Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Guld < Riksbanken ska dumpa guldreserven?
Riksbanken ska dumpa guldreserven?
2013-02-01 10:16 # 13
Flavian
För min del vidhåller jag uppfattningen att staten inte bör äga något guld alls. Allt guld bör finnas i privata händer och bli den fot på vilken framtidens finansiella system bör stå. Så för min del hoppas jag att Riksbanken säljer hela klabbet och ännu hellre att guldet skänks bort till svenska folket. Det troliga är väl emellertid att guldet kommer att säljas och sedan de medel som staten får till sitt förfogande kommer att användas av den offentliga sektorn.
2013-02-01 10:55 # 14
jaws
Medvetandenivån i regeringen om det finansiella systemets ohållbarhet är stor. Samtidigt pågår ett internationellt samarbete att hindra att korthuset faller. Därför måste guldet a)hindras från att stiga kraftigt b) dollarns ställning som reservvaluta försvaras
Sverige ställer upp på detta genom att a) sälja guld b) hjälpa FED att slippa redovisa svenskt guld (som inte finns kvar)
En "liten bieffekt" blir att regeringen får 73 miljarder ytterligare att slösa bort. Kom ihåg att, per svensk invånare, skattetrycket de senaste 10 åren har ökat med nästan 400 miljarder http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/26/statens-skatteint-kter-kar-trots-jobbskatteavdragen trots att välståndet kan betecknas som i stort sett oförändrat.
2013-02-01 11:11 # 15
Solidus
Citat:
Ursprungligen postat av Flavian
För min del vidhåller jag uppfattningen att staten inte bör äga något guld alls. Allt guld bör finnas i privata händer och bli den fot på vilken framtidens finansiella system bör stå. Så för min del hoppas jag att Riksbanken säljer hela klabbet och ännu hellre att guldet skänks bort till svenska folket. Det troliga är väl emellertid att guldet kommer att säljas och sedan de medel som staten får till sitt förfogande kommer att användas av den offentliga sektorn.


I och för sig... men.. Jag förstår inte varför du vill att just Sverige ska göra sig av med guldet och varför just nu när alla andra köper in som tokiga. Det skulle vara taktiskt jättetabbe och t.o.m. tjänstefel att dumpa guldet just nu, och till reapris dessutom!!
Det är mycket enklare och oerhört mycket bättre att trycka 40 miljarder och dela ut till folket så finns pengarna på rätt ställe i systemet och gör nytta.
2013-02-01 12:15 # 16
jaws
Riksbanken säger på sin hemsida att syftet med guld- och valutareserven främst är att säkerställa Riksbankens möjlighet att uppfylla sina två lagstadgade mål, prisstabilitet samt säkra och effektiva betalningssystem (ungefär att bevaka inflationen och att bankerna är solventa). Samtidigt säger man att guldreserven är en kvarleva från den historiska kopplingen till sedlar och mynt vilken numera inte finns, och att det inte finns någon bestämmelse att Riksbanken måste hålla en guldreserv. Slutligen, att guldreserven verkar dämpande på svängningarna i bankens tillgångar.
Det sistnämnda har setts som ett problem i den nya utredningen. Därav förslaget om överföring av valutarisken från banken till Riksgälden.
Frågan är: om man för över problemet med valutarisken till Riksgälden, varför då sälja guld som har en dämpande inverkan?
Svaret måste vara att man ökar gärna risknivån mot att få lägga vantarna på 73 miljarder.
2013-02-01 13:03 # 17
Flavian
Jag tycker absolut inte att Riksbanken bör trycka 40 miljarder kronor och dela ut till folket hursomhelst. Resultatet skulle troligen bli inflation. Däremot är det ingen dum idé att skänka bort statens fysiska guld till befolkningen. Man kan till exempel tänka sig att alla nyffödda barns föräldrar tilldelas en guldtjuga per nyfödd batting. Dessa guldmynt kan sedan användas till att köpa barnvagnar och dylikt.

Det avgörande är enligt min mening att guldreserven blir privat egendom. Guld i privat ägo kan sedan bli foten för ett monetärt system på guldets fot.

Dessutom borde försäljning av investeringsguld befrias från skatt och i gengäld inga förlustavdrag kunna göras gällande när man säljer guld med förlust räknat i kronor. Eftersom man sällan gör förluster vid försäljning av fysiskt guld och det är lätt att dölja en inkomst på grund av försäljning av fysiskt guld så vore detta inte mycket annat än en anpassning till faktiskt rådande förhållanden.

Om det finns guld hos allmänheten kan detta rent av leda till att Riksbanken med tiden blir tvungen att bedriva en så strikt anti-inflations-politik att priset på guld slutar stiga och då skulle vi ha en krona "as good as gold". I princip låter sig detta göras utan guldreserv.
2013-02-01 13:04 # 18
Lavendale
Citat:
Ursprungligen postat av jaws
Riksbanken säger på sin hemsida att guldreserven är en kvarleva från den historiska kopplingen till sedlar och mynt vilken numera inte finns....


Jaha, och hur har det gått med det nya penningsystemet efter att guldmyntfoten avskaffades?

Den globala skuldsättningen har accelererat till nivåer då hela det globala monetära systemet är på väg att kollapsa. Kanske det nya som kommer i kölvattnet av det kommer att åter bygga på någon sort uppbackning av fysisk vara som guld. Och då skulle det vara ett rejält misstag att ha sålt ut det.
2013-02-01 13:18 # 19
Flavian
Oavsett om det är sant eller osant att det pågår en jättelik konspiration som syftar till att trycka ned guldpriset så är det uppenbart att en sådan konspiration i längden är dömd att gå under sålänge man bedriver inflationspolitik.

Antag att vi har ett inflationsmål på 2%. I så fall är tanken att vi skall ha en stadig ökning av KPI på 2% per år. Sett över tiden blir 2% stadig årlig inflation till en enorm prisökning på det mesta. Mat, bensin, kläder och vilka konsumtionsvaror som helst blir stadigt dyrare.

Givetvis blir konsumtionsvaran guld också dyrare i takt med inflationen. Om inte guldpriset stiger men allt annat, arbetskraft bränsle el och vad som helst fördyras, men produktivitetsökningen inom guldbrytningen samtidigt är måttfull så måste guld bli dyrare och om inte så kommer guldbrytningen att upphöra. Den blir ju med tiden olönsam om allt annat bara blir dyrare och dyrare, men guldet står kvar och stampar på samma låga nivå som tidigare.

Detta går dock att skjuta på framtiden genom att centralbankerna träder in på banan och släpper ut sina guldreserver på världsmarknaden. Man säljer helt enkelt guld för att öka utbudet och dämpa prisstegringen eftersom en sådan kan utlösa en flykt in i den gula metallen och på sikt hota världens pappersvalutor.

Problemet är dock att centralbankernas guldreserver, hur stora de än må vara, är begränsade. Med tiden töms de. Och när de är tomma tappar centralbankerna förmågan att hålla ned guldpriset. Anden har sluppit ur flaskan.

Därför är alla trix antingen det är fråga om att dumpa guld eller utfärda skuldförbindelser helt utan koppling till den fysiska metallen dömda att misslyckas i ett längre perspektiv. Vad gäller skuldförbindelser kan man knappast utfärda sådana med mindre än att man i alla fall har en viss guldreserv, det vill säga en fraktionell sådan.

Hursomhelst måste guldets köpkraft uttryckt i andra varor i långa loppet vara tillräckligt hög för att guldgruvorna inte skall slå igen.
2013-02-01 13:23 # 20
Flavian
Vi håller på att få, nej vi har redan fått åtminstone början till en parallell guldmyntfot. Det vill säga guld används som store of value och medium of exchange redan idag parallellt med pappersvalutorna.

Fysiskt guld är immunt mot inflation och insolvenser.

Guldderivat är inte immuna mot insolvenser, men de är immuna mot inflation så länge utgivarna förblir solventa.

Vad som håller på att växa fram är en jättelik internationell monstervaluta som inte kan kontrolleras av någon enda stat eller ens av FN.

Denna valuta heter guld och kring denna valuta kretsar dess satelliter; det vill säga guldderivaten.

Dollarns och eurons dagar är räknade.
2013-02-03 13:15 # 21
Tel
Var nu tvungen att läsa denna pdf, åtminstone delvis.
Jo, det är sant att det är rekommendation.

Följande är en mejl till regeringen som jag har skickat till många ministrar.

"Jag förstår att en rapport har rekommenderat försäljning av Riksbankens guldreserver, delvis eller hela och det relativt snabbt.
Detta verkar märkligt med tanke på det historiska utvecklingen av guldpriset och det sannolika utvecklingen framöver.
Skall Sverige verkligen göra en 'Gordon Brown' affär med annonserad försäljning och den medföljande negativa påverkan på guldpriset?
Rapporten säger å ena handen att guldpriset har ökat de senaste tio åren men sedan säger att det finns ingen anledning att tro att guldpriset kommer att vara annat än platt framöver.
Vilken planet kommer dessa människor ifrån?

Har de inte observerat att Kina köper över tusen ton årligen?
Har det inte hört att Kina har som mål att backa upp yuanen med guld och bli världsreserv valuta?
Har de inte sett att centralabanker har gått från att vara säljare av guld till köpare?
Har de inte kontrollerat Fed utgiven kurva över M2 'money supply' nyligen? Den visar en exponentiell riktning uppåt.
Guld och silver försäljning har bara ökat den senaste tiden, det slår alla rekord.
I detta klimat kan utvecklingen av priset verkligen plötsligt stå stilla?

Världen över trycks det pengar som det inte finns någon imorgon.
I stort sett ligger alla länder (åtminstone utvecklade länder) i en skuldfälla vilket hämnar tillväxt.
Guld - den barbariska kvarlevan från för - har som uppgift att balansera den mängden fiat valuta som finns.
Det är därför CB, Ryssland, Kina och Indien bland andra köper det som vestern länder säljer.

Jag tror inte att guldpriset kommer att sluta öka. En försäljning av många ton kommer naturligtvis att påverka priset och det kan leda till att rapporten får rätt - ett år - men det finns ingen brist på köpare och utvecklingen återgår snabbt till uppåt.
Varför accepterar BIS att värdet av guld räknas till fullo som tillgång om det bara är en barbarisk kvarleva?

Går ni åt detta planerade hållet gör ni ett stort fel, tycker jag.

En annan tanke är 'vem äger detta guld?'
Riksbanken? Landet? Regeringen? Är inte det i så fall folkets guld?
Vill befolkningen sälja detta guld?
Ni skulle kanske vara överaskade om ni frågade dem. Många börjar inse att papper med siffror på har inget värde, det är bara ett löfte och man vet hur det kan gå med löften.

Ni har inget att förlorar genom att ha kvar det, ni har allt att förlora genom att sälja.
Guld har en uppgift att göra, det kommer snart att vara dags för det. Världen förbereder sig för den dagen. Stå inte på fel sidan när det händer.
Tänk om jag skulle ha fel, vad förlorar landet då?
Väldigt lite...

Med vänlig hälsning
Terence"
2013-02-03 16:31 # 22
Guldkrona
Hade varit intressant ifall tillräckligt många personer kunde skicka iväg ett mejl till riksbanken samtidigt (mejlbomb) för att uppmuntra en transparent process kring guld och ekonomi som helhet, en goldhearing med offentligheten (icke politicker) hade inte varit fel. De kommer ju antagligen ignorera eller tacka nej till detta men man kan hota riksbanken med att man via gräsrotsrörelse driver frågan upp till riksdagen eller genom annan politisk aktivitet. Det är ju självklart att man som centralbank vill hålla sina affärer hemligt, men om man håller det för hemligt så kommer ju folk istället att ställa mer frågor jämfört med om det hade varit transparent, blir en form av catch 22 för riksbanken. För om man har rent mjöl i påsen så har man väl inget att dölja?
Senast ändrad av Guldkrona; 2013-02-03 16:31
2013-02-03 17:21 # 23
Tel
Jag skrev fel. Borde ha varit Basel rekommendationer i ställt för BIS, men det förstår de väl.

En annan tanke, att de räknar VaR (value at risk) från historisk utvecklingen så borde VaR för guld vara något negativt!
Största sannolikhet är att det ökar, icke minska.
Att de utgår ifrån att nu har det ökat kontinuerligt i många år så nu måste det plana ut eller minska finns det knappast något stöd för i dagens läge.
2013-02-03 19:23 # 24
Börjesson
Citat:
Ursprungligen postat av Tel
Har det inte hört att Kina har som mål att backa upp yuanen med guld och bli världsreserv valuta?

Det där var onödigt specifikt (och med största sannolikhet inte sant). Bättre att hålla det mer allmänt: "Förstår ni då inte att vårt nuvarande system sjunger på sista versen, och att världens nästa valutasystem med allra största sannolikhet i någon form kommer att vara baserat på guld?"


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt