris
Har det funnits något i medierna om detta? Någon liten notis någonstans kanske? Hur funkar det med ersättning om ni skulle vinna målet? Det är ju en enorm kostnad för LS Estland att pausa verksamheten under så här lång tid. I rimlighetens namn kan man ju tycka att ni borde kompenseras för bortfallet, förutsatt att ni vinner förstås.
2017-08-04 12:45 # 57
Silver Joe
Jag har inte hört något om hur det har gått med målet, är det någon som har en uppdatering i ärendet eller ett målnummer som man kan söka på?
2017-08-09 03:13 # 58
Liberty Silver Estland
Vi har skrivit en uppdatering på libertysilver.ee om status vad gäller ärendet.
2017-08-11 12:34 # 59
Jarneris
Citat:
Ursprungligen postat av Liberty Silver Estland
Vi har skrivit en uppdatering på libertysilver.ee om status vad gäller ärendet.


Lycka till med överklagandet! Blev ganska förvånad över Förvaltningsrättens dom, men jag är långt ifrån någon juridisk expert. Vet inte varför de ger sig på er när det finns andra firmor i Europa, där man, såvitt jag kan bedöma, köper utifrån det aktuella landets momssats och där samma firma ombesörjer transporten. Att Estland har 0% och Tyskland, säg 12%, gör väl ingen skillnad, eller?

Här var förresten ett svar jag erhöll från en viss firma i Tyskland när jag frågade om moms:

"If you order silver coins in our online shop the prices are incl. Margin tax so there is no VAT reclaimable.
You also don´t have to pay the swedish VAT."

Är Skatteverket ute efter att skapa ett prejudicerande fall som de kan drämma till varenda återförsäljare i Europa med? I så fall lär de få det hett om öronen. De kommer garanterat att bli dragna inför Europadomstolen.
2018-06-25 10:41 # 60
Silver Joe
Är det någon som har lite statusuppdateringar på hur det går i målet för libertysilver.ee?


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt