Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Forum < Ekonomi, centralbanker, banker, marknader och aktier < Vem gynnar statligt utgivna pengar(greenbacks)?
Vem gynnar statligt utgivna pengar(greenbacks)?
2012-09-26 00:04 # 13
Sigvard
Citat:
Ursprungligen postat av Despierto
Citat:
Ursprungligen postat av Sigvard

Man kan inte låta politiker sköta sådant, det måste vara en helt fristående organisation där de bästa ekonomerna är anställda med strikt tjänstemannaansvar och allt måste ske under fullständig transparens


En oberoende centralbank alltså... Men det har vi ju i Sverige?


Direkt oberoende är den väl inte, den är ju underställd BIS. Dessutom så skapar den ju inte vårt betalmedel, det är det ju de vanliga bankerna som gör. Centralbanken skapar ju bara clearingpengar till bankerna (och kontanter).

Centralbanken har ju inte ens rätt att låna pengar till staten.
2012-09-26 00:40 # 14
Sigvard
Citat:
Ursprungligen postat av Nikon
Citat:
Ursprungligen postat av Sigvard
Citat:
Ursprungligen postat av Despierto
Citat:
Ursprungligen postat av Sigvard
jag kan inte tänka mig att greenbackers har någon "kvasi-revolutionär syn på statsskicket". En del har det säkert men de är säkert väldigt få. Se gärna på filmen och bedöm själva.


Förklara då för mig, för jag vill verkligen veta, hur förhindrar man att politiker beter sig som de alltid har gjort och använder valutan för att främja sin egen ställning och orsaka massiv inflation? Jag vill verkligen förstå det.


Man kan inte låta politiker sköta sådant, det måste vara en helt fristående organisation där de bästa ekonomerna är anställda med strikt tjänstemannaansvar och allt måste ske under fullständig transparens


Och vem skall sätta riktlinjerna och övervaka detta? Politiker? Folket?
Det finns ingen som inte vill ha pengar som kan sättas att övervaka detta.


Jag har inga illusioner om denna fråga så naturligtvis kan jag inte ge dig ett exakt svar på det. Men i princip så måste det ju vara folket som övervakar detta. Tjänstemännen måste vara avsättbara på ett direkt sätt och ha tjänstemannaansvar. Eftersom de värsta elementen kommer att söka sig dit så måste man nog göra så som polisen gör när de tillsätter insatsstyrkan. Aldrig anställa någon som söker sig dit på egen hand.

Fast vad är alternativet. Just nu är ju dessa värsta element ledare för våra banker som i huvudsak skapar vårt betalmedel. Där finns ingen som helst transparens, straffansvar eller chans att avsätta dessa individer. De har ju dessutom Riksbanken och staten som backup. Och de verkar endast för sitt eget bästa och struntar totalt i samhället för övrigt.
2012-09-26 01:07 # 15
Sigvard
Citat:
Ursprungligen postat av bluesky
Angående vem/vad som ska kontrollera en statligt utgiven valuta så kan man börja med att fundera på hur det fungerar i nuläget. Nu är det ju så att det är privata banker som skapar nästan all valuta ex nihilo *** som skuld *** mot ränta. Detta innebär att allt och alla (människor, företag, stater) blir gravt skuldsatta till bankerna. Även hela nationer som därmed i praktiken förlorar sin suveränitet då deras självständighet blir underställda bankerna (handen som ger står över handen som tar) ("permit me to issue and control the money of a nation and I do not care who makes its laws"). Staterna blir ju beroende av bankerna, en perfekt grogrund för korruption och "styre ur skuggorna".

Det är också bankerna som bestämmer hur den nyskapade valutan ska allokeras genom att de kontrollerar lånen, t ex en stor del kan gå till upptrissning av bostadspriser (som ju till största delen beror på tillgången till billiga krediter), som bara gör det dyrare att bo och inte leder till något produktivt. För att täcka räntan måste också penningmängden och därmed skulderna ständigt expandera tills skuldmättnad uppstår och systemet flyger i luften (ungefär där står vi i dagsläget). För att få tillbaka sina påhittade skulder så kräver banksystemet slutligen in realegendomen.

Självklart vore det ofantligt mycket bättre om varje nation istället skapade sin egen skuldfria valuta, istället för att låna upp den som skuld mot ränta från privata banker. Statsskulder skulle inte kunna existera. Vem/vad som ska kontrollera mängden valuta och hur den ska allokeras kan man diskutera. Men oavsett hur man gör, så är det vida överlägset det katastrofala system vi har nu. Istället för att tillgången till bankernas skuldkrediter begränsar och styr den ekonomiska aktiviteten i samhället, så förser man samhället med den mängd skuldfria pengar som motsvaras av de varor och tjänster som samhället producerar.

Exempel: 1) om något behöver produceras, t ex en ny motorväg, så skapar man den valuta som behövs och denna nyskapade valuta backas upp av den nya motorvägen. 2) Om man behöver anställa fler personer för att ta hand om åldringar som annars får ligga i blöta blöjor så kan man skapa den valuta som behövs, istället för att säga att det saknas digitala siffror i en dator. Valutan backas upp av det arbete som skapas. Inga skulder skapas. Inflation skapas inte om valutautgivningen står i nivå med de varor/tjänster som produceras. Skapar man för mycket valuta så uppstår det inflation, men det gör det ju i nuläget också, men till skillnad från nuvarande system så slipper man kvarstå med skulderna. Man kan man också dra tillbaka en viss penningmängd t ex genom skatter, om man vill eliminera en skapad inflationseffekt.

Det tredje systemet som goldbugs förespråkar är en valuta kopplad till ädelmetaller. Detta innebär att man måste ha guld (eller silver) för att ha pengar. Utan tillgång till guld, inga pengar. Istället för att backas upp av guld, bör valutan backas upp av de varor och tjänster som produceras i samhället. Mängden guld ska inte begränsa den ekonomiska aktiviteten i ett samhälle, det blir ju absurt. Detta leder då till att man slutligen helt enkelt späder ut den erforderliga mängden guld och - tadaaa - där kommer inflationen i alla fall. Alternativt kommer penningmängden och därmed den ekonomiska aktiviteten alltid att vara knapp, då guldmängden är knapp.

Exempel: man vill bygga en ny motorväg, eller anställa fler personer för att ta hand om åldringar som ligger i blöta blöjor. Det går inte för att det saknas guld, man måste ner och bryta metall i gruvan först...

Sammanfattningsvis är statligt utgivna pengar det enda rimliga. Detaljer runt exakt hur och vem/vad man väljer att reglera det hela på är inte det mest väsentliga. Det mest väsentliga är att det görs, och det finns olika varianter på hur det kan implementeras. För att svara på rubriken: den som tjänar på "greenbacks" är folket och samhället i stort. Detta till skillnad från det nuvarande systemet som enbart gynnar bankerna (och deras lakejer).

Jag vill varmt rekommendera den nämnda filmen "Secret of Oz" med Bill Still. Jag lägger också till "Pengar som skuld" och "97% owned" samt sajten positivemoney.org.uk.


Detta var något av det absolut bästa jag läst, kan inte ens komma på något att tillägga. :-)
2012-09-26 12:56 # 16
blessed
Jag syftar till videodokumentären grundad på författaren till Wizard of Oz.

Det tog en bra stund för mig att fatta vad författaren ville säga. Han är emot en gold standard eftersom mängden guld är begränsad, ligger koncentrerad i händerna på de redan relativt rika och för att guldet pris således kan manipuleras. Vidare tyckte dem att just guld standarden skulle vara ett hinder till expansionen av entreprenörsskap varför de föredrog silver.Historiska skeende till stöd för argumenten presenterades. Poangen var i alla fall att pengarna inte skulle skapas av skuld och att mängden skulle regleras och ligger i händerna av folket. Just den sista biten är svår att genomföra för politiker tyvärr.

Det var för mig en lärdom om de tidigare Sparbankssystem i just Sverige och tänket bakom. Allmänbildande.
2012-09-26 23:20 # 17
promavent
Då denna diskussion intresserar mig mycket, ska jag försöka delge de saker jag tagit reda på om statlig skuldfri valuta, och penningutgivningens ursprung. Det kommer nog förvåna en del som väljer att läsa allt jag hänvisar till.

Det handlar dels om den "allmänna" uppfattningen om att staten alltid skapar hyperinflation och aldrig gör något bra om den har hand om penningsystemet. Det verkar helt klart finnas en del bevis mot detta genom historien, enligt dem som forskat lite djupare i detta(En av dem är Bill Still som det refererats till här tidigare och vars dokumentärer finns är på LS, men här hänvisas till andra forskare).

Det handlar även om hur en övergång till statlig skuldfri valuta i praktiken ska kunna genomföras och hur den sedan ska övervakas.

Som utgångspunkt har jag valt att göra en förkortad översättning från ”The Chicago Plan Revisited, en rapport skriven av två ekonomer från IMF(Jaromir Benes och Michael Kumhof) som har studerat lösningen på den finansiella krisen. De väljer att gå till botten med problemet, helt enkelt för att de anser att penningsystemet är felaktigt konstruerat. Denna rapport förvånar nog många, då den INTE förespråkar de metoder som IMF är kända för, exempelvis i fallet Grekland med strikta “åtstramningsåtgärder” och “privatiseringar”. Nedan kommer ett utdrag från den blogg där jag lagt ut översättningen av texten:

”Rapporten härstammar från 1930-talet, då världen, och framförallt USA, förra gången stod inför ett enormt skuldberg som skulle hanteras. Den framstående ekonomen Irving Fisher tog då fram denna plan under namnet ”The Chicago Plan”, men tyvärr användes den inte då.

Det viktigaste i rapporten är att de tänker ändra systemet så att bankerna inte kan skapa pengar som skuld rakt ur tomma intet, mot en ränta. Bankerna ska också ha 100% täckning på sina konton(dvs pengar ska finnas kvar om många människor vill ta ut dem), då kan per automatik inga ”bankrusningar” stjälpa hela systemet. Följande fyra fördelar menade Irving Fisher redan 1933 skulle vara de viktigaste:

1. Mycket bättre kontroll över anledningen till konjunktursvängningar, nämligen snabbt förekommande ökningar respektive minskningar av bankkrediter. Mängden ”bankpengar” kommer alltså inte att gå upp och ner lika mycket då bankerna inte längre får skapa dem som kredit rakt ur tomma intet mot lån med "säkerheter".
2. Komplett eliminering av bankrusningar.
3. Dramatisk minskning av statsskulden.
4. Dramatisk minskning av privata skulder, då pengar inte längre skapas genom att motsvarande belopp i skuld skapas samtidigt.

Dessa påståenden granskades i något som kallas en kalibrerad DSGE-modell, och testerna utfördes på den nuvarande amerikanska ekonomin, som enligt många är omöjlig att få bra igen. Alla fyra påståenden visade sig dock stämma i dessa tester!

En extra fördel är en stor och stabil tillväxt beroende på borttagandet av mängder med störningsmoment i nuvarande system. Dessa är bl.a räntepålägg pga. risk, meningslösa skatter samt den väldigt kostsamma övervakningen av dagens finansiella system. Det nya systemet leder till lägre kostnader, eftersom en del av de knappa resurser som finns, inte längre behöver spenderas för att övervaka lån, vars enda syfte är att skapa en tillräckligt stor mängd pengar för att smörja ekonomin. Pengar kan nu produceras skuldfritt istället.

En annan fördel är möjligheten att driva ned inflationen till 0%, vilket klart motsätter den allmänna tesen om att statligt utgivna pengar alltid leder till hög inflation. Det finns ingen teoretisk grund för detta påstående, och det finns också mycket lite historiska exempel på detta scenario.

Det finns enligt denna rapport inga bevis för att penningsystemet uppkom genom ett privat behov pga. att byteshandel blev för omständligt. Istället var det så att de tidiga penningsystemen tillskrevs någon form av “stat” eller “överhöghet”. Detta för att exempelvis bekosta tempel, kyrkor eller andra sociala ceremonier. (De som byggde ex. en kyrka fick pengar som betalning som kunde spridas i samhället.)

Att ursprunget till pengar debatteras är viktigt för att förstå pengars historiska roll i samhället, för detta leder till en debatt om vem som ska kontrollera utgivningen av pengar. Den allmänna uppfattningen om att pengar skapades privat för att underlätta byteshandel används ofta som ett argument för att utgivningen av pengar ska utföras av privata intressen. Mer specifikt så har historien om det privata behovet och skapandet av pengar blivit ett sätt att övertyga människor om att det nuvarande systemet är det rätta.”

Då texten jag gjort är väldigt lång och att den innehåller massor av länkar samt bilder, så är det enklast att hänvisa till bloggen där allt ligger ute:

Penningsystemets Historia

http://intressantanyheter.blog.se/penningsystemet/penningsystemets-historia/

Skuldfri Valuta och hur övergången kan ske

http://intressantanyheter.blog.se/losningen-pa-skuldkrisen/skuldfri-valuta/

Angående hur det ska fungera efter en övergång, hänvisas främst till Positive Money som har tänkt mest på detta. Enkelt uttryck så är det viktigt med transparens och att folket har möjlighet att påverka samt att man delar upp vem som bestämmer ”mängden” pengar och vad de används till/vem som distribuerar dem. Precis som en del andra i denna tråd redan sagt. Det är också viktigt att ALLA har direkt tillgång till RIX, dvs att alla har direkt tillgång till sina EGNA pengar. (Enligt Bengt Dennis utredning om detta år 2000 är det ingen omöjlighet, men att det inte skulle bli tillräckligt effektivt…det håller jag inte med om 2012.)

http://www.positivemoney.org.uk/our-proposals/

Här är från deras översättning av de två tyska tidningar som också analyserat ovanstående förslag:

http://www.positivemoney.org.uk/2012/09/major-german-newspapers-on-full-reserve-banking/

PS: Jag är väldigt mycket för frihet, precis de flesta här på forumet, så var även de som gjorde ”The Chicago Plan” på 30-talet, fast just penningsystemet verkar inte hanteras bra i privata händer hos några få banker som kan skapa pengarna utan att ha reserver först, vilket därefter gör att de blir utköpta av oss skattebetalare. Jag äger själv guld/silver just pga detta! DS.
2012-09-27 16:17 # 18
wikström
Tack Bluesky för ditt inlägg. Just såsom du beskriver det borde det vara, det är inget svårt system utan helt logiskt. Frågan är då varför det inte genomförs. Svaret är skrämmande, det finns enorma krafter som kan gå över lik för att behålla nuvarande skurkaktiga system. En förändring kan inte ske utan folklig upplysning och massivt globalt uppror mot dessa destruktiva krafter som jobbar hårt för att vi skall vara ovetande om tingens ordning. Dessvärre är medias representanter totalt blåsta vad gäller kunskapen om läget. All upplysning kommer via nätet.
Senast ändrad av wikström; 2012-09-27 16:21
2012-09-27 16:40 # 19
Per-Arne
Vilken strålande idé, inte nog med att förbjuda FRB, ta bort hela affärsidén med banking. Det är vad 100% insättningsteckning i kontanter innebär.

Oavsett vad man tycker om dagens skurkaktiga system så skall man vara medveten om att det har drivit både den ekonomiska och den tekniska utvecklingen framåt. FRB medför en betydligt större ekonomisk aktivitet. Frågan är bara vad man investerar de glada pengarna i. I företagande och forskning t ex. Eller i fastigheter som får sitt värde av hur mycket pengar det finns ...

Man kan fråga sig hur världen skulle se ut idag om penningmängden skulle vara den samma som den var för 50 år sedan. Eller lika stor som den var för 500 år sedan. Undrar vad räntan skulle vara? Eller hur mycket man skulle få betalt för en dags hederligt arbete?

Merton förespråkade en penningmängd som skulle växa i princip konstant. Det tycker jag verkar vara en rimlig idé. Gärna i statlig regi, där man tar hänsyn till befolkningsmängd och investeringsbehov. Låt banking vara en statlig samhällstjänst som servar ett i övrigt privat näringsliv.


Notera att forumet inte längre uppdateras p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan.

Sök på Liberty Silver Forum

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt