Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < Bimetallism
Bimetallism
2011-02-16 19:49 # 1
Liberty Silver / Torgny Persson
Moderator
Har just lagt upp en artikel om bimetallism där såväl guld och silver tjänar som valuta. Tror att detta skulle vara ett hållbart system på en fri marknad som löser många av de problem som finns med en guldstandard allena.

Mottar gärna synpunkter på artikeln!

http://www.libertysilver.se/articles/gspart48

Om någon är intresserad av att skriva en gästartikel med något intressant ämne till Guld & Silverskolan så är det bara att hojta till!
2011-02-16 21:14 # 2
Anonym
Några kommentarer :

Citat:
Att det finns flera olika alternativa system är ingen svaghet. Varför måste alla samlas under samma system? Låt människor själva välja vilken typ av pengar de önskar använda. Med en fri och öppen marknad skulle ett fåtal system utkristalliseras som de mest prisstabila och värdebevarande.


Jag tror att det "fåtal" som utkristallisera sig i slutändan skulle vara exakt _1_. (Guld)
Flera parallella valutor inför växlingskursrisker om de flyter mot varandra och risk för att ett låst värde inte stämmer överens med verkligheten. I slutändan kommer folk "med största sannolikhet" vilja handla med den (1) valuta som allmänt är mest accepterad, även ifall de till en början skulle vara fler till antalet.

Citat:
Med ett marknadsorienterat bimetalliskt system behövs egentligen ingen valutaenhet utan priser sätts antingen i termer av guldvikt eller silvervikt. Om en homogen prissättning ändå eftersträvas kan valutaenheten stipuleras till en viss mängd guld eller silver. Den andra metallen rör sig sedan fritt mot denna valutaenhet. På så vis flyter guldet och silvret fritt mot varandra. Detta gör systemet rörligt och svårmanipulerat.


Inget här talar egentligen specifikt för bimetallism. Varför inte sätta priserna i guldvikt istället för kronor isf? Det är faktiskt något jag skulle föredra. Systemet skulle vara lika lite manipulerbart som om vi har två metaller som prisar i sin vikt.

Citat:
Detta är intressant då prisförhållandet mellan guld och silver idag är 45:1 trots att övriga förhållanden metallerna emellan indikerar att prisförhållandet borde vara lägre. Mot slutet av 1800-talet upplöstes den bimetalliska standarden, till förmån för guldstandarden, eftersom prisförhållandet mellan guld och silver blev allt mer volatilt.


Min åsikt är att silver handlas på 45:1 därför att silver inte är pengar längre, utan numera är en industriell metall.

Citat:
Syftet med ett bimetalliskt system framför en guldstandard är att guld behöver kunna definieras i termer av en annan ädelmetall för att kunna fungera som valuta optimalt. Om guld endast definieras mot en fiat-valuta är värdedefinitionen meningslös. Att definiera guld efter valör i en valuta är ungefär som att säga att 1 gram guld är 300 kr eftersom 300 kr är 1 gram guld. Detta blir en meningslös cirkelreferens.


Varför skulle guld behöva en annan metall att prissättas mot? Det uppenbara svaret på ditt argument här är att istället för att låsa guld till kronor så prissätter man i "hundradels gram guld" eller vad man nu får. Alla valutor har sitt värde i vad de kan köpa för varor, och behöver inte en specifik annan metall som "extra definition". Hursomhellst, om du ändå låter dem flyta så vinner du inget på att försöka definiera guld i silver...

Citat:
Problemet med guldstandarden är att den är monistisk på så vis att guldet inte har någon värdereferens.


Guldet kommer ha värdereferens i det som det kan köpa. (vilket iofs kommer inkludera silver...)

Citat:
Om guld definieras med valörpräglade basmetallmynt eller papperssedlar är det enkelt för bankeliten att, som idag, imitera och falskmynta pengar i obegränsad mängd. En guldstandard innebär inte att alla pengar består av guld utan endast att de är inlösenbara mot guld. Guldstandarden kan därför missbrukas genom att förbättra illusionen om fiat-pengars värde. För att använda guld som valuta behöver guldet därför kunna definieras i termer av en annan riktig valuta som exempelvis silver.


På vilket sätt hjälper silver här? Det hjälper inte ett dugg ifall de skulle börja luras med sina guldcertifikat igen. Om du låter priset flyta så har du inte alls "definierat guld i termer av silver". Och låter du det inte flyta får du de problem du själv påtalat.

Jag tror att silver bara har en monetär plats som följer :
- Under en period där ingen accepterar sedlar/certifikat (pga bortblåst förtroende t ex) så kommer det behövas växelmynt då riktiga metallmynt kommer vara enda accepterade betalning, och guldet kommer ha för högt värde för småinköp.
- Silver kommer att tillfälligt "ryckas med" i en återmonetarisering av guld. Så silver kommer i ett sådant fall vara en bra investering, för den som hoppar av i tid när det "återindustrialiseras", när guldet hänger kvar i ensamt majestät.

Silver är idag en industriell metall, och som sådan, potentiellt en bra investering (speciellt då det verkar finnas så lite kvar). Men mycket pga detta, så är det inte pengar. Guld har en fördel av att det är en mer ren lyxprodukt, och att dess värde därför inte fluktuerar med varje nytt användningsområde, och att det inte drabbas av deflation (minskad mängd pga konsumtion). Guld är alltså bättre både valutamässigt i sig själv, och för att det lämnar silver fritt att förbättra vår ekonomi och produkter då valutafunktionen inte behöver konkurrera bort alla andra viktiga användningsområden silver har idag.

Därför skall inköp av silver (om vi ignorerar den tillfälliga återmonetariseringsbubbla silver kommer ha) jämställas med investeringar i koppar/nickel/zink/järn/whatever ...
2011-02-17 01:07 # 3
Anonym
Jag håller med dig Torgny om ett bimetalliskt system. Argumenten man brukar höra från motståndare mot en guld- eller silvermyntfot eller båda ock verksamma samtidigt är att det inte finns tillräckligt mycket av dessa metaller för att ombesörja behovet. Jag har just läst The Creature from Jekyll Island - A second look at the Federal Reserve av Edward Griffin. I boken kommenterade han just detta och sa att det argumentet är "childish". Visst om det är ont om guld eller silver eller både ock omvärderas metallerna i ekonomin att bli värda mer. Marknaden avgör värdet på metallerna och INTE politiker, Internationella Bankirer (centralbanker) etc.

Boken handlar en del om Federal Reserve vilket är USAs centralbank. Men boken behandlar inte bara detta område utan mer om konceptet av en centralbank och hur illa mänskligheten har fått lida under dess förtryck. Något som han ofta tar upp i boken är inflation. Han kallar den "the hidden tax and the most unfair tax of all".

Griffin ger också ett förslag på väg ut ur detta "bondage" vi nu lever under. Men vägen dit är besvärlig och vi måste se till fronfigurena som handlar exakt vad den privata bankkartell som styr och äger centralbankerna blir åtalade. Dessa figurer jag referer till är dina folkvalda partiledamöter som INTE handlar i det bästa för det svenska folket utan för de Internationella Bankkirerna. Dess måste dömas för landföräderi om ett sådant brott kan bevisas.

Griffin nämner ditt scenario Torgny att många valutor kan existera samtigt. Marknaden (jag utgår för att den är fri och inte manipulerad) avgör vad en fiat valuta är värd jämte mot ett silver- eller ett guldmynt. Förhållandet mellan guldet och silvret är också bestämt av marknaden.

Griffins bok är värd en titt och du kan köpa den på amazon.com
2011-02-17 12:05 # 4
Flavian
Om jag har förstått saken rätt så innebär bimetallism att alla fordringsägare vars skulder är denominerade i en viss valuta, exempelvis amerikanska dollar, är skyldiga att godta antingen guld eller silver och att det finns ett av staten bestämt förhållande på det viset att fordringsägaren antingen måste godta en viss mängd silver eller en viss mängd guld och att därför gäldenären väljer att betala i den metall som för tillfället gör skulden minst.

Detta är inte fri marknadsekonomi, eftersom knappast en borgenär på en fri marknad skulle godta något sådant.

Guld och silver skall fluktuera helt fritt i förhållande till varandra och i vilken metall en skuld skall betalas endast bestämmas av överenskommelsen mellan gäldenär och borgenär.
2011-02-19 00:08 # 5
Liberty Silver / Torgny Persson
Moderator
Citat:
Jag tror att det "fåtal" som utkristallisera sig i slutändan skulle vara exakt _1_. (Guld)
Flera parallella valutor inför växlingskursrisker om de flyter mot varandra och risk för att ett låst värde inte stämmer överens med verkligheten.


En valuta kan bestå av ett flertal metaller vilket skulle vara hälsosamt menar jag eftersom de olika metallerna därmed lättare kan upprätthålla marknadsmässiga priser inbördes.

Citat:
I slutändan kommer folk "med största sannolikhet" vilja handla med den (1) valuta som allmänt är mest accepterad, även ifall de till en början skulle vara fler till antalet.


Jag tror olika människor kommer välja olika alternativ efter deras behov. Historiskt har vi sett att valutor bestående av guld, silver, guld &silver och andra metallkonstruktioner har kunnat existera parallellt.

Citat:
Citat:
Med ett marknadsorienterat bimetalliskt system behövs egentligen ingen valutaenhet utan priser sätts antingen i termer av guldvikt eller silvervikt. Om en homogen prissättning ändå eftersträvas kan valutaenheten stipuleras till en viss mängd guld eller silver. Den andra metallen rör sig sedan fritt mot denna valutaenhet. På så vis flyter guldet och silvret fritt mot varandra. Detta gör systemet rörligt och svårmanipulerat.

Inget här talar egentligen specifikt för bimetallism. Varför inte sätta priserna i guldvikt istället för kronor isf? Det är faktiskt något jag skulle föredra. Systemet skulle vara lika lite manipulerbart som om vi har två metaller som prisar i sin vikt.


Om fysiskt guld prissätts i fysiskt silver och fysiskt silver prissätts i fysiskt guld snarare än att en viss vikt guld prissätts med ett printat papper får vi ett ärligare monetärt system. Med prissättning i papper allena finns inte den begränsningen som finns vid prissättning i fysiskt silver eftersom det inte existerar någon begränsning för mängden papper.

Ett annat stort problem med enbart en fiatenhet kopplat till guld som räknestandard är just den erosion vi sett över det senaste seklet där vi började med en guldstandard som sedan blev en kvasi-guldstandard genom dollarns koppling till guldet internationellt (Bretton-Woods) för att till sist helt upphävas. Jag tror att vi åter skulle få samma erosion över tid om vi börjar med en fraktionellt uppbackad guldstandard på nytt.

Sedan kan det vara tänkbart att folk försöker skapa ouppbackade "papperskonstruktioner" för såväl guld som silver. Jag menar dock att historien med marknadsstyrd bimetallism under 3000 år talar för att det är svårare att manipulera ett marknadsstyrt bimetalliskt system än ett system med "endast" en guldstandard.

Citat:
Min åsikt är att silver handlas på 45:1 därför att silver inte är pengar längre, utan numera är en industriell metall.


Hur kan något som ÄR pengar sluta vara pengar? Silver ÄR pengar. Läs mer om definitionen på pengar här. Hur skulle du annars definiera pengar? Silver har minst lika goda monetära egenskaper som guld, om inte bättre med tanke just på det höga inneboende metalliska bruksvärdet.

Anledningen till den höga kvoten är snarare prismanipulationen av storbankerna som pågått under många år.

Citat:
Silver är idag en industriell metall, och som sådan, potentiellt en bra investering (speciellt då det verkar finnas så lite kvar). Men mycket pga detta, så är det inte pengar.


Tvärtom. Silver skulle aldrig kunna varit pengar (åtminstone inte under tusentals år) såvida det inte hade ett inneboende värde. Pengar blir pengar eftersom de har ett inneboende värde.

Citat:
Om jag har förstått saken rätt så innebär bimetallism att alla fordringsägare vars skulder är denominerade i en viss valuta, exempelvis amerikanska dollar, är skyldiga att godta antingen guld eller silver och att det finns ett av staten bestämt förhållande på det viset att fordringsägaren antingen måste godta en viss mängd silver eller en viss mängd guld och att därför gäldenären väljer att betala i den metall som för tillfället gör skulden minst.


Nej, bi-metallism innebär att såväl guld som silver är komponenter i en valuta eller i ett valutasystem. Marknadsstyrd bimetallism var ju det system som rådde under tusentals år fram till 1500-talet. Sedan fanns det emellanåt statligt stipulerade förhållanden i olika jurisdiktioner från 1492 fram till början av 1900-talet men det är ju skräp precis som jag påpekar i artikeln. Ett fritt marknadsstyrt bimetalliskt system är alltså den idé jag flörtar med som jag i nuläget tror skulle kunna bli många människors val på en fri marknad.
Senast ändrad av Liberty Silver / Torgny Persson; 2011-02-19 00:11


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt